Skip to content

Monikanavaista työnantajakuvaviestintää Employer Branding -konseptin alla – Case Sector Alarm

Monikanavaista työnantajakuvaviestintää Employer Branding -konseptin alla – Case Sector Alarm

Myyntityön myyttien murtaminen ja volyymirekrytoinnin tukeminen: Monikanavaista työnantajakuvaviestintää EB-konseptin alla - Case Sector Alarm

 

Sector Alarm on yksi Euroopan johtavista turvallisuusalan toimijoista, jolla on yli 600 000 tyytyväistä ja turvattua asiakasta. Yritys on tarjonnut yli 25 vuoden ajan laadukkaita hälytysratkaisuja kotitalouksille ja pienyrityksille ympäri Eurooppaa.

Asiakkaan tarve ja odotukset:

Sector Alarmilla on suuri kenttämyyntiosaajaryhmä, johon oli tarve rekrytoida paljon lisää nuoria myyjiä. Tilanne työmarkkinoilla ei ollut yhteistyön aikaan helpoin, suorastaan haastava. Rekrytoinnissa onnistumisen tukemiseksi haluttiin kirkastaa, mistä ovelta ovelle -myynnissä on kyse sekä parantaa Sector Alarmin tunnettuutta ja houkuttelevuutta työnantajana potentiaalisten osaajien keskuudessa. Lisäksi haluttiin tuoda esiin myös muita urapolkuja yrityksessä, ja osoittaa, että yritys tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kenttämyyntityön lisäksi. Yhteistyöllä asiakas halusi täydentää oman tiimin osaamista Choicen digimarkkinoinnin ja työnantajabrändien asiantuntijuudella, jotta työnantajakuvaa saadaan viestittyä tehokkaasti ja seurata tuloksia numeraalisesti konsernin tavoitteiden mukaisesti.

Mitä tehtiin ja miten?

Yhteistyön aikana luotiin konsepti “Elämän makuinen seikkailu – tule sellaisena kuin olet”. Konseptin alle luotiin erilaisia markkinoinnillisia sisältöjä, kuten kuvia, videoita, blogeja ja mainoksia. Tavoite oli tehdä näkyväksi se, mikä tekee asiakkaasta nykyisille työntekijöille viihtyisän työpaikan. Konsepti luotiin yhdessä asiakkaan, heidän osaajien, ja Choicen luovan tiimin kanssa erilaisilla fasilitointimenetelmillä. “Elämän makuinen seikkailu” kertoo kohderyhmille siitä, miten Sector Alarmilla jokainen päivä on erilainen ja työarki monipuolista ja vaihtelevaa. Työyhteisössä jokainen saa olla oma, persoonallinen itsensä omine mielenkiinnonkohteineen ja unelmineen myös työn ulkopuolella.

Konseptin viestimisessä käytettiin monikanavaista lähestymistapaa, jossa hyödynnettiin eri viestintäalustoja ja maksullisia medioita. Videot, joissa ihmiset kertoivat työstään ja harrastuksistaan, loivat aitoa ja elämänmakuista kuvaa yrityksestä ja niiden avulla vaikutettiin mielikuviin. Kuvissa havainnollistettiin, miten jokainen työntekijä on ihminen, joka koostuu erilaisista harrastuksista ja intohimoista.

https://www.youtube.com/watch?v=4fJownM_EGI&t=38s

Konseptin lisäksi luotiin erityinen tapa jakaa tietoa mielenkiintoisista uramahdollisuuksista interaktiivisella kampanjalla “Suomen nopein työhaastattelu”, jossa kohderyhmät saivat omilla valinnoilla navigoida mainoksessa saaden tietoa ja ehdotuksia juuri tälle sopivasta työstä asiakasyrityksessä. 

Yhteistyön tulokset

Yhteistyön myötä asiakas onnistui vahvistamaan työnantajabrändiään ja haastamaan myyntityön myyttejä. Potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa onnistuttiin kampanjoiden avulla vahvistamaan työnantajakuvaa sekä tukemaan rekrytointien onnistumista. Hakijoilla oli positiiviset mielikuvat asiakasyrityksestä, mikä tuli ilmi rekrytoinnissa.

Kampanjat toivat runsaasti sekä kävijöitä yrityksen verkkosivuille että suoria yhteydenottoja ja hakemuksia. Blogit ja onnistumistarinat puolestaan tavoittivat uutta lukijakuntaa.

Rekrytoinnissa nähtiin positiivisia tuloksia, ja yhteistyö tuki selviytymistä haastavasta työmarkkinatilanteesta. Systemaattinen ja suunnitelmallinen lähestymistapa monikanavaisuuden avulla tehosti liikennettä yrityksen verkkosivuilla ja houkutteli potentiaalisia hakijoita. Rekrytointitavoitteisiin päästiin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Urasivuliikenne kasvoi 90 % ja kasvuhakkerointimenetelmin mainonnan kautta saapunut liikenne peräti 300 % aloitusvuodesta. Tavoitteiden saavuttaminen sekä laadullisesti että määrällisesti osoitti, että yhteistyö oli menestyksellistä ja tuotti merkittäviä tuloksia asiakkaalle.

Marianne Viinikka, HR Director, Sector Alarm:

“Yhteistyössä opittiin paljon uutta, ja tulokset olivat selkeästi nähtävissä. Kumppanuus Choicen kanssa osoittautui hedelmälliseksi, ja heidän asiantuntemuksensa auttoi saavuttamaan nopeita tuloksia.”

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu