Markkinointirekisteri

Tutustu rauhassa rekisteriselosteeseen ja ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat tietää tai kysyä lisää.

Terveisin,
Choicen tiimi

1. Rekisterinpitäjä

Toimittamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Choice HR Oy.

Yhteystiedot:
Choice HR Oy (jäljempänä “Choice”)
Y-tunnus: 3087309-9
Aleksis Kiven katu 24 B 27, 33200 Tampere

Matias Ketola
Toimitusjohtaja
0400 449 961
matias.ketola@choicehr.fi

2. Rekisterin nimi

Choice HR Oy:n markkinointirekisteri.

3. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat (joiden tietojen käsittely ja säilyttäminen perustuu olemassa olevaan asiakassuhteeseen ja nimenomaiseen liittymiseen Choice HR Oy:n markkinointirekisteriin)
 • Potentiaaliset asiakkaat (jotka ovat antaneet luvan tietojensa käsittelyyn ja säilyttämiseen)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

Käsittelyn tarkoitus:

 • markkinoinnillinen ja myynnillinen kontaktointi ja viestintä, 
 • uutiskirjemarkkinointi, 
 • asiakassuhteen ulkopuolinen asiakaspalvelu, 
 • konsultaatioiden ja yhteydenottojen mahdollistaminen.

Henkilötietoja käytetään Choicen palveluiden tuottamisessa mm. seuraavia tarkoituksia varten:

 • Suoramarkkinointi
 • Viestintä
 • Materiaalien lähettäminen
 • Kutsujen lähettäminen
 • Etämyynti
 • Kyselyt tai mielipidetutkimukset
 • Palveluista ja tapahtumista tiedottaminen

Käsittelyperuste: Rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi ja hänen edustamansa yrityksen nimi
 • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, osoite ja/tai puhelinnumero
 • Markkinointiviestintää koskevat tiedot kuten rekisteröidylle lähetetyt viestit, niiden avaamistiedot sekä suoramarkkinointia koskevat hyväksynnät ja/tai kiellot

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

7. Muut ehdot

Muilta kuin tässä rekisteriselosteessa tarkennetuilta osin noudatetaan Choice HR Oy:n yleisen tietosuojaselosteen mukaisia ehtoja.