Asiakaskokemukset
Employer Branding
Rekrytoinnit

Antti Kirjavainen, CEO, Recover Nordic Finland: ”Konsernin muissa maissa herätty benchmarkkaamaan Suomen tekemistä.”

Recoverin ja Choicen yhteistyö alkoi joulukuussa 2020, kun Recoverille tuli tarve löytää uusia osaajia kasvunsa tueksi. Recover lähti etsimään rekrytointikumppania, mutta löysi kokonaisvaltaisen työelämäkumppanin, Choicen. 

Työnantajakuvan kehittämisen tulee alkaa sisältä

Kokonaisvaltaisena EB-, rekrytointi- ja työyhteisön kehittämiskumppanina Choice pystyi auttamaan Recoveria niin sisäisissä identiteetin kehittämisprojekteissa, Employer branding -strategian luonnissa, rekrytointimarkkinoinnissa sekä toteuttamalla suorakuja sekä rekrytointeja inhouse-palvelumallilla Recoverin bränditunnettuutta jatkuvasti vahvistaen. Artikkelia varten haastattelimme Recoverin toimitusjohtaja Antti Kirjavaista.

”Yhteistyömme alussa Choicen asiantuntija oivallutti meitä, että ulkoisen työnantajakuvan kehittämisen tulee alkaa yhtiön sisältä, sillä kulttuuri, johtaminen ja yhtiön tapa toimia joko edistävät tai ehkäisevät rekrytointien onnistumista. Choicelta tehtiin heti selväksi, että mitä paremmin aluejohto ja esihenkilöt saadaan sitoutettua mukaan yhteiseen tavoitteeseen, sitä varmemmin onnistumme jatkossa rekrytoinneissa ja työnantajakuvan rakentamisessa. Choicelaiset korostivat jatkuvasti, että nykyiset työntekijät ovat tärkeitä vaikuttajia, kun tulevaisuuden osaajat vertailevat meitä ja muita työmarkkinoilla. Otimme siis askeleen taaksepäin alkuperäiseen suunnitelmaamme peilaten ja aloitimme EB-kampanjoinnin sijaan sisäisen kulttuurin kiteytys- ja viestintäprojektin. Olimmehan hetki sitten käyneet läpi useamman yrityksen yhteenliittämisprosessin, joten kriittiseksi kysymykseksi nousi, miten eri yhtiöistä Recoverilaisiksi muuntautuneet työntekijämme kokivat Recoverilaisuuden ja kuinka he olivat sitoutuneet toimimaan Recoverin kulttuuria ja arvoja todeksi eläen”, kertoo Recover Nordicin toimitusjohtaja Antti Kirjavainen Choice-yhteistyön aloituksesta.

Yhteistyömme on ollut erittäin onnistunutta, sillä myös konsernin muissa maissa on herätty bechmarkaamaan Suomen tekemistä.

A. Kirjavainen

One Recover – yhteinen tarinamme

Autoimme Choicen tiimillä Recoveria konseptoimaan sisäisen kehittämishankkeen niin sisällöllisesti kuin viestinnällisesti ja konseptiksi muodostui ”One Recover – yhteinen tarinamme”, minkä muotoiluun kaikki henkilöstöryhmät pääsivät osallistumaan. Konkreettisia lopputuloksia olivat muunmuassa kulttuuriopas, arvo- ja kulttuurimateriaalit toimistoille, kulttuurisia kilpailutekijöitä korostavat perehdytysmateriaalit ja kulttuurin jalkautusohjelma sisäisine tapahtumineen. Lisäksi jatkuvaa viestintää tapahtui mm. sähköisin kyselyin, yksilöhaastatteluin, johtoryhmäsparrauksin sekä kahdeksassa fasilitoidussa työpajassa. 

”One Recover -hanke konkretisoi yhtiömme muutosmatkan ja oli vaivaton viestiä niin johdolle kuin koko Suomen laajuiselle organisaatiollemme, mutta myös konsernijohtoon Ruotsiin. Lopputuloksena syntynyt kulttuurikirja taas oli hyvin konkreettinen kehys tulevalle EB-projektille, joka alkoi identiteettiprojektin loppuvaiheessa ja on osa jatkuvaa yhteistyötämme tälläkin hetkellä”, Kirjavainen avaa yhteistyön sisältöä ja etenemistä.

Yrityskulttuuria muotoillaan osaajaymmärrykseen perustuen

Yhtiöllä on sydän, sielu, kulttuuri ja arvomaailma olipa sitä systemaattisesti johdettu ja viestitty tai ei. Recoverilla yhtiön johto oli todella sitoutunut muutosmatkaan ja ymmärsi, että yhtiön menestykseen vaikuttaa olennaisesti nykyisten ja tulevaisuuden osaajien kyvykkyys, luottamuksen ilmapiiri ja vuorovaikutus. Identiteettihankkeella haluttiin tukea kaikkia näitä näkökulmia ja jokainen teema läpikäytiin Choicen ammattilaisten fasilitoimien työpajojen sisällöissä. Recoverilaisten omakohtaiset kokemukset ja tarinat toimivat työpajatyöskentelyn selkärankana sen jälkeen, kun tavoitteet ja raamit oli ensin työstetty johtoryhmän kanssa. 

”Yhteistyömme on ollut erittäin onnistunutta, sillä myös konsernin muissa maissa on herätty benchmarkkaamaan Suomen tekemistä”, Kirjavainen toteaa. 

”Myös asiakkaiden palaute on ollut kannustavaa. Kun asiakkaat ovat huomanneet sisäisen ja ulkoisen muutoksen, voimme luottaa siihen, että näin on todella tapahtunut. Parasta palautetta onnistumisesta on juuri nämä konkreettiset, todennetut muutokset arjessa”, Kirjavainen jatkaa. 

Identiteettityöstä kohdennettuun työnantajamarkkinointiin ja rekrytointiin

Vaikka sisäinen kulttuuri- ja identiteettityö vaatii jatkuvaa iteroimista, tällä hetkellä Recoverissa keskitytään myös uusien rekrytointien toteuttamiseen. Kasvuvauhti vaatii kymmeniä uusia osaajia vuosittain, ja Choicen ammattilaiset keskittyvät parhaillaan Employer branding -työhön sekä tulevaisuuden osaajien tavoittamiseen ja vuorovaikutukseen  monikanavaisen EB-markkinoinnin keinoin. Kaikki tapahtuu Recoverin markkinointikanavissa ja rekrytointijärjestelmässä. 

Vaikka työelämäkumppani on merkittävä investointi, lähestyn asiaa niin, että kuinka iso kustannus olisi jättää kriittiset asiat tekemättä.

A. Kirjavainen

Kumppanuus perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Choicen palvelulupaus on, että olemme juuri sopiva kumppani, joka vahvistaa asiakkaansa työnantaja-arvoa juuri sopivin keinoin. Jotta työnantaja-arvoa voidaan vahvistaa, tulee Choicen olla todella sisällä asiakkaansa liiketoiminnassa, kasvutarpeissa, toimialassa, kiinnostavissa osaajakohderyhmissä ja kulttuurisessa tavassa toimia. Recoverin kanssa sopiva kumppanuus tarkoittaa keskittämistä ja sen tuomia ajansäästö-, substanssiosaamis- ja kustannushyötyjä. 

”Vaikka työelämäkumppani on meille merkittävä investointi taloudellisessa mielessä tarkasteltuna, lähestyn asiaa itse niin, että kuinka iso kustannus olisikaan jättää nämä kriittiset asiat tekemättä tai huomioida ne vain osittain? Sille vasta hintaa tuleekin, ettei panostaisi työyhteisön kehittämiseen, kannustavaan kulttuuriin ja hakijaystävälliseen rekrytointiin. Choice on pystynyt osoittamaan meille yhteistyömme hyödyt myös numeerisesti, joten yhteistyömme on strateginen valinta. Odotan innolla uusia luovia lähestymistapoja, miten houkuttelemme ja sitoutamme jatkossakin parhaat osaajat ja kasvatamme jatkuvasti työnantaja-arvoamme kilpaillussa työmarkkinassa. Choice on meidän ensisijainen kumppanimme työelämäpalveluissa, ja yhteistyömme on kaikin puolin innostavaa ja tuloksellista”, Kirjavainen kiteyttää. 

Voimmeko olla avuksi? Pyydä näkemys tai tarjous. 

Kiinnostuitko yhteistyöstä tai haluatko ymmärtää enemmän työnantajakuvalähtöisestä rekrytoinnista? Jätäthän yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä kahden arkipäivän sisällä. Akuuteissa osaajatarpeissa kannattaa soittaa suoraan ammattilaisimme. Yhteystiedot löydät täältä. 

Tutustu myös

 • Arto Nieminen, COO, Nordic BIM Group: Laadukkaalla suorahaulla parempaa ymmärrystä osaajamarkkinasta

  Nordic BIM Group on rakennusalan älykkäisiin ohjelmistoratkaisuihin erikoistunut yritys. Choicen asiakkaaksi Nordic BIM Group tuli vuonna 2021, kun COO Arto Nieminen rekrytoi organisaatioon myyntijohtajaa. Oikeaa osaajaa lähdettiin etsimään suorahaun keinoin. Tiedossa oli, että edessä ei ole helpoin rekrytointi.
 • Henkilöstövuokraus ratkaisu määräaikaiseen rekrytointitarpeeseen – Case Sulava

  Sulavalla oli tarve määräaikaiseen vanhempainvapaan sijaisuuteen markkinoinnin asiantuntijan rooliin. He kartoittivat eri vaihtoehtoja rekrytoinnin ulkoistamisesta sen hoitamiseen itse ja päätyivät lopulta henkilöstövuokraukseen Choicen kautta.
 • Elise Wuokko, Human Resources Specialist, Talenom Oyj: ”Choice on kumppani, joka on kuin työkaveri.”

  Talenom lähti yhteistyöhön Choicen kanssa löytääkseen potentiaaliset osaajat tiiminsä. Choicen ja Talenomin yhteistyö koostuu rekrytointien tukemisesta taktisen rekrytointimarkkinoinnin keinoin sekä systemaattisesta työnantajamielikuvan kehittämisestä sisällöntuotannon ja digimarkkinoinnin avulla.
 • Työntekijöiden ääni osaksi strategiaa – Case HögforsGST

  HögforsGST:n strategiassa oli tunnistettu kriittisiä profiileja rekrytointiin liittyen. Onnistuakseen tulevissa rekrytoinnissa, asiakkaamme halusi lähteä luomaan pohjaa työnantajakuvatyölle herättääkseen kiinnostusta heille oikeiden osaajien keskuudessa.
 • Houkutteleva rekrytointiprosessi asiakkaan yrityskulttuurilla – Case Faros & Com

  Asiakkaallamme Faros & Comilla oli akuutti tarve toteuttaa kesän korvilla korvaushaku myyjän positioon. Rekrytoitava rooli ei ollut rekrytoinnin näkökulmasta helpoin, sillä se sisälsi tavoitteellista uusasiakashankintaa, joka on työnkuvana yleisesti haastava.