Henkilöarvioinnit

Henkilöarvioinnilla organisaatio saa tukea valintapäätösten tekemiseen. Sen avulla saadaan puolueetonta tietoa ehdokkaista, jota muutoin olisi työlästä tai jopa mahdotonta saada.

Mitä henkilöarviointi on?

Henkilöarvioinnin avulla selvitetään henkilön soveltuvuutta tiettyyn työtehtävään, organisaatioon ja/tai tiimiin. Henkilöarvioinnista käytetään myös nimitystä soveltuvuusarviointi, jolloin keskitytään nimenomaan rekrytointi- ja henkilövalintatilanteissa tehtävään arviointiin. Henkilöarviointia hyödynnetään myös olemassa olevien työntekijöiden kehittämiseen tai urasuunnitteluun, johtajuuden ja esimiestyön kehittämiseen sekä tiimien tai kokonaisten organisaatioiden kehittämiseen.

Henkilöarviointi on asiantuntijatyötä, jossa hyödynnetään tähän tarkoitukseen rakennettuja,
systemaattisia ja luotettavia tutkimusmenetelmiä. Henkilöarvioinnin avulla pyritään arvioimaan henkilön potentiaalia työssä suoriutumiseen tai selvitetään kehittämistarpeita. Henkilöarvioinnin tuloksena voi olla kirjallinen raportti tai suullinen kannanotto. Esihenkilö saa tukea valintapäätökseensä ja mahdollisuuden sparraavaan keskusteluun konsultin kanssa eri ehdokkaiden potentiaalista tehtävässä menestymiseen sekä työsuhteen aloittamiseen.

Mitä hyötyä henkilöarvioinneista on?

Henkilöarvioinnilla organisaatio saa tukea valintapäätösten tekemiseen. Sen avulla saadaan
puolueetonta tietoa ehdokkaista, jota muutoin olisi työlästä tai jopa mahdotonta saada. Henkilöarvioinnin avulla selvitetään mm. henkilön kyvykkyyttä uuden oppimiseen, tiedonkäsittelyyn ja ongelmanratkaisuun. Henkilöarvioinnin avulla selvitetään henkilön työkäyttäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä piirteitä ja ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen kyseisessä työssä suoriutumisen kannalta. Henkilöarvioinnin avulla ehdokkaat ovat tasavertaisessa asemassa, sillä heitä arvioidaan samoilla menetelmillä ja mittareilla, jolloin rekrytoijan, esihenkilön tai arvioijan henkilökohtaiset mieltymykset eivät vääristä lopputulosta.

Henkilöarvioinnissa laaditaan onnistumisennuste, jossa nostetaan esiin ehdokkaan vahvuudet ja mahdolliset huomioitavat seikat, jotka kannattaa ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. Huomioitavat seikat ovat tekijöitä, jotka voivat vaikeuttaa tehtävässä pärjäämistä tai tiimiin sopeutumista ja jotka on hyvä huomioida henkilön perehdytyksessä ja johtamisessa.

Milloin kannattaa käyttää henkilöarviointia?

Jokainen rekrytointi on investointi ja henkilöiden perehdytyksellä ja sisäänajolla on hintansa. Henkilöarviointi on kustannustehokkain keino hankkia mahdollisimman luotettavaa tietoa ehdokkaista.

Mitä enemmän työssä korostuu vastuu liiketoiminnoista tai työntekijöistä, kyky uuden oppimiseen ja monimutkaisen tiedon käsittelyyn ja toimintojen kehittämiseen, on tärkeää panostaa rekrytointipäätösten tekemiseen laajamittaisen tiedon pohjalta, jota henkilöarvioinnilla tuotetaan.

Henkilöarviointi on hyödyllinen silloin, kun organisaatio haluaa panostaa hyvään johtamiseen ja esihenkilötyöhön, sillä henkilöarvioinnin tuottaman tiedon avulla esihenkilö saa paremman käsityksen siitä, kuinka valittua henkilöä kannattaa johtaa ja miten hänen motivaatiotaan voidaan tukea.

Choicen yhteistyökumppani

Kirsi Laine

Työ-ja organisaatiopsykologi, yrittäjä
Timanttia Consulting

Onko henkilöarviointi yrityksellesi ajankohtainen? Jätä yhteystietosi tästä.

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.