Työyhteisövalmennukset

Ihmisten ymmärtäessä toistensa toiminta- ja vuorovaikutustyylit, sujuu yhteistyö helpommin ja ristiriitojen määrä vähenee.

Uuden tiimin kick off

Haluaisitko vauhdittaa uuden tiimin hitsautumista yhteen ja tehokkaan työn käynnistymistä? Toimiva tiimi perustuu luottamukseen ja luottamus syntyy pikkuhiljaa ihmisten tutustuessa toisiinsa. Usein tutustumisvaiheessa käydään läpi eri ihmisten osaamiset ja tehtäväkuvat. On todettu, että ihmisten ymmärtäessä toistensa toiminta- ja vuorovaikutustyylit, sujuu yhteistyö helpommin ja ristiriitojen määrä vähenee. Osana valmennusta osallistujat tekevät henkilökohtaisen EASI-käyttäytymis- ja vuorovaikutuskartoituksen, jonka avulla tarkastellaan tiimin jäsenten vahvuuksia ja eroja esimerkiksi ongelmanratkaisussa ja kommunikoinnissa.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Tehokkaampi yhteistyö

Hyvin toimivassa tiimissäkin voi olla hyötyä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä: miten ihmiset toimivat työssä, tekevät päätöksiä, lähestyvät ongelmia ja viestivät toisilleen. Tiimi, jonka jäsenillä on erilaisia käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylejä, voi olla hyvin innovatiivinen ja dynaaminen ongelmanratkaisussa, mutta se edellyttää että tiimissä ymmärretään ja arvostetaan erilaista käyttäytymistä ja osataan nähdä tiimikaverit vahvuuksiensa kautta. Osana valmennusta osallistujat tekevät henkilökohtaisen EASI-käyttäytymis- ja vuorovaikutuskartoituksen, jonka avulla tarkastellaan tiimin nykyistä yhteistyötä ja pohditaan yhteistyön kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Hajautettu tiimityö ja virtuaalityöskentely

Koulutus antaa eväitä ja ideoita toimivampaan tiimityöhön tilanteessa, jossa tiimin jäsenet istuvat useammalla paikkakunnalla ja yhteistyötä tehdään pääasiallisesti digitaalisten kanavien kautta. Koulutuksessa avataan etäisyyden vaikutusta tiimi toimintaan sekä käydään läpi käytännönläheisten esimerkkien kautta ratkaisuehdotuksia, menetelmiä ja välineitä, joilla yhteistyötä voidaan parantaa.

Kesto: puoli päivää / koko päivä

Ota yhteyttä »

Potentiaalin hyödyntäminen

Tiedätkö, mitkä ovat omat vahvuutesi työyhteisössä? Entä minkälainen työ sinua motivoi? Valmennuksessa tarkastellaan EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla, millaisia asioita sinun kannattaa omassa käyttäytymisessäsi vaalia, millaiset asiat saattavat jarruttaa asioiden edistymistä, tai miksi yhteistyö ei suju kitkatta. Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta sekä vahvistaa ammatillista identiteettiä tunnistamalla vahvuudet ja motivaation lähteet.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Uravalmennus ryhmälle

Oman ammatillisen identiteetin ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen työssä on hyödyllistä aika ajoin oman työuran aikana. EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla voit tunnistaa omat vahvuutesi työssä sekä löytää itsellesi sopivamman työn tai toimialan tarkastelemalla minkälainen työ ja työympäristö sinua motivoi. Ryhmävalmennuksessa tarkastellaan omaa uraa ja omaa tilannetta, mutta yhdessä keskustellen. Yhteiset keskustelut antavat uutta näkökulmaa. 

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Henkilökohtainen uravalmennus

Oman ammatillisen identiteetin ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen työssä on hyödyllistä aika ajoin oman työuran aikana. EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla voit tunnistaa omat vahvuutesi työssä sekä löytää itsellesi sopivamman työn tai toimialan tarkastelemalla minkälainen työ ja työympäristö sinua motivoi. Henkilökohtaisessa valmennuksessa voit tarkastella omaa uraa ja tilannetta yhdessä valmentajan kanssa.

Kesto: (1,5 – 2 tuntia)

Ota yhteyttä »

Digitaalisen ajan hyvät työtavat

Työelämää vaivaa jatkuva kiire, muutos ja keskeytykset. Digitaalisuuden lisääntyessä olemme totuttaneet aivomme keskeytyksiin ja häiriöihin – keskittymättömyydestä on tullut tapa. On tutkittu, että keskittynyt työskentely on aivojen kannalta tärkeää. Todellinen tehokkuus syntyy muusta kuin jatkuvasta suorittamisesta tai pitkän tehtävälistan purkamisesta. Koulutus antaa osallistujille vinkit aivoystävällisempään työskentelyyn sekä työkaluja fokuksen säilyttämiseen sekä priorisointiin. Tutustumme erilaisiin tapoihin rytmittää työtä ja käsittelemme työpäivän rakentamista siten, että sinulla on päivän jälkeenkin energiaa mielekkääseen vapaa-aikaan.

Kesto: puoli päivää / koko päivä

Ota yhteyttä »

Ulla Vilkman

Ulla Vilkman

Toimitusjohtaja, yrittäjä | Timanttia Consulting

Modernin työelämän kehittäjä, kokenut johtoryhmien, esimiesten ja työyhteisöjen valmentaja sekä arvostettu asiantuntija uuden työn ja etäjohtamisen saralla. Mittava kokemus erilaisten valmennuskonseptien rakentamisesta sekä työyhteisöjen kehittämisprojekteista. Työskennellyt sekä julkisen että yksityisen sektorin esimiesten ja johtoryhmien kanssa.

Kirsi Laine

Kirsi Laine

Työ-ja organisaatiopsykologi, yrittäjä | Timanttia Consulting

Mittava kokemus henkilöarvioinneista, kehittämisprojekteista ja esimiesvalmennusohjelmista. Psykologisen henkilöarvioinnin sertifikaatti, laillistettu psykologi ja EuroPsy –pätevyys. Työskennellyt julkisen ja yksityisen sektorin esimiesten ja liikkeenjohdon kanssa. Rekrytointi-Akatemian perustaja.

Onko jokin näistä aiheista yrityksellesi ajankohtainen? Jätä yhteystietosi tästä.  

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.

Share This