Työnantajamielikuvan kehittäminen

Vahva ja tunnettu työnantajabrändi auttaa houkuttelemaan parhaat osaajat tiimiisi myös kiristyneessä kilpailutilanteessa. Meiltä saat työvälineet ja osaajat avuksesi.

Tunnettu ja vahva työnantajamielikuva auttaa houkuttelemaan parhaat osaajat

Työnantajakuvan kehittämisen tavoitteena on lisätä yrityksenne tunnettuutta ja houkuttelevuutta teille tärkeiden osaajien keskuudessa. Yrityksenne aidoista houkuttelutekijöistä kumpuava työnantajakuva tehostaa rekrytointeja, sitouttaa nykyistä henkilöstöänne ja tukee koko liiketoimintaanne. Autamme teitä työnantajakuvan kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä nykytilan kartoituksesta teille tärkeiden osaajakohderyhmien määrittämiseen, viestien ja toimenpiteiden suunnitteluun sekä aina toteutukseen asti. Otamme myös kantaa, mihin tulee investoida suhteessa tavoitteisiin.

Mitä on työnantajamielikuvan kehittäminen ja miksi se on tärkeää? 

Työnantajakuvalla tarkoitetaan mielikuvaa organisaatiosta työnantajana, johon organisaatio voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Työnantajamielikuvan kehittäminen lähtee aina organisaation sisältä ja se on rehellinen, läpinäkyvä ja korostaa niitä ominaisuuksia, jotka työntekijät sekä johto voivat allekirjoittaa. Taktinen rekrytointimarkkinointi puree parhaiten tekijöihin, joille yritys työnantajana on jo entuudestaan tuttu. Näin ollen työnantajakuvan kehittäminen ja taktinen rekrytointimarkkinointi tukevat toisiaan ja niitä suositellaan tehtäväksi samanaikaisesti.

Me Choicella voimme auttaa yritystäsi tarpeidenne mukaan joko sisäisen tai ulkoisen työnantajakuvan kehittämisessä tai molemmissa niissä.

Millaisia työnantajamielikuvapalveluita tarjoamme?

Me Choicella tarjoamme palveluita strategiseen työnantajakuvan kehittämiseen. Palvelumme voit hankkia joko projektina tai jatkuvana kuukausipalveluna (EB as a service), joka skaalautuu tarpeidesi mukaan. Suurimman hyödyn saat, kun kehitämme sekä rekrytointi- että työnantajakuvaprosesseja, markkinointia, sisältöjä ja työkaluja samanaikaisesti.

Nykytilan kartoitus ja kehitysehdotukset

Toteutamme yrityksellesi nykytilan kartoituksen, jossa selvitämme muun muassa mitä työntekijäsi arvostavat ja mikä on heille merkityksellistä. Kartoitus toteutetaan useimmiten vapaaehtoisena kyselynä yrityksesi nykyiselle henkilöstölle, sillä suosimme osallistavia menetelmiä. Vastausten pohjalta laadimme kehitysehdotukset ja jatkotoimenpiteet työnantajakuvan kehittämiseen.

Viestinnän suunnittelu

Kirkastamme yrityksesi osaajakohderyhmät, kilpailuedut ja houkuttelutekijät sekä määrittelemme yrityksesi työnantajalupauksen (EVP) nykytilan kartoituksen perusteella. Näin saamme selville mitä, miten ja kenelle markkinointia toteutamme ja voimme kohdistaa mainontaa halutuille kohderyhmille heitä resonoivilla sisällöillä ja kärkiviesteillä. Kaiken viestinnän tulee olla yhteneväistä ja selkeää, niin kaikissa mainoksissa kuin eri kanavissakin.

Monikanavainen markkinointi

Teemme yrityksellesi monikanavaista markkinointia, jonka tavoitteena on lisätä yrityksesi työnantajatunnettuutta ja vahvistaa työnantajakuvaa. Suunnittelemme ja toteutamme valittua kohderyhmää resonoivat sisällöt ja valitsemme juuri teille sopivat kanavat. Optimoimme jatkuvasti kampanjoita parhaiden tulosten saavuttamiseksi, esimerkiksi teemme tarvittaessa kanavavalintojen kehittämistä ja uudistamista sekä kuvien ja mainostekstien muokkaamista.

Datan keruu ja analysointi

Mainontamme tulokset perustuvat aina dataan ja hyödynnämme dataa myös optimointitoimenpiteitä tehdessä. Seuraamme aktiivisesti analytiikan kehitystä ja vertaamme tuloksia aina edellisiin ajanjaksoihin. Keräämme kaiken oleellisen datan ja analysoimme markkinoinnin tuloksia, joiden pohjalta teemme johtopäätöksiä ja jatkotoimenpiteitä. Yrityksesi saa aina datan ja johtopäätökset itselleen.

Täydentävät palvelumme

Video ja kuvatuotanto

Video on erinomainen keino luoda läpinäkyvyyttä yrityksenne arkeen, toimialaan ja ihmisiin. Toteutamme monipuolisia kokonaisuuksia aina kevyistä ratkaisuista suurempiin tuotantoihin. Suunnittelemme, käsikirjoitamme, ja toteutamme projektit niin, että kameran eteen hyppääminen on teille mahdollisimman helppoa ja hauskaa.

Urasivut

Urasivut ovat rekrytointimarkkinoinnin kotipesä. Toimivat sivut puhuttelevat kävijää ja tarjoavat oikealle osaajalle samaistumisen mahdollisuuksia. Viestisi on uskottavampi, jos sitä kertovat organisaationne työntekijät itse. Ota tavoitteeksesi jättää jokaiselle urasivullanne vierailleelle positiivinen muistijälki. Autamme teitä suunnittelussa tai toteutamme urasivut teille avaimet käteen -periaatteella.

Sisällöntuotanto

Onko teillä paljon kerrottavaa yrityksenne ihmisistä, mutta resurssit ja aika puuttuvat? Systemaattinen sisältöjen tuottaminen luo pohjan yrityksenne tunnettuuden kasvattamiselle. Toteutamme teille uratarinat, artikkelit, oppaat ja kulttuurikirjat haastattelemalla henkilöstöänne teille sopivien aiheiden ympärillä. Tarjoamme sisällöntuotantoa niin yksittäisinä toteutuksina kuin jatkuvana palveluna.

Workshopit ja valmennukset

Suosimme osallistavia menetelmiä, jotta saamme kaikki yrityksenne ihmiset mukaan muutosmatkalle. Workshopeissa ja niiden välissä tapahtuvassa työstössä luodaan pohja ja konkreettinen kehityssuunnitelma yhteiselle tekemiselle. Voimme auttaa teitä mm. kilpailu-ja houkuttelutekijöiden määrittämisessä sekä työnantajakuvan kehittämiseen liittyvän ymmärryksen lisäämisessä.

Taktinen rekrytointimarkkinointi

Strategisen työnantajakuvan kehittämisen lisäksi autamme teitä saamaan lisää potentiaalisia hakijoita yksittäisiin avoimiin työpaikkoihin taktisen rekrytointimarkkinoinnin keinoin. Suunnittelemme ja toteutamme markkinoinnin aina kohderyhmien määrittelystä ja kanavavalinnoista kohderyhmälle sopivien mainoskuvien- ja tekstien tuottamiseen, kampanjointiin, optimointiin sekä raportointiin asti.

Tarvitsetko apua työnantajamielikuvan kehittämiseen? 

Jätäthän yhteistietosi lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttää viimeistään kahden arkipäivän sisällä. 

Lue lisää työnantajamielikuvan vahvistamisesta