Muotoile organisaatiota, työyhteisöä ja työtä

Muotoilemalla organisaatiota, työyhteisöä ja työtä voit lisätä sekä tuottavuutta, motivaatiota että hyvinvointia!

Huominen ei vain tapahdu meille, vaan voimme vaikuttaa siihen jokaisella valinnalla ja teolla – tänään ja jopa juuri tällä hetkellä. Työelämän muotoilu on systemaattinen prosessi, joka perustuu nykytilan ymmärryksestä, konkreettisen muutospolun vaiheistamiseen, osaajien ja ammattilaisten mukaan saamiseen prosessiin sekä mitattavien vaikutusten ja lopputulosten analyysiin. Choicelta löydät kokeneet fasilitaattorit ja työyhteisön kehittäjät tukemaan organisaatiosi, työtehtäviesi sekä työn tekemisen tapojen kehitystä ja toivottua muutosta. Positiivinen nykyisten työntekijöiden kokemus omasta työstä, organisaation toiminnasta ja arvo- ja kulttuuriympäristöstä vaikuttaa joko positiivisesti tai heikentävästi organisaation ulkoiseen työnantajakuvaan ja sitä kautta rekrytointimarkkinoinnin onnistumiseen.

Missiomme mukaisesti sanoitettuna työ ja työntekeminen voi olla yhtä aikaa sekä tuottavaa, kestävää ja inhimillistä, jolloin tekeminen palvelee kaikkia työelämän osapuolia työnantajasta työntekijään. Haluttu uusiutuminen tai suunnanmuutos ei tapahdu hetkessä, vaan kyse on pitkäjänteisestä prosessista, jota tulee johtaa systemaattisesti, osallistavin menetelmin ja konkreettisin mittarein. Olipa kyse tekoälyn soveltamisesta organisaation työprosesseissa, koronanjälkeisestä hybridityön muotoilusta, hajautetun johtamisen osaamisesta tai siirtymästä palkkatyömallista verkostotyyppiseen työskentelyyn, ratkaisut ja mallit ovat ööydettävissä mutta niiden rakenteellistaminen ja jalkauttaminen vaatii aikaa ja johtajuutta.

Myös jokaisen uuden osaajan rekrytointi on mahdollisuus muovata organisaatiota ja sen toimintakulttuuria. Sama pätee jo olemassa olevien roolien ja vastuiden tulevaisuuskestävyyden arviointiin. Arviointi tuottaa tietoa, miten työ, työntekemisen tavat, perusprosessit, työn johtaminen ja erilaiset työvälineet saadaan parhaiten palvelemaan organisaation strategian mukaisia tavoitteita huomioiden sekä tuottavuus, inhimillisyys ja kestävyys. Kaikki organisaatiomuotoiluun tai työn muotoiluun liittyvät koulutuksemme ovat konkreettisia ja niissä yhdistää käytännön kokemus ja esimerkit organisaatioiden muotoilusta sekä osallistavat harjoitukset ja tehtävät. Koulutuksen anti ei jää ainoastaan koulutuksen aikaiseksi hetken innostukseksi vaan muutokset jalkautetaan arkeen systemaattisella palvelupolulla, jossa yhdistyy follow upit, vaikuttavuuden analyysin ja tukimateriaalit.

Organisaation ja työn muotoilun tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta ja inhimillisyyttä sekä luoda kestävää työelämää yhtiön liiketoimintastrategiaan pohjautuen. Se mikä toimii tänään, ei välttämättä toimi enää ensi vuonna tai ensi kuussa. Tulevaisuus ei vain tapahdu meille, vaan voimme vaikuttaa siihen johdonmukaisella ennakointityöllä.

Kaikki organisaation ja työn muotoiluun keskittyneet koulutuksemme tukevat organisaation kilpailukyvyn parantamista sekä osaajien hyvinvointia, sitouttamista ja motivaatiota. Uusien osaajien houkuttelu strategisen työnantajakuvatyön ja taktisen rekrytointimarkkinoinnin keinoin ei ole kovin kestävää, josseivät jo olemassa olevat työntekijät ole sitoutuneita organisaatioon ja työhönsä. Kaikki koulutuksemme ovat modulaarisia ja koulutussisältöjä voidaan muotoilla eri rooleille ja henkilöstöryhmille sopivaksi.

Koulutuksemme ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia hetkiä, joissa tutkittu tieto tuodaan mahdollisimman lähelle käytäntöä muunmuassa osallistavien harjoitusten, skenaariomallien ja pienryhmäryhmätyöskentelyn keinoin.

Koulutus on konkreettinen ensimmäinen askel aiheeseen liittyvän ymmärryksen kasvattamiseen sekä oman tiimin ja organisaation kollegoiden ymmärryksen laajentamiseen. Rekrytointikoulutusta voidaan täydentää esimerkiksi laajemmalla esiselvityksellä halutusta aiheesta (hakijakokemus, hakijaviestintä, työnantajalähettiläsohjelmat, traineeohjelmat, digitaalinen hakijapolku tms) tai kevyellä suunnitelmalla aihealueen nykytilasta, kehityspoluista tai haasteista.

Asiakkaidemme palautteita koulutuksista

Erityisen visuaaliset koulutusmateriaalit ja laadukkaat esimerkit tekivät koulutuspäivästä hyvän kokemuksen. Arvostan sitä että saamme materiaalit itsellemme koulutuksen jälkeen!

Ennakkokysely ja ”jälkihoito” workshopin ympärillä tekivät kokemuksesta systemaattisen ja jatkuvan.

Työntekijäkokemuksen nykytilan arviointi ja tulevaisuuskuntoisuuden arviointi avasivat silmäni sille, että minä en tiedäkään riittävästi, mitä meidän työntekijämme oikeasti ajattelevat.

Toteutimme organisaatiokulttuurin muotoilua Choicen kanssa tekemällä muunmuassa arvojen kiteyttämistä ja johtoajatusten kiteyttämistä. Ajattelimme ensin että kulttuurimuotoilu olisi vain ”toimihenkilöyritysten juttu” mutta täällä valmistustoiminnassa sitä työtä vasta riittääkin!

Pyydä tarjous tai kysy lisää organisaation ja työyhteisön kehittämisestä!

Onko jokin näistä aiheista yrityksellesi ajankohtainen? Jätä yhteystietosi tästä.  

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.