Skip to content
Moniammatillinen tiimi työnantajamielikuvan kehittämiseen

Employer Branding

Luomme aitoa arvoa työnantajamielikuvallesi. Autamme uusien osaajien houkuttelussa ja olemassa olevien sitouttamisessa. Tuemme vetovoima- ja pitovoimatekijöiden tunnistamisessa, muotoilussa ja käytännön markkinointiviestinnässä.

Luo vahva, vetovoimainen ja erottuva työnantajamielikuva dataan perustuvan ymmärryksen keinoin! 

Tarjoamme palveluita, jotka auttavat asiakkaitamme luomaan vahvaa ja tunnettua työnantajabrändiä. Työnantajakuvan kehittämisen tavoitteena on lisätä organisaationne näkyvyyttä ja houkuttelevuutta tärkeille osaajakohderyhmille - nykyisille ja uusille. Choice auttaa tunnistamaan organisaationne ainutlaatuiset vetovoimatekijät ja erottautumiskeinot (esim. IEBI-tutkimuksen keinoin) ja kehittämään markkinointiviestintää mitattavasti. Autamme myös Employer Branding -strategian luomisessa työnantajabrändin kokonaisvaltaisen tunnettuuden kasvattamiseksi.

Etkö ole varma, mitä tulisi kehittää? Auditoidaan ensin. 

Choice on kokonaisvaltainen kumppani, joka palvelee asiakkaita aina konsultoinnista käytännön toteutuksiin ja tuotantoihin. Autamme työnantajakuvan kehittämisessä tarpeesta riippuen joko projekteina tai jatkuvana kuukausipalveluna. Moniammatillinen tiimimme koostuu työelämän, rekrytoinnin, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoista, ja yhdessä kumppaniverkostomme kanssa tarjoamme laaja-alaiset palvelut tuotannoista luoviin toteutuksiin. Muovaamme palvelumme vastaamaan tavoitteitanne ja autamme teitä juuri siellä, missä haasteet ilmenevät. Suunnittelemamme toimenpiteet ovat aina linjassa asiakkaan liiketoiminnan strategian ja brändin kanssa. Aloitetaan maksuttomalla auditoinnille mikäli et ole vielä aivan varma, mihin työnantajakuvatyössä kannattaisi keskittyä ja fokusoida. 

Essi Salonen

Mitä maksuton auditointi sisältää?

Miten rakennatte työnantajamielikuvaanne tällä hetkellä? Millaisia toimia teillä on kaupallisen brändin ja liiketoiminnan kehittämiseen? Millaisia tuloksia olette jo saaneet? 

Muunmuassa näihin aiheisiin paneudumme maksuttomassa auditoinnissa. Audit ei sido teitä hankintoihin, vaan auttaa kirkastamaan nykytilanteen ja tunnistamaan olennaiset kehittämiskohteet. Lopputuloksena syntyy konkreettinen kehityslista, ja annamme tarjouksen toteutuksista erikseen.

Vaikka työnantajabrändi ja yrityksen asiakasbrändi saattavat vaikuttaa toteutusten näkökulmasta erillisiä, ne ovat strategisesti riippuvaisia toisistaan. Kummankin perustana on organisaation liiketoiminnan tavoitteet ja strategia. Siinä missä työnantajakuva on lupaus työntekijäkokemuksesta, asiakasbrändi viestii asiakaskokemusta. Auditoimme myös nämä synergiat.

Yhteistyössä opittiin paljon uutta, ja työnantajamielikuvan kehittämisen tulokset olivat selkeästi nähtävissä. Kumppanuus Choicen kanssa osoittautui hedelmälliseksi, ja heidän asiantuntemuksensa auttoi saavuttamaan nopeita tuloksia.

Marianne Viinikka, HR Director | Sector Alarm 

Työnantajaidentiteetin kiteytys ja muotoilu

 • Vetovoima- ja erottumistekijöiden kiteytys
 • EVP (employer value proposition) sanoitus
 • Työyhteisön ja esihenkilöiden osallistaminen muotoiluun

Työnantajamielikuvan nykytilan kartoitus

 • IEBI-tutkimus (Internal Employer Branding Index)
 • Osaajien ja työyhteisön kevytkyselyt ja -haastattelut
 • Kilpailija-analyysi ja erottuvuustekijöiden kuvaus

Employer Branding -strategia

 • Kehitysehdotukset ja -suunnitelma strategisiin tavoitteisiin perustuen
 • Viestintä- ja markkinointisuunnitelma työnantajakuvan kehittämiseen

Tunnettuus- ja näkyvyysratkaisut

 • Bränditunnettuuden parantaminen
 • Markkinointiviestinnän strategia osaajakohderyhmään
 • Digimarkkinoinnin toteutus ja kasvuhakkerointi

Työnantajabrändin konseptointi

 • Viestinnällinen ja visuaalinen luova toteutus
 • Mainonnan konseptointi
 • Visuaalisen ilmeen jalkautukset EB-käyttöön

Konsultointi ja valmennukset

 • Johdon, esihenkilöiden ja rekrytoijien koulutukset
 • Laajemmat työpajat ja herättävät keynotet mm. datavetoisesta EB-työstä
Copy of Choicehr-62

Miten voimme auttaa sinua työnantajamielikuvan kanssa?

Voit varata maksuttoman sparrailun kanssamme. Kuultuamme tarkemmin tavoitteistanne jaamme näkemyksemme, mistä kannattaisi aloittaa ja miten edetä.

Yhteistyömme Choicen kanssa työnantajamielikuvan kehittämisessä on ollut erittäin onnistunutta, sillä myös konsernin muissa maissa herättiin bechmarkaamaan Suomen tekemistä työnantajamielikuvan kanssa.

Antti Kirjavainen,  CEO | Recover Nordic Finland

Työnantajamielikuvatyön aloittamisen opas

Lataa käytännöllinen ja maksuton opas työnantajamielikuvatyön aloittamiseen

Opas tarjoaa konkreettisia vinkkejä työnantajakuvatyön aloittamiseen organisaatiossanne. Lue lisää ja lataa opas!

Kaipaatko apua työnantajakuvan kehittämisessä?