T2H Rakennus

Yleinen

Jatkuva rekrytointimarkkinointi tuo tehokkuutta ja tunnettuutta

T2H:n liiketoiminta on keskittynyt uudisrakentamiseen parhaille paikoille, ja ihania koteja nousee nopeasti. Kilpailu osaavista työntekijöistä on kova etenkin pääkaupunkiseudulla. Olemme toteuttaneet T2H:n jatkuvan rekrytointimarkkinoinnin kehittämistä ja toteutuksia noin 1,5 vuoden ajan ja moninkertaistaneet sekä hakijamäärät että tunnettuuden. Tuloksia ja kehittymistä käydään läpi johtoryhmän kanssa yhteisessä ohjausryhmässä joka kuukausi. 

Vuoden 2018 lopussa alkaneen yhteistyömme tavoitteena oli siirtää rekrytoinnin strateginen tekeminen asiakkaan haltuun ja aloittaa systemaattinen työnantajakuvan rakentaminen. Ensimmäinen keskeinen päätös oli sitouttaa T2H:n oma henkilökunta ja etenkin rekrytoivat esihenkilöt mukaan strategisen työantajamarkkinoinnin kehittämiseen ja moderniin rekrytoinnin jalkauttamiseen. Valikoiduimme yhteistyökumppaniksi aiempien rekrytointitmarkkinointiin liittyvien näyttöjen perusteella. Asiakas koki mielekkääksi hankkia rekrytointimarkkinoinnin sekä rekrytoinnin kehittämisen palveluna sen sijaan, että olisi palkannut useita eri markkinoinnin osa-alueiden ammattilaisia itselleen. Choicen ja Harvan mahdollistava jatkuvan markkinoinnin malli ja lopulta kokonaisulkoistus sopivat asiakkaan liiketoimintastrategiaan.

Tavoitteet: 

 • työnantajalupauksen ja työnantajan kärkiviestien muovaaminen ja konkretisointi haastattelemalla ja fasilitoimalla henkilökunnalle workshopit
 • työnantajamarkkinointiprosessin luominen, kuvaaminen ja vakiinnuttaminen 
 • työnantajan kilpailuetujen ja houkuttelutekijöiden tunnistaminen ja viestiminen
 • vähintään 50 vuosittaisen rekrytoinnin toteuttaminen 
 • uskottava ja asiantunteva verkkopresenssi korkeakoulutettujen kohderyhmässä
 • kertoa tarinallisesti ja visuaalisesti T2H:n arvoista, kulttuurista, projekteista ja johtamisesta 
 • luoda kaikelle tekemiselle selkeät mittarit, joita seurata ja perustaa investointipäätökset
 • analysoida jo tehdyt toimenpiteet markkinoinnin ja rekrytointien osalta sekä painottaa budjettia uudelleen tuottavimpiin asioihin
 • lisätä rekrytointimarkkinoinnin systemaattisuutta ja tulosten jatkuvaa analysointia

Toteuttamamme palvelut: 

 • Rekrytointimarkkinoinnin kehitys ja johtaminen 
 • Kuukausittaiset ohjaus- ja kehitysryhmät budjettiseurantaan, raportointiin, uusien ideoiden esittelyyn ja prioriteettien valintaan
 • Hakijakokemuksen parantaminen houkuttelu-, palkkaus- ja sitouttamisvaiheissa
 • Kanavastrategian uudistaminen: omistetun ja ostetun median välisen painotuksen uudelleen suunnittelu parhaiten tulosten saamiseksi 
 • Sisällöntuotanto ja -jakelu hakija- ja rekrytointimarkkinointiin
 • HR-tiedon ja markkinointidatan yhdistäminen, johtopäätökset ja raportointi
 • Teamtailor-rekrytointijärjestelmän käyttöönotto, jalkautus ja ylläpito 

”Ensimmäisestä toimenpiteestä lähtien euroissa mitattavia tuloksia strategisen näkemyksen lisäksi!”


Muutos alkaa johdosta

Rohkea T2H otti saman tien kopin strategisen painopisteen kääntämisestä yhä vahvemmin markkinointiin pelkkien HR-prosessien muovaamisen sijaan, ja tuloksena syntyi painopistealueiden kääntäminen työnantajakuvan ja työntekijä- ja hakijakokemuksen vahvistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Ymmärrystä lisättiin myös hr:n ja markkinoinnin välisestä tiiviistä yhteistyöstä sekä kouluttamalla omaa henkilökuntaa siihen, miten jokainen voisi kantaa oman kortensa kasvuun auttamalla rekrytoinneissa ja työnantajalupauksen viestinnässä. Yhteisessä tapaamisissa puhuttiin erityisen paljon kulttuurista, joka myös kiteytettiin selkeästi viestittävään muotoon sekä sisällöllisesti että visuaalisesti. T2H:n maailma ja ihmiset tulevat tutuksi myös uusitulla työnantajasivulla, jonka pääsimme suunnittelemaan ja toteuttamaan. 

Neljä viikkoa aloituksesta T2H:lla oli uudistettu rekrytointimarkkinointistrategia ja keskeiset kehitysprojektit oli pyöräytetty käyntiin. Henkilökunta oli sisäisesti koulutettu ja innostettu mukaan projektiin ja johdon täysi tuki auttoi asioissa eteenpäin pikavauhtia. Some -ja verkkopresenssi päätettiin nostaa ensimmäiseksi seuraavalle tasolle, sillä meillä oli käsitys, mistä kohderyhmät tehokkaimmin tavoitetaan ja millaisella sisällöllä heidät saadaan kiinnostumaan.


Luova ratkaisu ja näkemys: 

T2H:n tekeminen perustuu omaan vahvaan ideologiaan siitä, mikä on asiakkaiden mielestä Ihana koti. Ihanan kodin konsepti on määritelty yrityksen strategiassa, ja näin ollen jokainen yrityksen työntekijä tulee toteuttamaan stratetegiaa – suunnittelemaan ja toimittamaan ihania koteja omaa osaamistan hyödyntäen. Rekrytointimarkkinoinnin kärkiviestiksi valittiin Ihanat kodit ja niitä rakentavien ammattilaisten nostaminen markkinoinnissa. Aiemman asuntojen esittelyn ja taktisten rekrytointimainosten sijaan haluttiin nostaa ihmisiä töissään ja arjessaan. Kertoa heidän taustoistaan, rooleistaan, osaamisestaan, tiimityöskentelystään, kulttuuristaan, valinnoistaan, onnistumisistaan ja haasteistaan. Kaikkea markkinointia pohjusti ihannetyöntekijän ja ihannehakijan profiilimäärittely, joka oli toteutettu alussa.  

Esimerkki monikanavaisesta rekrytointi- tai brändikampanjasta

Tyypillinen rekrytointimarkkinointikampanja sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • animaatiotuotanto
 • kampanjavideotuotanto 
 • kuvamateriaalit 
 • mainostekstit ja copywriting
 • analytiikan tarkastaminen optimointia varten 
 • kampanjan toteutus (esim. LinkedIn- ja Facebook / Instagram-mainonta)

Mitattavia tuloksia päätöksenteon tukena

Vuonna 2019 T2H rekrytoi tiimiinsä 50 uutta työkaveria ja sama vauhti on jatkunut myös tänä vuonna. Mainoskampanjasta tulleiden hakijoiden sekä kiinnostuneiden määrä on ylittänyt säännöllisesti asiakkaan toiveet ja olemme saavuttaneet vuositason tavoitteemme kirkkaasti. 

Toimme todennetusti T2H.lle sopivia hakijoita, joista poiki kampanjan aikana ja sen jälkeen useita onnistuneita rerkytointitapaamisia ja toteutuneita rekrytointeja mainonnan tuottoprosentin ollessa erityisen korkea. Saimme samalla lisättyä kohderyhmän tietoisuutta T2H:sta yrityksenä pääkaupunkiseudulla työskentelevien tai sinne työllistyvien korkeakoulutettujen kohderyhmässä.  

Kypärännosto rohkealle asiakkaallemme on paikallaan jo tässä vaiheessa! Mikäli tarvitset tukea tai inspiraatio rekrytointimarkkinointiin, älä epäröi buukata maksutonta markkinointikonsultaatiota aiheesta rekrytointimarkkinoinnin asiantuntijoidemme kanssa.

Haluatko samankaltaisia tuloksia?

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä esimerkiksi maksuttoman markkinointikonsultaation kautta, jonka pääset varaamaan alla olevasta painikkeesta.


Matias Ketola

CEO | Co-founder