Esihenkilövalmennukset

Esihenkilövalmennusten suosio on kasvanut viime aikoina nopeasti. Myös Choice tarjoaa kattavat valmennuspalvelut asiakkailleen yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.

Esihenkilövalmennukset ja -koulutukset eri tilanteisiin! 

Onnistunut työhaastattelu

Koulutus antaa eväitä laadukkaan ja päätöksentekoa tukevan rekrytointihaastattelun rakentamiseen. Koulutuksessa käsitellään erilaisia haastattelutyökaluja sekä metodeja videohaastattelusta intensiivihaastatteluun ja tarkastellaan erilaisten henkilötyyppien käyttäytymistä haastattelutilanteessa. Saat varmuutta työhaastattelujen läpiviemiseen sekä oman organisaation työnantajamielikuvan rakentamiseen rekrytointitilanteessa. Koulutus tuottaa konkreettista ja nopeasti käyttöön otettavaa tietoa ammattimaisen ja onnistuneen rekrytointihaastattelun läpiviemisestä huomioiden rekrytointiprosessin kokonaisuus. Kokenut kouluttaja opastaa, miten haastattelutilanteesta saadaan päätöksenteon kannalta tärkeää tietoa ja millä perusteilla työnhakija valitaan tai jätetään valitsematta. Samalla käydään läpi haastattelutilanteissa usein vastaan tulevia kompastuskiviä ja miten niitä voidaan välttää.

Kesto: puoli päivää tai koko päivä

Kysy lisää tai pyydä tarjous »

Rekrytoi viisaasti

Koulutus antaa eväitä hyvän hakijakokemuksen rakentamiseen sekä laadukkaan ja päätöksentekoa helpottavan rekrytoinnin toteuttamiseen. Koulutuksessa käsitellään onnistuneen rekrytoinnin perusedellytykset, rekrytointiprosessin eri vaiheissa huomioitavat seikat, sekä mitä saa kysyä ja mitä tulee varoa. Koulutuksen jälkeen tunnistat myös rekrytointeihin liittyvät sudenkuopat sekä osaat toteuttaa työhaastattelun, joka tuottaa arvokasta tietoa valintapäätöksen
tueksi. Koulutus tuottaa konkreettista ja nopeasti käyttöön otettavaa tietoa ammattimaisen ja onnistuneen rekrytointihaastattelun läpiviemisestä huomioiden rekrytointiprosessin kokonaisuus. Osallistujat saavat varmuutta rekrytointien läpivientiin ja valintapäätöksen tekemiseen.

Kesto:koko päivän koulutus

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Kehityskeskustelu vuorovaikutustilanteena

Kehityskeskustelu on johtamisen väline, joka koostuu sovitusta toimintamallista ja työkaluista. Käytännössä kehityskeskustelun onnistumisen varmistaa tai estää kuitenkin vuorovaikutus. Valmennuksessa käsitellään kehityskeskustelua vuorovaikutustilanteena ja pureudutaan siihen, miten esimies voi omalla vuorovaikutuksellaan varmistaa onnistuneen kehityskeskustelun. Valmennuksessa esimies saa vinkkejä keskustelutekniikkaan ja pääsee harjoittelemaan kehityskeskustelun vuorovaikutusta.

Kesto: puolen päivän koulutus

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Hankalat tilanteet esihenkilötyössä

Esimies joutuu väistämättä tilanteeseen, jossa hankalalta tuntuvia asioita on otettava puheeksi. Kyseessä voi olla ristiriita- tai kiusaamistilanne, työntekijän toimintaan liittyvän korjaavan palautteen antaminen, tehtäväantojen ja ohjeistuksien noudattamiseen puuttuminen tai avoimemman keskustelukulttuurin rakentaminen. Koulutuksessa voidaan käsitellä tilaajan työyhteisölle tyypillisiä tilanteita tai yleisiä hankalien tilanteiden ilmenemismuotoja työelämässä. Esimiehet saavat eväitä hankalien tilanteiden käsittelyyn ja harjoittelevat keskustelutekniikkaa koulutuksen aikana.

Kesto: puoli päivää / koko päivä

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Oma johtamistyyli ja esihenkilöviestintä

Mitä johtaminen ja johtajuus on? Miten voin kehittyä johtajana ja esimiehenä? Näiden kysymysten kautta lähdetään tarkastelemaan omaa johtamistyyliä, omaa tapaa viestiä sekä miten oma johtamistyyli tuo parhaat puolet esiin tiimistä. Ennen koulutusta osallistujat tekevät EASI- käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen, osallistujat saavat 19-sivuisen henkilökohtaisen tulosraportin ja sen avulla osallistujat voivat tarkastella omia vahvuuksiaan ja kompastuskiviään esimiehenä sekä saavat eväitä erilaisten tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen ja motivoivan työympäristön rakentamiseen.

Kesto: koko päivä / kaksi päivää

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Kehity palautteenantajana

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on arvokas taito työelämässä. Sitä tarvitsevat erityisesti esimiehet, mutta kaikille siitä on hyötyä. Mitä palautetilanteessa tapahtuu, millaisista asioista on hyvä olla tietoinen ja miten palautetta voisi antaa siten, että sillä on toivottu vaikutus toiseen. Koulutuksessa perehdytään keskustelutekniikkaan, palautteen antamisen erilaisiin metodeihin sekä harjoitellaan käytännössä palautteen antamista ja vastaanottamista.

(puoli päivää / koko päivä)

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Toimivan etätyökulttuurin luominen

Etätyön lisääminen on muutos, joka vaikuttaa yllättävän moneen asiaan. Toimivan etätyökulttuurin luominen on alustus ja työpaja, jossa käydään läpi etätyön hyötyjä ja haittoja sekä tarkastellaan, millaisissa tilanteissa etätyö tyypillisesti aiheuttaa ongelmia ja miten ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Työpajassa sovitaan esimiehille organisaatioon sopivat yhteiset käytännöt etätyölle.

Kesto: puoli päivää

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Etätyön johtaminen

Koulutuksessa käsitellään etätyön vaikutusta johtamiseen ja työyhteisön toimintaan, millaisista asioista on esimiehenä syytä olla tietoinen ja mitkä ovat hyvän etäjohtamisen kulmakivet. Osana koulutusta tarkastellaan asiakasorganisaation tämän hetkisiä haasteita ja pyritään löytämään kyseiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja työpajatyöskentelyn aikana.

Kesto: n. 3 – 4 tuntia

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Monipaikkaisen työn johtaminen

Koulutuksessa käsitellään monipaikkaisuuden vaikutusta johtamiseen ja työyhteisön toimintaan, millaisista asioista on esimiehenä syytä olla tietoinen ja mitkä ovat hyvän etäjohtamisen kulmakivet. Osana koulutusta tarkastellaan asiakasorganisaation tämän hetkisiä haasteita ja pyritään löytämään kyseiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja työpajatyöskentelyn aikana.

Kesto: puoli päivää tai koko päivä

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Muutamia asiantuntijoistamme: 

Ulla Vilkman

Ulla Vilkman

Kirsi Laine

Kirsi Laine

Työ-ja organisaatiopsykologi, yrittäjä | Timanttia Consulting

Toimitusjohtaja, yrittäjä | Timanttia Consulting

Modernin työelämän kehittäjä, kokenut johtoryhmien, esimiesten ja työyhteisöjen valmentaja sekä arvostettu asiantuntija uuden työn ja etäjohtamisen saralla. Mittava kokemus erilaisten valmennuskonseptien rakentamisesta sekä työyhteisöjen kehittämisprojekteista. Työskennellyt sekä julkisen että yksityisen sektorin esimiesten ja johtoryhmien kanssa.

Työ-ja organisaatiopsykologi, yrittäjä, Timanttia Consulting

Mittava kokemus henkilöarvioinneista, kehittämisprojekteista ja esimiesvalmennusohjelmista. Psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti, laillistettu psykologi ja EuroPsy –pätevyys. Työskennellyt julkisen ja yksityisen sektorin esimiesten ja liikkeenjohdon kanssa. Rekrytointi-Akatemian perustaja.

Yrittäjä, EB-konsultti, työyhteisön kehittäjä

Liiketoimintalähtöisesti ajatteleva työyhteisön kehittäjä, jonka erityisosaamista on moderni hr ja rekrytointi sekä osallistavat ja luovat menetelmät työyhteisössä. Päivi on työskennellyt lukuisten identiteetti- ja kulttuurikehittämisprojektien parissa ja osaa navigoida ihmisten ja liiketoiminnan rajapinassa.

Onko jokin näistä aiheista yrityksellesi ajankohtainen? Jätä yhteystietosi tästä.  

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.

Share This