Työyhteisövalmennukset

Ihmisten ymmärtäessä toistensa toiminta- ja vuorovaikutustyylit, sujuu yhteistyö helpommin ja ristiriitojen määrä vähenee.

Työyhteisövalmennus ja -koulutus eri tilanteisiin!

Menestyvän työyhteisön kulmakiviä ovat sujuva yhteistyö, luottamus, laadukas esihenkilötyö ja johtaminen sekä yhteenkuuluvuuden ja työn merkityksellisyyden kokemus. Samanaikaisesti omaa substanssiosaamista ja taitoja on onnistuttaa jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään. Myös työntekijöiden kyky johtaa itseään, sietää muutosta ja ymmärtää oman työnsä merkitys itselle ja muille ja sitä kautta kyky toimia yhdessä, ovat usein avain onnistumiseen. Työyhteisövalmennuksilla rakennetaan aina myös työnantajakuvaa organisaatiosta sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Nämä kulmakivet muodostavat tukevan taustan, jossa erilaisilla yksilöillä ja persoonallisesti toteuttaa itseään, onnistua työssään sekä kehittää koko organisaatiota. Työntekijät ovat kiinnostuneita paitsi työnsä sisällöstä ja kannustimista myös työn merkityksellisyydestä sekä arvosta, mitä se tuottaa asiakkaille ja sidosryhmille.

Organisaatioissa pysyvää on vain muutos ja oppikäyrän on oltava jatkuvasti korkealla. Työyhteisövalmennus vastaa näihin tarpeisiin.

Jatkuvasti muuttuvat työn tekemisen tavat ja käytännöt haastavat myös esihenkilöitä ja johtoa, eivät pelkästään työntekijöitä. Johdon tulisi pystyä pitämään katse tulevaisuudessa ja miettiä ennalta, miten työtä ja sen tekemistä voidaan organisoida ja kehittää niin, että tuottavuus säilyy ja hyvinvointi on varmistettu.

Työyhteisövalmennus perustuu osallistaviin menetelmiin, jossa yhdistyy teoreettinen tieto ja pitkä kokemus käytännön työelämästä ja johtotehtävistä sekä työyhteisön kehittämisestä. Olemme asiakkaamme haastaja, sparraaja, valmentaja ja kehittäjä joko taustalla näkymättömästi tai voimakkaasti roolia organisaatiossa ottaen – asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Työskentelymme nojaa syvälliseen ymmärrykseen asiakkaan nykytilasta ja tavoitteista sekä workhopien ja digitaalisten työkalujan avulla toteutettuihin työpajoihin ja muihin osallistaviin menetelmiin.

Workshopeissa ja niiden välissä olevassa suunnittelu- ja työstöjaksolla luodaan konkreettinen kehityssuunnitelma ja selkeät etenemisaskeleet kaikille valmennusprojekteille. Yhteistyön onnistuminen vaatii luottamusta, syvällistä ymmärrystä liiketoiminnasta ja organisaatiosta sekä ennen kaikkea jatkuvaa, systemaattista yhteistyötä ja viestintää.

Tutustu työyhteisövalmennuksiimme tai pyydä tarjous halutusta kokonaisuudesta

Haluaisitko vauhdittaa uuden tiimin hitsautumista yhteen ja tehokkaan työn käynnistymistä? Toimiva tiimi perustuu luottamukseen ja luottamus syntyy pikkuhiljaa ihmisten tutustuessa toisiinsa. Usein tutustumisvaiheessa käydään läpi eri ihmisten osaamiset ja tehtäväkuvat. On todettu, että ihmisten ymmärtäessä toistensa toiminta- ja vuorovaikutustyylit, sujuu yhteistyö helpommin ja ristiriitojen määrä vähenee. Osana valmennusta osallistujat tekevät henkilökohtaisen EASI-käyttäytymis- ja vuorovaikutuskartoituksen, jonka avulla tarkastellaan tiimin jäsenten vahvuuksia ja eroja esimerkiksi ongelmanratkaisussa ja kommunikoinnissa.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Hyvin toimivassa tiimissäkin voi olla hyötyä yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä: miten ihmiset toimivat työssä, tekevät päätöksiä, lähestyvät ongelmia ja viestivät toisilleen. Tiimi, jonka jäsenillä on erilaisia käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylejä, voi olla hyvin innovatiivinen ja dynaaminen ongelmanratkaisussa, mutta se edellyttää että tiimissä ymmärretään ja arvostetaan erilaista käyttäytymistä ja osataan nähdä tiimikaverit vahvuuksiensa kautta. Osana valmennusta osallistujat tekevät henkilökohtaisen EASI-käyttäytymis- ja vuorovaikutuskartoituksen, jonka avulla tarkastellaan tiimin nykyistä yhteistyötä ja pohditaan yhteistyön kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Koulutus antaa eväitä ja ideoita toimivampaan tiimityöhön tilanteessa, jossa tiimin jäsenet istuvat useammalla paikkakunnalla ja yhteistyötä tehdään pääasiallisesti digitaalisten kanavien kautta. Koulutuksessa avataan etäisyyden vaikutusta tiimi toimintaan sekä käydään läpi käytännönläheisten esimerkkien kautta ratkaisuehdotuksia, menetelmiä ja välineitä, joilla yhteistyötä voidaan parantaa.

Kesto: puoli päivää / koko päivä

Ota yhteyttä »

Tiedätkö, mitkä ovat omat vahvuutesi työyhteisössä? Entä minkälainen työ sinua motivoi? Valmennuksessa tarkastellaan EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla, millaisia asioita sinun kannattaa omassa käyttäytymisessäsi vaalia, millaiset asiat saattavat jarruttaa asioiden edistymistä, tai miksi yhteistyö ei suju kitkatta. Valmennuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta sekä vahvistaa ammatillista identiteettiä tunnistamalla vahvuudet ja motivaation lähteet.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Oman ammatillisen identiteetin ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen työssä on hyödyllistä aika ajoin oman työuran aikana. EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla voit tunnistaa omat vahvuutesi työssä sekä löytää itsellesi sopivamman työn tai toimialan tarkastelemalla minkälainen työ ja työympäristö sinua motivoi. Ryhmävalmennuksessa tarkastellaan omaa uraa ja omaa tilannetta, mutta yhdessä keskustellen. Yhteiset keskustelut antavat uutta näkökulmaa.

Kesto: puoli päivää

Ota yhteyttä »

Oman ammatillisen identiteetin ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen työssä on hyödyllistä aika ajoin oman työuran aikana. EASI-käyttäytymis- ja motivaatiokartoituksen avulla voit tunnistaa omat vahvuutesi työssä sekä löytää itsellesi sopivamman työn tai toimialan tarkastelemalla minkälainen työ ja työympäristö sinua motivoi. Henkilökohtaisessa valmennuksessa voit tarkastella omaa uraa ja tilannetta yhdessä valmentajan kanssa.

Kesto: (1,5 – 2 tuntia)

Ota yhteyttä »

Työelämää vaivaa jatkuva kiire, muutos ja keskeytykset. Digitaalisuuden lisääntyessä olemme totuttaneet aivomme keskeytyksiin ja häiriöihin – keskittymättömyydestä on tullut tapa. On tutkittu, että keskittynyt työskentely on aivojen kannalta tärkeää. Todellinen tehokkuus syntyy muusta kuin jatkuvasta suorittamisesta tai pitkän tehtävälistan purkamisesta. Koulutus antaa osallistujille vinkit aivoystävällisempään työskentelyyn sekä työkaluja fokuksen säilyttämiseen sekä priorisointiin. Tutustumme erilaisiin tapoihin rytmittää työtä ja käsittelemme työpäivän rakentamista siten, että sinulla on päivän jälkeenkin energiaa mielekkääseen vapaa-aikaan.

Kesto: puoli päivää / koko päivä

Ota yhteyttä »

Organisaatioiden menestykseen vaikuttaa toimintakulttuuri, selkeät prosessit sekä arvoviestinnässä onnistuminen. Yksittäinen työntekijä tutustuu näihin teemoihin rekrytointiprosessissa ja perehdytyksessä, mutta toistoa ja systematiikkaa tarvitaan myös arjessa. Kulttuurikäsikirja ja ohjeisto, jossa organisaation arvot, kulttuuriset lähtökohdat ja johtoajatukset on kiteytetty visuaalisesti, on suosittu tapa kiteyttää tärkeitä teemoja. Henkilöstön koulutus näiden asioiden ympärillä voi olla esihenkilön tai hr:n satunnaisten panosten varassa. Tässä koulutuksessa käymme läpi yhtiön Kulttuurikäsikirjan luomisen ja toteuttamisen osallistavien menetelmien avulla sekä luomme edellytykset jatkuvalle vuoropuhelulle ja sisäiselle oppimiselle!

Kesto: puoli päivää / koko päivä

Ota yhteyttä »

työyhteisövalmennus

Onko jokin näistä aiheista yrityksellesi ajankohtainen? Jätä yhteystietosi tästä.  

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.