Esihenkilö­valmennukset

Esihenkilövalmennusten suosio on kasvanut viime aikoina nopeasti. Myös Choice tarjoaa kattavat valmennuspalvelut asiakkailleen yhteistyössä kumppaneidensa kanssa.

Esihenkilövalmennus ja -koulutus auttavat menestymään! 

Johtamisosaamisen ja esihenkilötaitojen rakentaminen on tärkeä osa yrityksen menestymistä sekä liiketoiminnallisessa että organisatorisessa mielessä. Autamme asiakkaitamme sekä oman johtamiskuvansa rakentamisessa että tarvittavien, konkreettisten kehittämistoimien toteuttamisessa. Taustat ja tarve voivat olla moninaiset, minkä vuoksi ratkaisu usein myös kustomoidaan juuri asiakkaan tarpeisiin.

Asiakkaamme käyttävät koulutuksiamme esimerkiksi tehostaakseen strategian käytäntöön vientiä, nopeuttaakseen muutoksia tai yhtenäistääkseen johtamiskulttuuria ja prosesseja. Erilaisissa rooleissa toimivat henkilöt tarvitsevat myös erilaista tukea ja koulutusta. Osa on kertaluonteista mutta monesti paras vaikutus luodaan pitkäjänteisellä jatkuvalla sparraamisella ja valmentamisella. Myös eri tehtävätasolla tarvittavien johtamis- ja esihenkilövalmiuksien kehittäminen varmistaa kokonaisuudessaan johtamisjärjestelmän toiminnan ja esihenkilötyön laadun.

Miten esihenkilövalmennus toteutetaan?

Suosimme aina osallistavia menetelmiä, jotta saamme ihmiset mukaan muutosmatkalle ja oivaltamaan, mitä on koulutuksen perimmäinen tavoite ja tarkoitus. Osallistavissa työpajoissa ja workshopeissa sekä niiden välissä tapahtuvissa suunnittelu- ja analysointijaksoissa luodaan pohja ja konkreettinen kehityssuunnitelma yhteiselle kehittymiselle. Jos kyseessä on valmennussarja tai pitkäkestoinen valmennuspalvelu, yhteydenpito on jatkuvaa ja systemaattista läpi valmennussarjan. Valmennukset voivat sisältää elementtejä johdon konsultoinnista, osallistavista menetelmistä, simulaatioista ja skenaariomalleista. Vaikka koulutukset ovat käytännönläheisiä, on niiden taustalla aina tutkittu teorio ja uusin tieto.

Asiakkaidemme kommentteja valmennuksista

Oli tärkeää saada ihmiset pysähtymään ja oikeasti miettimään tätä tärkeää aihetta!

Kouluttajasta huomasi, että hän on tehnyt itsekin pitkään esihenkilötyötä.

Koulutus oli juuri sopivan teoreettinen ja käytännönläheinen yhtä aikaa.

Meillä oli ihan hirveen hauska koulutuspäivä yhdessä!

Olin ajatellut kertakoulutusta, mutta tästä taitaa tulla kyllä tapa!

Tutustu valmennuksiimme tai pyydä tarjous halutusta aiheesta:

Kehityskeskustelu on johtamisen väline, joka koostuu sovitusta toimintamallista ja työkaluista. Käytännössä kehityskeskustelun onnistumisen varmistaa tai estää kuitenkin vuorovaikutus. Valmennuksessa käsitellään kehityskeskustelua vuorovaikutustilanteena ja pureudutaan siihen, miten esihenkilö voi omalla vuorovaikutuksellaan varmistaa onnistuneen kehityskeskustelun. Valmennuksessa esihenkilö saa vinkkejä keskustelutekniikkaan ja pääsee harjoittelemaan kehityskeskustelun vuorovaikutusta.

Kesto: Puolen päivän koulutus

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Esihenkilö joutuu väistämättä tilanteeseen, jossa hankalalta tuntuvia asioita on otettava puheeksi. Kyseessä voi olla ristiriita- tai kiusaamistilanne, työntekijän toimintaan liittyvän korjaavan palautteen antaminen, tehtäväantojen ja ohjeistuksien noudattamiseen puuttuminen tai avoimemman keskustelukulttuurin rakentaminen. Koulutuksessa voidaan käsitellä tilaajan työyhteisölle tyypillisiä tilanteita tai yleisiä hankalien tilanteiden ilmenemismuotoja työelämässä. Esihenkilöt saavat eväitä hankalien tilanteiden käsittelyyn ja harjoittelevat keskustelutekniikkaa koulutuksen aikana.

Kesto: Puoli päivää / koko päivä

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Mitä johtaminen ja johtajuus on? Miten voin kehittyä johtajana ja esimiehenä? Näiden kysymysten kautta lähdetään tarkastelemaan omaa johtamistyyliä, omaa tapaa viestiä sekä miten oma johtamistyyli tuo parhaat puolet esiin tiimistä. Ennen koulutusta osallistujat tekevät EASI- käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen, osallistujat saavat 19-sivuisen henkilökohtaisen tulosraportin ja sen avulla osallistujat voivat tarkastella omia vahvuuksiaan ja kompastuskiviään esimiehenä sekä saavat eväitä erilaisten tiimin jäsenten yksilölliseen johtamiseen ja motivoivan työympäristön rakentamiseen.

Kesto: koko päivä / kaksi päivää

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on arvokas taito työelämässä. Sitä tarvitsevat erityisesti esimiehet, mutta kaikille siitä on hyötyä. Mitä palautetilanteessa tapahtuu, millaisista asioista on hyvä olla tietoinen ja miten palautetta voisi antaa siten, että sillä on toivottu vaikutus toiseen. Koulutuksessa perehdytään keskustelutekniikkaan, palautteen antamisen erilaisiin metodeihin sekä harjoitellaan käytännössä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Kesto: Puoli päivää / koko päivä

Kysy lisää tai pyydä tarjous »

Etätyön lisääminen on muutos, joka vaikuttaa yllättävän moneen asiaan. Toimivan etätyökulttuurin luominen on alustus ja työpaja, jossa käydään läpi etätyön hyötyjä ja haittoja sekä tarkastellaan, millaisissa tilanteissa etätyö tyypillisesti aiheuttaa ongelmia ja miten ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Työpajassa sovitaan esihenkilöille organisaatioon sopivat yhteiset käytännöt etätyölle.

Kesto: puoli päivää

Kysy lisää tai pyydä tarjous »

Koulutuksessa käsitellään etätyön vaikutusta johtamiseen ja työyhteisön toimintaan, millaisista asioista on esihenkilönä syytä olla tietoinen ja mitkä ovat hyvän etäjohtamisen kulmakivet. Osana koulutusta tarkastellaan asiakasorganisaation tämän hetkisiä haasteita ja pyritään löytämään kyseiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja työpajatyöskentelyn aikana.

Kesto: n. 3 – 4 tuntia

Kysy lisää tai pyydä tarjous »

Koulutuksessa käsitellään monipaikkaisuuden vaikutusta johtamiseen ja työyhteisön toimintaan, millaisista asioista on esimiehenä syytä olla tietoinen ja mitkä ovat hyvän etäjohtamisen kulmakivet. Osana koulutusta tarkastellaan asiakasorganisaation tämän hetkisiä haasteita ja pyritään löytämään kyseiseen tilanteeseen sopivia ratkaisuja työpajatyöskentelyn aikana.

Kesto: Puoli päivää tai koko päivä

Kysy lisää tai pyydä tarjous  »

esihenkilövalmennus

Onko jokin näistä aiheista yrityksellesi ajankohtainen? Jätä yhteystietosi tästä.  

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.