Rekrytointi

Tapamme tehdä rekrytointia on vahvasti konsultoiva ja aitoa lisäarvoa tuottava prosessi, jossa hakijakokemus ja työnantajakuvalähtöinen viestintä kasvattaa sekä organisaation ymmärrystä koko osaajakohderyhmästä ja markkinasta, että yrityksenne tunnettuutta osaajien keskuudessa. Tärkein mittarimme kaikessa on aina laatu.

Laadukas rekrytointiprosessi ja aitoa lisäarvoa

Tarjoamme perinteistä paremman rekrytointipalvelun niille yrityksille, jotka haluavat tehostaa rekrytointia, luoda parempaa hakijakokemusta ja kasvattaa työnantajatunnettuutta. Työnantajakuvalähtöisessä rekrytoinnissa jokainen yksittäinenkin hakuprosessi vahvistaa rekrytoivan yrityksen ymmärrystä houkuttelu- ja kilpailutekijöistään työmarkkinoilla sekä luo pohjan työnantajatunnettuuden kehittämiseen. Arvioimme myös kompetenssiosaamista, pehmeitä taitoja ja kulttuurista yhteensopivuutta.

Asiakasyhteistyömme alkaa keskustelulla, jossa kartoitamme asiakkaan aidon tarpeen, tutustumme sekä positioon että yritykseen ja sen kulttuuriin, ja käymme yhdessä asiakkaan kanssa läpi toiveita ja ajatuksia muun muassa hakijayleisöihin liittyen. Rekrytointi toteutetaan yhä useammin hybridimallilla, jossa suorahaku on tärkeässä roolissa osana rekrytointia. Choicen tiimillä on pitkä kokemus suorahauista ja niiden hyödyntämisestä osana rekrytointia.

Työnantajakuvalähtöistä rekrytointia ja saumatonta yhteistyötä

Me Choicella panostamme siihen, että viestintämme on aina asiakasyrityksemme näköistä ja kuuloista. Personoimme ilmoitukset ja viestit – esimerkiksi suorahaun yhteydenotot ovat vastaanottajille räätälöityjä, ja ovat saaneet paljon kiitosta ja kiinnostusta hakijoissa. Meille tärkeintä on välittää aito kuva, laajentaa verkostoja, panostaa laadukkaisiin kohtaamisiin ja jättää kaikille osapuolille positiivinen kuva prosessista.

Yhteistyömme perusta on ammattimainen prosessin johtaminen ja läpinäkyvä viestintä asiakkaalle. Pidämme kaikki osapuolet jatkuvasti ajan tasalla – niin asiakkaan kuin hakijatkin, ja keräämme palautteita matkan varrella. Lopuksi koostamme loppuraportin, jonka pohjalta jätämme tilaa keskustelulle ja kehitysideoille yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Kaiken tämän lomassa, meillä on aina aikaa keskustella seuraavista askeleista, viedä asioita yhdessä eteenpäin, ottaa tarvittaessa vastuuta isoistakin kokonaisuuksista sekä tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Toimimme aina lähellä asiakasta ja syvin tarkoituksemme onkin olla kaikin keinoin asiakkaan apuna heidän arjessaan, tavoitteita tukien.

Työnantajakuvalähtöisen rekrytointipalvelun hyödyt

Työnantajabrändin vahvistaminen

Työnantajakuvalähtöinen viestintä lisää työnantajan kiinnostavuutta, uskottavuutta, luotettavuutta ja kasvattaa tunnettuutta sidosryhmien, erityisesti potentiaalisten työntekijöiden ja työnhakijoiden joukossa.

Prosessin tehokkuus

Rekrytointiprosessien kesto riippuu alasta ja markkinatilanteesta, mutta osaajien etsiminen on tehokkaampaa ja laadukkaampaa oikealle rekrytointikumppanille ulkoistettuna. Kun rekrytointimarkkinointi ja työnantajamarkkinointi tapahtuvat saman kumppanin toimesta, myös toteuttaminen on tehokasta ja toimenpiteet kulkevat synkronoidusti. Mitä enemmän keskität, sitä enemmän opit ja hyödyt myös taloudellisesti.

Hakijakokemus

Hakijakokemus on työnantajamielikuvan vahvistamista sekä rakentamista ja onkin kriittisessä roolissa sen suhteen, miten hakijat kokevat yrityksen. Jokainen hakija on tuleva sanansaattaja, ja usein he laittavat puskaradion soimaan verkostojen kautta. Hyvä kokemus vahvistaa positiivista mielikuvaa yrityksestä ja usein saa hakijat hakemaan yritykseen uudelleen. Hyvällä hakijakokemuksella saat houkuteltua parhaat tekijät itsellenne.

Passiivisten osaajien tavoittaminen

Oikein kohdennettu rekrytointimarkkinointi auttaa hakijoita löytämään kiinnostavat paikat ja aktivoi myös passiivisia hakijoita mukaan prosesseihin. Kohdennetun näkyvyyden kautta tullaan oikeiden hakijoiden tietoisuuteen ja herätetään heidän kiinnostuksensa.

Parhaan osaajan löytäminen

Kun jokainen prosessin vaihe toimii, virherekrytointien vaara pienenee ja rekrytointi on aito kahden kauppa, jossa asiat loksahtavat yhteen. Ihmisten sitoutuminen ja hyvinvointi luovat kilpailuetua niin osaajamarkkinoilla kuin liiketoiminnan johtamisen näkökulmasta. Sitoutunut työntekijä suosittelee työnantajaansa muillekin, haluaa suoriutua tehtävästään kiitettävästi, on motivoitunut ja tukee täten yhtiön kasvua.

Opit prosessin myötä

Keskittämällä rekrytoinnin, rekrytointimarkkinoinnin ja työnantajamielikuvamarkkinoinnin saat käyttöösi arvokasta dataa ja tietoa osaajakohderyhmistä. Opeista on hyötyä niin tulevien rekrytointien, johtamisen kuin osaajaymmärryksen kannalta.

Rekrytointipalvelumme sisältää:

 • Osaajaprofiilin määrittämisen ja rekrytointisuunnitelman rakentamisen.
 • Kohderyhmien määrittämisen.
 • Kohdennetun rekrytointikampanjan toteutuksen, optimoinnin ja analytiikan joko yrityksesi tai Choicen markkinointikanavissa sekä valituissa medioissa.
 • Koko rekrytointiprosessin aina hakemusten läpikäynnistä henkilökohtaisiin haastatteluihin, hakijoiden esittelyyn sekä valinnassa tukemiseen.
 • Ajantasaisen hakijaviestinnän sekä ensiluokkaisen hakijakokemuksen.
 • Tuen, ohjauksen sekä sparrauksen EB- ja rekrytointiasiantuntijaltamme prosessin ajan.
 • Tarvittaessa potentiaalisten kandidaattien houkuttelu mukaan hakuun suorahaun keinoin.

Työnantajakuvalähtöisen rekrytointipalvelun vastuut ja roolit

CHOICE

 • Osaajaprofiilin määrittely ja houkuttelevan työpaikkailmoituksen laatiminen sekä mainoskampanjan julkaiseminen.
 • Asiakkaan tukeminen omien tarpeiden ja toiveiden kiteyttämisessä.
 • Hakemusten läpikäynti, esikarsinnat ja puhelinkartoitukset. 
 • Henkilökohtaiset haastattelut, joissa syvennytään ehdokkaan motivaatioon, osaamiseen, persoonaan sekä odotuksiin uuden työn osalta.
 • Tarvittaessa potentiaalisten kandidaattien houkuttelu mukaan hakuun suorahaun keinoin.
 • Laadukas ja kattava hakijaviestintä koko prosessin läpi.
 • Loppuraportti rekrytointi- ja markkinointiprosesseista sisältäen havaintoja sekä dataa ja analytiikkaa.

ASIAKAS

 • Osaajaprofiilin määrittely yhdessä Choicen kanssa.
 • Työpaikkailmoituksen ja rekrytointimarkkinointikampanjoiden sisältöjen hyväksyminen.
 • Potentiaalisten osaajien esittelyihin tutustuminen.
 • Jatkoon edenneiden osaajien haastattelut itsenäisesti tai yhdessä Choicen kanssa.
 • Lopullisen valinnan ja työsopimuksen tekeminen.

Olisiko henkilöstövuokraus teille sopivampi ratkaisu?

Mikäli et halua tai voi rekrytoida osaajaa omille palkkalistoillesi, on vaihtoehtosi toimihenkilön henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelumme on vaivaton ja riskitön tapa palkata uusi osaaja esimerkiksi koronaepidemian synnyttämän epävarmuuden jatkuessa tai sitä seuraavan nopeamman kasvun kaudelle. Laajan osaajaverkostomme ansiosta, saatte uuden ammattilaisen nopeasti ja juuri siksi aikaa kuin tarve.

Voimmeko olla avuksi? 

Pyydä näkemys tai tee tarjouskysely, mikäli kiinnostuit yhteistyöstä tai haluat tietää tarkemmin modernista rekrytoinnista! Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään parhaan ratkaisun.