Skip to content
Choicen uramahdollisuudet

Tulevaisuuden työelämä tehdään yhdessä.

Näyttökuva 2024-4-15 kello 10.43.18

Keitä olemme?

Me Choicella luomme inhimillisempää työelämää, jossa hyvinvointi ja tavoitteellisuus kulkevat käsi kädessä. Tuomme rohkeasti esiin tuoreita näkökulmia keskusteluun ja autamme asiakkaitamme tekemään uusia oivalluksia. Kehitymme myös itse ammattilaisina jatkuvasti.

Olemme yhteisö, johon kuulumisesta työntekijämme ovat joka päivä ylpeitä. Merkityksellinen työ ja empaattinen työyhteisö ovat avainasemassa kulttuurissamme.

Näyttökuva 2024-4-15 kello 10.56.15-1

Meillä vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä

Me Choicella välitämme toisistamme. Jokainen voi olla työyhteisössämme oma itsensä, ja jokaiseen suhtaudutaan samalla kunnioituksella ja arvostuksella. Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ovat meille tärkeitä jokapäiväisessä työssämme. Työhömme suhtaudumme intohimoisella, iloisella ja reippaalla asenteella. Uskommekin, että yhdessä pystymme mihin vain!

Työskentelytapamme ovat ratkaisu- ja asiakaskeskeisiä. Etsimme jatkuvasti parempia tapoja kasvaa ja kehittyä. Meillä työntekijämme ovat vahvasti mukana kehittämässä organisaatiotamme sekä koko alaa seuraavalle tasolle. Meillä vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Asiantuntijamme muokkaavat itse työskentelytapansa itselleen sopiviksi, ja ammatilliselle kasvulle on jätetty runsaasti tilaa. 

Kasvu tuo mahdollisuuksia urakehitykseen

Haluamme, että asiantuntijamme voivat kehittyä haluamaansa suuntaan. Roolia ja työtehtäviä on mahdollista kehittää omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Kasvumme ansiosta tulevaisuuden mahdollisuudet vain laajenevat ja meillä voi kasvaa rooliin, jota vielä ei välttämättä olekaan.

Parhaat päätökset tehdään yhdessä

Teemme päätöksiä yhdessä ja luotamme toistemme asiantuntijuuteen. Työntekijämme pääsevät oman roolinsa lisäksi myös aidosti vaikuttamaan yrityksen prosesseihin ja toimintamalleihin. Hyvä esimerkki tästä on kyselyt ja workshopit eri aiheista, joissa kaikki saavat tuoda omat mielipiteensä esiin ja äänensä kuuluviin.

Vapaus aikaan ja paikkaan

Jokaisella meillä on mahdollisuus vaikuttaa, miten oma kalenteri viikon aikana muodostuu ja haluaako töitä tehdä toimistolta vai mökin terassilta. Meille tärkeintä on, että sovitut asiat tulee hoidetuksi ajallaan, se painotatko työtäsi aamuun vai iltaan on sinun päätöksesi.

Teemme töitä rennosti asiantuntevalla otteella

Työskentelemme tehokkaasti, mutta emme hyvinvointimme kustannuksella. Uskomme, että niin tavoitteellisuus ja inhimillisyys kuin haasteet ja huumori mahtuvat samaan pakettiin. Haukahtava koira tai lasta viihdyttävä Pipsa Possu ovat normaaleja ääniä palavereiden taustalla, joita emme hevillä säikähdä.

Omaan palkkaan tulee voida vaikuttaa

Haluamme maksaa tehdystä työstä korvauksen, jonka molemmat osapuolet kokevat reiluksi. Mielestämme omaan palkkaan pitää olla mahdollisuus vaikuttaa esim. kehittymisen, lisääntyneen vastuun tai hyvien suoritusten myötä.

Monipuolinen osaaminen mahdollistaa oppimisen

Meiltä löytyy monipuolista osaamista niin rekrytoinnin, työnantajakuvan, myynnin ja markkinoinnin kuin viestinnän puolelta graafista suunnittelua ja fasilitointia unohtamatta. Monipuolinen osaamisemme mahdollistaa asiakkaillemme kokonaisvaltaisen palvelun ja osaajillemme mahdollisuuden oppia toisiltamme ja kehittää omaa asiantuntijuutta.

CHOICE_HR_icons_26

Ollaan inhimillisiä

Kohtaamme osaajamme, sidosryhmämme ja asiakkaamme ainutlaatuisina ihmisinä persoonallisuuksineen, tarpeineen ja tunteineen. Uskomme inhimilliseen työelämään, jossa hyvinvointi ja tavoitteellisuus kulkevat käsi kädessä. Iloitsemme yhdessä onnistumisia ja autamme ja tuemme haasteiden edessä.

CHOICE_HR_icons-41

Tehdään rohkeasti

Kannustamme asiakkaitamme ja osaajiamme kokeilemaan rohkeasti uutta ja poikkeavaa. Uskallamme tehdä myös niitä asioita, jotka eivät ole helppoja eivätkä yksinkertaisia. Teemme rohkeasti päätöksiä, ja opimme virheistämme. Näytämme mallia valinnoillamme sekä käytämme kokemustamme ja ammattitaitoamme rohkeasti ja viisaasti. 

CHOICE_HR_icons_37

Vaikutetaan

Jätämme jälkemme ihmisiin ja työelämään tietäen, että aito vaikuttaminen perustuu ymmärrykseen ja näkemyksellisyyteen. Choicen osaajat ovat alansa parhaita ammattilaisia. He ohjaavat ja koutsaavat asiakkaita kohti yhteistä päämäärää, jossa osaajaymmärrys ja -arvostus ovat osa jokapäiväistä arkea. 

Choicelaisia yhdistää

Choicelaisia yhdistää moderni asenne työelämään. Haluamme jatkuvasti viedä toimintatapojamme eteenpäin ja kehittää sekä itseämme että alaa. Suhtaudumme työhömme rennosti, mutta intohimoisesti. Meille työkavereidemme hyvinvointi ja jaksaminen ovat tärkeitä asioita, ja toivomme myös tulevaisuuden työkavereiltamme samaa välittävää ja empaattista asennetta. Haluamme olla läsnä työyhteisössämme, sillä yhdessä tekemällä saavutamme parhaat mahdolliset lopputulokset. 

Rekrytointi ja suorahaku

Talent attraction -osaajamme vastaavat osaajien houkuttelusta ja sitouttamisesta sekä rekrytointien kehittämisestä. Toimintamme keskiössä on suorahaku ja työnantajakuvalähtöinen rekrytointi, joka tukee niin yrityksen työnantajakuvaa kuin laadukasta hakijakokemusta.

Tiimimme koostuu monipuolisista ammattilaisista. Talent attraction osaajamme ovat innostuneita modernista rekrytoinnista ja inhimillisen työelämän luomisesta. He haluavat kehittää rekrytointia sekä työelämää, ja seuraavat aktiivisesti, mitä alalla tapahtuu. Osaajillemme kriittisiä taitoja ovat vuorovaikutustaidot, projektinhallinta sekä rekrytoinnin ymmärrys. Sparrailu, ideointi, kehittäminen sekä kehittyminen ovat vahvasti osa Talent attraction osaajiemme arkea. Vaikka osaajamme työskentelevät joustavasti etänä, aina löytyy sparrailukaveri, jonka kanssa löydä viisaat päät yhteen ja etsiä parhaat ratkaisut kuhunkin haasteeseen.

 

Työnantajakuvan kehittäminen

Osaajamme auttavat strategisessa työnantajakuvan kehittämisessä, työnantajakuvamarkkinoinnissa, punaisten lankojen etsimisessä ja niiden viestimisessä oikeille osaajakohderyhmille sekä taktisessa rekrytointimarkkinoinnissa. Osaajamme koostuvat EB-suunnittelijoista sekä markkinoinnin, viestinnän ja projektinhallinnan asiantuntijoista. 

Osaajamme työskentelevät konsultoivalla otteella, mutta auttavat myös konkretisoimaan johdon ja henkilöstön kanssa käydyt keskustelut käytännön teoiksi. Osaajamme nauttivat yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa, sillä parhaat oivallukset syntyvät yhteistyössä. Osaajamme ovat välittäviä, luovia ja kehitysmyönteisiä tyyppejä, jotka tulevat hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pystyvät viemään asiat teoriasta käytäntöön. Vaikka he työskentelevät joustavasti etänä, aina löytyy sparrailukaveri, jonka kanssa lyödä viisaat päät yhteen ja etsiä parhaat ratkaisut kuhunkin haasteeseen.

 

Myynti ja asiakasvastuu

Myynnin asiantuntijamme pitävät huolen siitä, että voimme jatkuvasti kasvaa avaamalla uusia ja kehittämällä nykyisiä asiakkuuksia. Ratkaisumyynnin asiantuntijamme auttavat löytämään parhaat ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin niin työnantajakuvan kehittämisessä kuin oikein osaajien löytämisessä ja sitouttamisessa.

Meillä työskentelee oma-aloitteisia, positiivisia ja toimeen tarttuvia myynnin asiantuntijoita, jotka eivät pelkää haastaviakaan vuorovaikutustilanteita. He ovat aidosti kiinnostuneita asiakkaidemme tarpeista ja etsivät aina parhaan mahdollisen ratkaisun heidän tarpeisiinsa. Osaajiemme taustat ovat sekä rekrytoinnin että B2B-ratkaisumyynnin puolelta. Vaikka osaajamme työskentelevät joustavasti etänä, aina löytyy sparrailukaveri, jonka kanssa lyödä viisaat päät yhteen parhaan ratkaisun löytämiseksi asiakkaan tilanteeseen.

 

ESSI 2

Kiinnostaako choicelaisuus? Liity osaksi porukkaamme!

Me Choicella olemme kiinnostuneet sinusta sekä potentiaalistasi. Haluammekin kuulla millaista potentiaalia toisit mukanasi ja mihin sitä mahdollisesti haluaisit päästä hyödyntämään. Tapahtuisiko se osana olemassa olevia tiimejämme vai onko sinulla kenties herännyt ajatus jostain uudesta roolista? 

Käymme viikoittain läpi meistä kiinnostuneiden hakijoiden vastauksia ja olemme kaikkiin teihin yhteydessä viestitse/puhelimitse viikon sisällä siitä, kun olet ilmaissut kiinnostuksestasi meitä kohtaan. 

Choice_VMK-18

Mitä tarjoamme sinulle?

  • Inhimillinen ilmapiiri. Meillä pääset osaksi välittävää ja empaattista työyhteisöä, jossa asioista voi avoimesti keskustella. Jokainen voi olla työyhteisössämme oma itsensä, ja jokaiseen suhtaudutaan samalla kunnioituksella ja arvostuksella.
  • Vaikuttamis- ja kehittymismahdollisuus. Tarjoamme kehittyvän toimintaympäristön ja mahdollisuuden päästä viemään toimintaamme seuraavalle tasolle. Meillä pääset kehittymään asiantuntijana haluamaasi suuntaan.
  • Wellness Hour. Meillä saat käyttää tunnin työviikostasi mihin tahansa hyvinvointia edistävään toimintaan, päikkäreistä tennikseen tai vaikka kampaajalla käyntiin.
  • Choicen omat vapaapäivät. Pidämme säännöllisesti ylimääräisiä vapaapäiviä lakisääteisten lomien lisäksi.
  • Oppimistakuu. Meillä itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen nähdään arvokkaina asioina, joten takaamme, että arjessamme pääset haastamaan itseäsi ja osaamistasi.
Hybridityöskentely

Hybridityöskentelyllä joustavuutta arkeen

Työskentelemme hybridimallilla, osan viikkoa etänä ja osan Tampereen ja Helsingin toimistoillamme. Tampereen toimistomme sijaitsee Keskustorin laidalla kun taas Helsingin toimistomme löytää Pitäjänmäestä Valimo21 -business parkista. Pyrimme sopimaan toimistopäivät kaupunkikohtaisesti niin, että mahdollisimman moni Choicelainen pääsee paikalle. Näemme toisiamme myös koko porukan kesken kuukausittain. 

Olemme onnistuneet luomaan yhteisöllisyyttä myös etänä. Etäpäiviimme sisältyy muiden palavereiden lisäksi yhteisiä hetkiä linjoilla kahvitteluiden ja taukojumppien merkeissä.