Henna Lahtinen siirtyi vahvistamaan Choicen markkinointitiimin osaamista

Choicen arki

Kerro hieman taustastasi ja osaamisestasi?

Suoritin työharjoitteluni pienessä lakiasiaintoimistossa, jossa pääsin ensimmäistä kertaa tutustumaan digimarkkinoinnin ja sisällöntuotannon tekemiseen käytännössä. Työharjoitteluni ja valmistumiseni jälkeen hyppäsin mukaan Choicen tiimiin, jossa opin ensimmäisten päivien aikana digimarkkinoinnista ja rekrytoinnista enemmän kuin ikinä koulussa opiskellessani. Minulla on aikaisempaa kokemusta mm. sisällöntuotannosta ja markkinointisuunnitelmista. Choicella olen jo lyhyessä ajassa päässyt laajentamaan osaamistani markkinoinnin tulosten mittaamisesta sekä analytiikan hyödyntämisestä markkinoinnissa. 

Miten sinä ja Choice kohtasitte?

Valmistuttuani hain avoinna olevaan työtehtävään työnantajamarkkinoinnin parissa. Tiesin heti, että tehtävä sekä yritys kiinnostivat itseäni erittäin paljon ja lopulta haastatteluiden jälkeen minulle tarjottiinkin kyseistä positiota Choicen tiimissä. 

Mikä sinua erityisesti kiehtoo työnantajamarkkinoinnin ja rekrytoinnin rajapinnassa?

Työnantajamarkkinoinnissa minua kiehtoo erityisesti se, kuinka markkinoinnin avulla saadaan näkyvyyttä sellaisille yrityksille, jotka eivät ole kovin tunnettuja hakijoiden keskuudessa. Laadukkaalla ja rehellisellä markkinoinnilla autetaan yrityksiä ja työnhakijoita kohtaamaan, mikä hyödyttää heitä molempia. Minusta on hienoa auttaa yrityksiä onnistumaan rekrytoinneissa sekä potentiaalisten hakijoiden löytämisessä työnantajamarkkinoinnin avulla. Myös työnhakijoilla on tällöin mahdollisuus läpinäkyvämpään ja aidompaan kuvaan yrityksistä, jolloin heidän on helpompaa löytää juuri itselle sopiva työpaikka, mikä taas helpottaa sekä tehostaa heidän työnhakuansa. 

Millaisia oppeja ja osaamista tuot Choicelle?

Digimarkkinoinnin saralla minulla on osaamista etenkin sisällöntuotannosta ja markkinointisuunnitelmista, joten osaan tehdä resonoivaa sisältöä oikeille kohderyhmille oikeissa kanavissa. Tiedostan trendien vaikutukset sisällöntuotantoon ja pyrin olemaan aina ajan tasalla vallitsevista trendeistä ja kehityssuunnista. Olen myös oppinut lyhyessä ajassa jo paljon kampanjoiden toteutuksesta sekä niiden analysoinnista, joten uskon, että pystyn jatkossa omalla työpanoksellani helpottamaan kollegoideni kiireistä arkea sekä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Rekrytoinnin osalta minulla on kokemusta lähinnä toisen osapuolen eli hakijan näkökulmasta, joten minulla on näkemystä positiiviseen hakijakokemukseen vaikuttavista tekijöistä ja siitä, kuinka rekrytoija voisi huomioida ne rekrytointiprosessissa. 

Miksi yritysten kannattaa panostaa hakijakokemukseen ja rekrytointimarkkinointiin?

Mielestäni jokaisen yrityksen tulisi panostaa positiiviseen hakijakokemukseen sekä rekrytointimarkkinointiin, sillä ne ovat nykypäivänä merkittävimpiä tekijöitä rekrytoinneissa. Hakijakokemuksella on älyttömän suuri merkitys, sillä aiempien hakijoiden kokemukset ja mielipiteet yrityksestä sekä rekrytointiprosessista vaikuttavat suuresti uusien hakijoiden työnantajakuvaan yrityksestä. Tämä “puskaradioksi” kutsuttu ilmiö on monissa tapauksissa merkittävä päätöksentekoon vaikuttava tekijä. Jos hakija esimerkiksi kuulee, kuinka yritys ei ilmoittanut mitään aiemmille hakijoille haun tuloksista eikä etenemisestä, hän todennäköisesti jättää hakemuksensa laittamatta. Jos hän kuuleekin, että rekrytointiprosessi hoidettiin erittäin hyvin, ei kiitos- viestit lähetettiin kaikille nopeasti, niissä kerrottiin valintaan vaikuttaneet tekijät ja annettiin lohdutukseksi, esimerkiksi jäätelökupongit, hän lähettää hakemuksensa kyseiseen yritykseen melko varmasti. Rekrytointimarkkinointi puolestaan edesauttaa potentiaalisten hakijoiden löytämisessä hyvinkin merkittävästi, joten on lähes ilmiselvää, että se on yritykselle kannattavaa, etenkin, jos tavoitteena on lisätä potentiaalisten hakijoiden määrää ja tavoittaa passiiviset kohderyhmät. 

Toimialalla puhutaan paljon rekrytoinnin ja markkinoinnin lähentymisestä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Erityisesti digitaalinen markkinointi on löytänyt paikkansa yhtenä merkittävänä rekrytoinnin kanavana. Rekrytointi ja markkinointi liittyvät vahvasti toisiinsa, sillä lähes aina työnhakuilmoitus jaetaan työnhakuportaaleihin tai eri medioihin, kuten sosiaaliseen mediaan, jota kautta jo merkittävä osa hakijoista päätyy hakemaan avoinna olevaa positiota. Ilman markkinointia rekrytointi olisi huomattavasti haastavampaa, sillä tällöin hakijat eivät olisi tietoisia mahdollisista työpaikoista eivätkä he tietäisi yrityksestä välttämättä juuri mitään. Tämä puolestaan tarkoittaisi, että relevanttien hakijoiden määrä vähenisi huomattavasti ja prosesseissa olisi mukana vain tietoisesti työnhaussa olevia aktiivisia hakijoita, jotka liikkuvat säännöllisesti työnhakuportaaleissa. Rekrytointi on muuttunut  ja vuonna 2021 markkinointi on merkittävä osa sitä. 

Miten näet rekrytointialan kehittyvän tulevaisuudessa?

Näen, että rekrytointiala muuttuu tulevaisuudessa siten, että rekrytoijien tulee houkutella työntekijöitä heille töihin ja tehdä työpaikasta työnhaussa kiinnostava ja erottuva. Lisäksi yrityksen työnantajakuva korostuu entistä enemmän, kun etsitään kiinnostavia työpaikkoja. Rekrytoijien ja työnhakijoiden keskinäinen vuorovaikutus korostuu, sillä olemme koko ajan menossa siihen suuntaan, että enää vain työnhakijoiden ei täydy olla aktiivisia, vaan myös rekrytoijien tulee olla yhteydessä hakijoihin ja perustella heille, miksi hakijoiden kannattaisi hakea juuri heille töihin. Rekrytointiprosessi on muuttunut ja tulee vielä muuttumaan enemmän siihen suuntaan, että hakijoiden huomioiminen, etenemisestä ilmoittaminen, aktiivinen viestintä sekä yrityksen antama läpinäkyvyys ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä rekrytointiprosessin onnistumisessa.

Aurinkoisin terveisin

Henna Lahtinen

Junior Digital Marketing Specialist