Palvelut

Henkilöstöjohtamisesta ja osaamisen houkuttelusta ja sitouttamisesta on tullut liiketoiminnan kovinta ydintä. Investoinnit henkilöstö- ja rekrytointiprosesseihin sekä työnantajamarkkinointiin korostuvat osaajakilpailun koventuessa ja kasvun toteuttamisessa.

Choicen palvelut yhditävät työnantajamarkkinoinnin ja henkilöstö- ja rekrytointipalvelut. Tarjoamamme vastaa muuttuvan työelämän tarpeisiin. Konsultoimme, koulutamme, konseptoimme ja toteutamme – tarpeesi mukaan. Asiakkuusmallissamme korostuvat jaetut tavoitteet, yhdessä tekeminen sekä tuloksellisuus. Missiomme on auttaa asiakkaitamme houkuttelemaan, palkkaamaan ja sitouttamaan oikeat talentit.

Työnantajamarkkinointi ja työnantajakuvan kehittäminen:

 • Työnantajamarkkinoinnin ja työnantajabrändäyksen suunnittelu: osaaminen, prosessit ja työkalut
 • Työnantajamarkkinoinnin  tuotanto: kampanjasuunnittelu ja -toteutus sisältäen sisällöntuotannon, jakelun, mittaamisen ja johtopäätökset
 • Työelämäsivuston suunnittelu, työpaikkasivut, kilpailut ja verkkoaktivoinnit 

Rekrytointipalvelut ja henkilöstövuokraus:  

 • Henkilöstövuokraus: tilapäiseen tai pysyvämpään osaajatarpeeseen, myös tiimeinä 
 • Rekrytointia paveluna: in-house -rekrytointienne tukea, resursseja, kehittämistä tai koko prosessin ulkoistus  
 • Henkilöarvioinnit
 • Esihenkilökoulutukset
 • Työyhteisökoulutukset

Muunmuassa näiden kysymysten kanssa pystymme auttamaan: 

 • Mitkä ovat rekrytoinnin ja markkinoinnin onnistumisen mittarit?
 • Kuinka varmistetaan uusien työntekijöiden pysyminen yrityksessä koeajan jälkeen?
 • Miten luodaan avoin ja keskusteleva työkulttuuri?  
 • Miten meidän tulisi jakaa työntekijäkokemuksen vastuut?
 • Miksi meidän kannattaa tai ei kannata palkata hr-päällikkö?
 • Kuka kouluttaisi meidän johtoa ymmärtämään ihmillisten voimavarojen johtamista?  
 • Miten uudet kollegat perehdytetään organisaatioon, tiimiin, esihenkilöihin ja työrooliin?
 • Miten palautteen antamista ja ottamista voisi harjoitella?
 • Millaista hr-dataa meidän pitää kerätä ja raportoida viranomaisille, kun työllistämme yli 20 henkilöä?   

 

Mihin me Choicella uskomme?

 

 • Monilla yrityksillä menisi taloudellisilla mittareilla mitattuna entistä paremmin, mikäli yrityksen liiketoimintastrategiassa huomioitaisiin perinpohjaisesti inhimilliset voimavarat eli ihmiset. Choice lähestyy rekrytointia liiketoimintalähtöisesti, mikä tarkoittaa perinteisen yksisuuntaisen ja ad hoc -tarpeeseen perustuvan rekrytointiprosessin kriittistä tarkastelua ja rekrytoinnin osa-alueiden ja työvaiheiden rohkeaa uudelleen ajattelua.

 

 • Rekrytointi on muuttunut, sillä työnhakijoista sekä -tekijöistä on tullut yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ja kumppaneita. Pääomaintensiivisissä organisaatioissa loppuasiakaskokemus perustuu yhä useammin työntekijäkokemukseen, sillä etenkin palvelu- ja asiantuntijayrityksissä jokainen myy, markkinoi tai tuottaa lisäarvoa vähintään omalla suhtautumisellaan ja toiminnallaan.

 

 • Perinteisesti pehmeinä pidetyistä arvoista, kuten henkilöstöjohtamisesta ja inhimillisistä resursseista, on tullut liiketoiminnan kovinta ydintä. Kokemuksen ja tutkimuksen mukaan suomalaisen työkulttuurin perinteet ovat aivan jossain muualla kuin sitoutuneiden ja motivoituneiden  kollegoiden houkuttelussa, löytämisessä, palkitsemisessa ja sitouttamisessa. Onneksi maailmaa muuttuu! 

 

 • Useissa firmoissa yritysjohto elää edelleen omassa kuplassaan kuvitellen, että se mikä oli 10 vuotta sitten hyvää henkilöstöjohtamista, olisi sitä vielä tänä päivänä. Maamme yrityksissä työskentelee suhteellisen vähän liiketoimintajohtamisen tai ylimmän johdon taustaa omaavia henkilöstöjohtajia ja -asiantuntijoita, mikäli näkyy HR:n ja bisneksen välisen yhteistyössä. Nyt työmarkkinoille tulevan sukupolven odotukset työntekoa ja työnantajuutta kohtaa ovat hyvin erilaiset kuin 10-20 vuotta sitten.

 

 • Monissa jopa yli 20 hengen organisaatiossa ei ole henkilöstö-, rekrytointi- ja työnantajamarkkinointiprosesseista vastaavaa asiantuntijaa. Henkilöstöasiat ja rekrytointi kuuluvat usein ylimmälle johdolle, ja arkista henkilöstöhallintoa voi hoitaa hr-assistentti tai ulkoistettu palkka- tai hr-hallinto. Arkinen on puolestaan esihenkilöiden vastuulla, joista osalla ei ole koulutusta tai pätevyyttä tehtävässä toimimiseen. Joissain yrityksissä omistaja tai omistaja-johtaja vastaa kaikista em. prosesseista autuaan irtaantuneena arkisten henkilöstöasioiden ja rekrytoinnin käytännöistä ja haasteista. Positiivista on, että asia on muutettavissa esimerkiksi vuokrarekrytoija hankkimalla.

 

Pelkät huippuyksilöt eivät tee organisaatiota toimivaksi, vaan lopulta pelin ratkaisee ihmisten välinen luottamus ja kyky toimia yhteistyössä. Laadukas yhteistyö perustuu dialogiin ja vuorovaikutukseen, joita jokaisen työnantajan edustajan kannattaisi ymmärtää, harjoitella ja edistää. Panostukset inhimilliseen pääomaan edistävät ja luovat taloudellista menestystä. Taloudellinen menestys mahdollistaa jatkuvat investoinnit inhimillisen pääoman kehittämiseen. Tämä jatkuva vuorovaikutus synnyttää positiivisen kierteen, jossa sitoutuneet ja motivoituneet työntekijät kuuluvat yhteisöön, jonka toimintaa ja tarkoitusperiä he arvostavat. Merkityksellinen työ ruokkiin kasvua, kehitystä ja itsensä toteuttamista ja sitä kautta lisää sitoutumista ja hyvinvointia. 

 

Enää ei ole kyse siitä, etteivätkö yritykset ymmärtäisi hr:n ja rekrytoinnin tärkeyttä toiminnassaan, mutta siitä huolimatta todella monet organisaatiot toimivat rekrytointi- ja hakuprosesseissaan huolimattomasti tai epäkohteliaasti hakijoidensa näkökulmasta ajatellen. Hakijoista on tullut yrityksesi tärkeitä asiakkaita, joiden huomiosta, innostumisesta, sitoutumisesta ja houkuttelusta vastaanottamaan työpaikka on tullut tärkeä osa monen organisaation menestystä ja kasvua. Rekrytoinnin merkitys kehitykselle saattaa olla hyvinkin tiedostettu, mutta siitäkin huolimatta monissa yrityksissä toimitaan niin kuin hakijoiden kokemuksilla, keskinäisellä puheella ja sillä, mitä he ajattelevat potentiaalisesta tulevaisuuden työnantajayrityksestään ei näytä olevan riittävästi merkitystä.  Mikäli epäilet, että strateginen henkilöstöjohtaminen, rekrytointi tai rekrytointimarkkinointi eivät tällä hetkellä nosta yritystäsi riittävästi kohti menestystä, ota yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin organisaatiosi nykytilasta. 

 

Kerro meille, miten voimme olla avuksi? 

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.

Share This