Skip to content

Sector Alarm hyödyntää monikanavaista työnantajamarkkinointia

“Elämän makuinen seikkailu – tule sellaisena kuin olet" - konseptin alla toteutettiin yli 3 vuoden ajan maksettua mainontaa, sisältöjä ja sometyötä.

Sector Alarm on yksi Euroopan johtavista turvallisuusalan toimijoista, jolla on yli 600 000 tyytyväistä ja turvattua asiakasta. Yritys on tarjonnut yli 25 vuoden ajan laadukkaita hälytysratkaisuja kotitalouksille ja pienyrityksille ympäri Eurooppaa. 

Sectorin HR-johtaja Marianne Viinikka kuvailee yhteistyötä seuraavasti:

Yhteistyössä opittiin paljon uutta, ja tulokset olivat selkeästi nähtävissä. Kumppanuus Choicen kanssa osoittautui hedelmälliseksi, ja heidän asiantuntemuksensa auttoi saavuttamaan nopeita tuloksia.

Mistä yhteistyö lähti liikkeelle? 

Sector Alarmilla on suuri tarve löytää ja pitää kenttämyyjiä. Rekrytointi oli jatkuvaa, ja volyymit suuria. Tilanne työmarkkinoilla ei ole koskaan ollut helppo, muttei myöskään niin vaikea, kun Choice ja Sector Alarm aloittivat yhteistyön.

Rekrytoinnissa onnistumiseksi ensimmäinen fokus oli selkeyttää, mitä F2F-myynti oikeasti tarkoittaa ja millaisia osaamisia siinä menestymiseen vaaditaan. Monella on kenttämyynnistä todella negatiivisia ennakkoluuloja. Lisäksi haluttiin markkinoida muita urapolkuja yrityksessä, sillä kenttämyynnin rooli markkinoinnissa oli yleensä vain alku uralle. Yhteistyön tavoitteena oli täydentää oman tiimin osaamista Choicen digimarkkinoinnin ja työnantajabrändin rakentamisen asiantuntijuudella, jotta työnantajakuvan vetovoimatekijöitä saataisiin viestittyä tehokkaasti ja systemaattisesti. Myös raportointi ja analytiikka tuli saattaa tähän päivään. 

Prosessi ja eteneminen

Yhteistyön aikana luotiin konsepti “Elämän makuinen seikkailu – tule sellaisena kuin olet”. Konseptin alla suunniteltiin erilaisia markkinoinnillisia toimenpideohjelmia kuten sisältöjä, kuten kuvia, videoita, blogeja ja mainoksia. Tavoite oli tehdä läpinäkyväksi, mikä tekee Sectorilta houkuttelevan työpaikan kohderyhmille. Konsepti luotiin yhdessä asiakkaan, heidän osaajien, ja Choicen luovan tiimin kanssa, ja siinä käytettiin sekä fasilitoivia menetelmiä että kyselyitä.

Elämän makuinen seikkailu kertoo kohderyhmille, että Sector Alarmilla jokainen päivä on erilainen ja työarki monipuolista ja vaihtelevaa. Työyhteisössä jokainen saa olla oma persoonallinen itsensä mielenkiinnonkohteineen ja unelmineen.

Konseptin viestimisessä käytettiin monikanavaista lähestymistapaa, jossa hyödynnettiin eri viestintäalustoja ja maksullisia medioita. Videot, joissa ihmiset kertoivat työstään ja harrastuksistaan, loivat aitoa ja elämänmakuista kuvaa yrityksestä ja niiden avulla vaikutettiin mielikuviin. Kuvissa havainnollistettiin, miten jokainen työntekijä on persoonallinen tyyppi omine mielenkiinnon kohteineen.

Konseptin lisäksi luotiin erityinen tapa jakaa tietoa mielenkiintoisista uramahdollisuuksista interaktiivisella kampanjalla “Suomen nopein työhaastattelu”, jossa kohderyhmät saivat omilla valinnoilla navigoida mainoksessa saaden tietoa ja ehdotuksia juuri tälle sopivasta työstä asiakasyrityksessä. Nopeimman työhaastattelun ajatuksena oli helpottaa osaajien esivalidointia, kun osaajat itse tekivät interaktiivisen kyselyn samalla, kun he katsoivat ja kuuntelivat Sector Alarmin vaihtoehdoista ja vetovoimatekijöistä eri rooleissa. 

Yhteistyön tulokset

Yhteistyön myötä asiakas onnistui vahvistamaan työnantajabrändiätunnettuuttaan ja haastamaan myyntityön myyttejä. Potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa onnistuttiin tukemaan rekrytointeja saamalla yhä paremmin profiilia vastaavia hakijoita suuren volyymin lisäksi. Ylipäänsä myyntityöhön liittyvät mielikuvat muovautuivat ja suurimpia ennakkoluuloma pystyttiin taklaamaan saadun palautteen perusteella. Kampanjat toivat runsaasti sekä kävijöitä yrityksen verkkosivuille että suoria yhteydenottoja ja hakemuksia. Blogit ja onnistumistarinat puolestaan tavoittivat uutta lukijakuntaa.

Rekrytoinnin mittareista nähtiin positiivisia tuloksia, ja yhteistyö Choicen kanssa tuki selviytymistä haastavasta työmarkkinatilanteesta. Systemaattinen ja suunnitelmallinen lähestymistapa monikanavaisuuden avulla tehosti liikennettä yrityksen verkkosivuilla ja houkutteli hakijoita. Rekrytointitavoitteisiin päästiin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Urasivuliikenne kasvoi 90 % ja kasvuhakkerointimenetelmin mainonnan kautta saapunut liikenne peräti 300 % aloitusvuodesta. Tavoitteiden saavuttaminen sekä laadullisesti että määrällisesti osoitti, että yhteistyö oli menestyksellistä ja tuotti merkittäviä tuloksia asiakkaalle.

 

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu