Työnantajamarkkinointi

Työnantajien ja työnhakijoiden perinteiset roolit työnhaussa ovat kiepsahtaneet ympäri. Siinä missä työnantajataho osoitti aiemmin pelin hengen ja halutun hakutavan, niin nykyään työnhaun ohjakset ovat yhä enemmän työnhakijoiden käsissä. Kilpailu osaajista kiihtyy ja sitä myötä koko rekrytointiala on murroksessa. Ensikohtaaminen tapahtuu yhtä useammin verkossa, ennen kuin kukaan yrityksestä pääsee vakuuttamaan kiinnostuneita henkilökohtaisesti.

Employer Branding ja työnantajamarkkinointi ovat trendi, jotka kiinnostavat hr- ja rekrytointimarkkinointiammattilaisia, rekrytoivia esihenkilöitä sekä johtoa. Eikä suotta, sillä tunnettu ja hyvämaineinen työpaikka vetää osaavia hakijoita ja tulevia työntekijöitä magneetin lailla puoleensa. Työnantajamielikuvan systemaattinen rakentaminen ja onistuneet työnantajamarkkinointitoimenpiteet ovat tärkeitä asioita yrityksen koosta, toimialasta ja tavoitteista riippumatta. Pieni ja tuntematonkin työnantaja voi pärjätä työmarkkinoiden kiristyvässä kilpailussa, kun se tekee oikeita asioita oikealla tavalla. 

 

Työnantajabrändin ja työnantajakuvan kehittäminen: 

Tunne ja tunnista kohderyhmäsi

Houkuttele ja herätä huomio

Ohjaa kävijä hakijaksi

Reaktiivisuudesta Proaktiivisuuteen

Mittaa ja paranna

1. Tunne ja tunnista kohderyhmäsi

Mikä on teitä kiinnostaa hakijapersoona tai hakijaprofiili ja miksi tämä on tärkeää tunnistaa? Kaikkien ei tarvitse haluta tulla teille töihin, vaan niiden, joilla on tarvitsemaanne osaamista, annettavaa ja potentiaalia.  Kun teet hakijaprofiilimäärittelyt huolella, pystyt kohdentamaan markkinointieurosi ja toimenpiteesi huomattavasti kohdennetummin kuin vain ”kokeilemalla jotain”. Hakijaprofiilin työstämiseen kannattaa käyttää hetki aikaa ja energiaa, varsinkin jos rekrytoit säännöllisesti ja toteutat useita hakua vuositasolla.

Alkupään suunnittelutyö säästää itsensä takaisin hetkessä. Kun hakijaprofiilit on määritelty, ne on helpompi kommunikoida myös organisaation sisällä kollegoille, minkä lisäksi pystyt kohdentamaan markkinointia ihanneprofiilisi löytäminen ja tavoittaminen mielessäsi. Koska kaikkea ei voi tehdä heti, kannattaa käydä sisäistä keskustelua, mistä tulisi aloittaa: mikä on aivan kaikkein tärkeintä juuri nyt tai pitkällä aikavälillä? Avoin yhteistyö rekrytoinnin ammattilaisten kanssa on erittäin tärkeää!

2. Houkuttele ja herätä huomio

Oletteko työnantajana vetovoimainen ja erotut joukosta? Tiedätkö millä perusteella onnistutte kaappaamaan tulevien kollegoidenne huomion? Mikä heitä kiinnostaa? Mitä tietoa he etsivät verkosta tai työelämästä? Miten he voisivat päätyä juuri sinun sisältösi pariin ja missä medioissa? MItä tämä kaikki maksaa? Miten kerrot työnantajuudestanne houkuttelevasti mutta rehellisesti? Kenen suulla haluat puhutella hakijoita: kollegoiden, johdon, asiakkaiden ja kumppaneiden?

Myös pienikokoinen tai vähemmän tunnettu yhtiö voi olla haluttu työnantaja, ja peitota isommat ja tunnetut kollegat työnantajamarkkinoinnissa kun yrityksessä keskitytään tekemään oikeita asioita oikein perustein. Yrityksen työnantajalupauksen ja työnantajakilpailuetujen auki kirjoittaminen sekä kiteyttäminen on erityisen tärkeää. Houkuttelua tulee tehdä hakijaprofiilista ja siihen liittyvästä kärkisanomisa käsin. Kaikkiin ei toimi sama äänensävy ja teemat. Kohderyhmän tuntemus on houkuttelun ja huomion herättämisen perusasioita, joissa autamme. 

3. Ohjaa verkkosivukävijä hakijaksi tai yhteydenottajaksi 

Tiedätkö kuinka moni työelämäsivun kävijöistä jättää teille hakemuksensa? Tiedätkö miksi hakeminen ei ala tai jää kesken? Mitä sivustolla tapahtuu, jotta hakeminen ei edes ala: onko sivuston löydettävyys, visuaalisuus, rakenne tai hakulomakkeen täyttäminen ongelma? Kaikkea tätä voi tutkia ja testata analytiikkatyökaluilla. Mitä tapahtuu hakulomakkeen täyttämisen jälkeen? Miten hakijakokemusta voidaan parantaa jatkuvilla ja systemaattisilla teoilla, kuten ajantasaisella hakijaviestinnällä ja tiedottamisella?

Miten hakijamarkkinoinnissa voidaan hyödyntää asiakasmarkkinoinnin konsepteja ja sisältöjä? Millaista tekstiä, kuvia ja videota hakija kuluttaa työelämäsivuillanne ja kuinka hänet johdatellaan joko yhteydenottolupaan, postituslistalle liittymiseen tai varsinaiseen hakemiseen? Löytääkö tuleva kollega perustietojen lisäksi tietoa arvoista, kulttuurista, asiakkaista, projekteista sekä muista mielenkiintoisista asioista? Miten hakijaa voidaan rohkaista jakamaan työnhakusivuston sisältöä omalle verkostolleen, jossei hänelle sopiva hakuja ole auki? Kuinka kerätään hakijapostituslistaa ja millaista sisältöä listan kautta kannattaa lähettää, että se on arvokasta ja relevanttia? 

4. Siirry reaktiivisuudesta proaktiivisuuteen

Kerää tietoa ja pankkia potentiaalisista osaajistasi, ja kun työpaikka avautuu hakuun tai täytettäväksi, sinulla on jo lista validioituja hakijaehdokkaita tai ainakin kiinnostuneita ja luottamuksesi ansainneita henkilöitä esimerkiksi työnhakijakannassa tai postituslistalla. Huomioithan postitlistojen luomisesas ja hyödyntämisessä myös uudistuneen GDPR-käytännön? Parhaimmassa tapauksessa potentiaaliset hakijat ovat jo perehtyneet yritykseenne ja ovat valmiita keskustelemaan kanssanne uuden työpaikan ilmestyssä haettavaksi.

Hakija voidaan sitoutetaan työnantajaan tai työnantajan toimialaan ja teemoihin jo siinä vaiheessa, kun hän ei vielä ole päättänyt hakea tai edennyt hakemuksen jättämiseen. Jotkut kutusvat tätä kohderyhmää ”passiiviksi haijoiksi”, me kutsumme heitä potentiaalisiksi ja teistä kiinnostuneiksi tulevaisuuden työntekijöiksi. Liian harvoin markkinoinnin toimenpiteet kohdennetaan vain uusien hakijoiden houkutteluun tai ylipäänsä aktiivisesti työnhaussa oleviin, vaikka varsinaiset pudostuspelataan jo huomasti aiemmassa vaiheessa. Kun työtehtävä aukeaa, sinulla voi olla jo joitain kiinnostavia, markkinoinnin tuottamia hakijaliidejä  odottamassa viestiäsi ja tilaisuuttasi.

Proaktiivisella ja ennakoidulla työnantajamarkkinoinnilla yritys rakentaa pitkän aikavälin tunnettuutta ja luottamusta, eikä joudu juoksemaan samassa pikajuoksukilpailussa kuin kaikki muu henkilöitä parhaillaan etsivät työnantajat. Jotta tämä on mahdollista, tulee markkinoinnin ja rekrytoinnin keskustella keskenään ja myös osattava tulkita kummankin prosessin tuottamaa analytiikkaa. 

5. Mittaa ja paranna jatkuvasti 

Tuottiko rekrytointiamarkkinointiin panostaminen tuloksia? Mitä yksi ehdokas tai rekrytoitu kandidaatti maksoi yhdessä haussa? Minkä verran investoitte työnantajatunnettuuteen vuositasolla entä kampanjoissa? Mihin kanaviin teidän kannattaa panostaa  valitsemienne hakijaprofiilien osalta ja kussakin hakijapolun eri vaiheessa?

Digitaalinen markkinoinnti on kiitollinen laji, koska sen onnistuminen voidaan päätellä oikein rakennetusta analytiikasta. Myös oppilaitospromootioiden ja verkkouratapahtumien tuottoa pystytään mittaamaan, kun asiat on suunniteltu huolellisesti ja toimenpiteiden taustalle on asetettu yhteiset tavoitteet. Vaadi tuloksia ja analytiikan läpinäkyvyyttä kumppaneiltasi, teitpä sitten rekrytointipartnerin, markkinointitoimiston tai kummankin kanssa yhteistyötä.

Parantaminen ja kehittäminen ovat jatkuvia prosesseja, joten vaadi myös yhteistyökumppaneiltasi proaktiivista kehittämistä. Onnistumisen analyysi vaatii toistoja ja kokeilua, joten älä vedä liian nopeita ja yksioikoisia johtopäätöksiä yksittäisistä kampanjoista tai hauista. A/B-testausta sisällöissä, sähköpostikampanjoissa ja somekampanjoissa auttaa ymmärtämään kohderyhmästäsi enemmän. 

Lataa maksuton rekrymarkkinoinnin opas

Rekrytointi on muuttunut. Tehokas, moderni rekrytointi vaatii tuekseen entistä enemmän jatkuvaa ja suunnitelmallista markkinointia. Lataa opas ja lue:

  • Vinkit rekrytoinnin ja markkinoinnin yhdistämiseen
  • Mitä HR-ammattilaiselta odotetaan 2020-luvulla?
  • Olennaiset muutokset prosesseihin, jotta yrityksenne kilpailykyky säilyy myös tulevaisuudessa

Palvelumme

Työnantajamarkkinointi palveluna

Työnantajabrändin suunnittelu

Koulutukset ja workshopit

Houkutteleva työnantajasivu

Rekrytointityökalun käyttöönotto (ats)

Sisällöntuotanto ja sosiaalinen media

Hakukoneoptimointi ja -mainonta

Rekrytointitapahtumat ja -promootiot

Haluatko tukea työnantajamarkkinoinnin suunnitteluun tai toteuttamiseen?

Kiinnostuitko yhteistyöstä Choicen kanssa? Näetkö synergiaa Choicen kanssa? Oletko kiinnostunut kuulemaan toiminnastamme lisää? Jätäthän yhteystietosi lomakkeella, ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään kahden arkipäivän sisällä.

Share This