Asiakascaset
Employer Branding

Myyntityön myyttien murtaminen ja volyymirekrytoinnin tukeminen: Monikanavaista työnantajakuvaviestintää EB-konseptin alla – Case Sector Alarm

Sector Alarm on yksi Euroopan johtavista turvallisuusalan toimijoista, jolla on yli 600 000 tyytyväistä ja turvattua asiakasta. Yritys on tarjonnut yli 25 vuoden ajan laadukkaita hälytysratkaisuja kotitalouksille ja pienyrityksille ympäri Eurooppaa.

Asiakkaan tarve ja odotukset:

Sector Alarmilla on suuri kenttämyyntiosaajaryhmä, johon oli tarve rekrytoida paljon lisää nuoria myyjiä. Tilanne työmarkkinoilla ei ollut yhteistyön aikaan helpoin, suorastaan haastava. Rekrytoinnissa onnistumisen tukemiseksi haluttiin kirkastaa, mistä ovelta ovelle -myynnissä on kyse sekä parantaa Sector Alarmin tunnettuutta ja houkuttelevuutta työnantajana potentiaalisten osaajien keskuudessa. Lisäksi haluttiin tuoda esiin myös muita urapolkuja yrityksessä, ja osoittaa, että yritys tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kenttämyyntityön lisäksi. Yhteistyöllä asiakas halusi täydentää oman tiimin osaamista Choicen digimarkkinoinnin ja työnantajabrändien asiantuntijuudella, jotta työnantajakuvaa saadaan viestittyä tehokkaasti ja seurata tuloksia numeraalisesti konsernin tavoitteiden mukaisesti.

Mitä tehtiin ja miten?

Yhteistyön aikana luotiin konsepti “Elämän makuinen seikkailu – tule sellaisena kuin olet”. Konseptin alle luotiin erilaisia markkinoinnillisia sisältöjä, kuten kuvia, videoita, blogeja ja mainoksia. Tavoite oli tehdä näkyväksi se, mikä tekee asiakkaasta nykyisille työntekijöille viihtyisän työpaikan. Konsepti luotiin yhdessä asiakkaan, heidän osaajien, ja Choicen luovan tiimin kanssa erilaisilla fasilitointimenetelmillä. “Elämän makuinen seikkailu” kertoo kohderyhmille siitä, miten Sector Alarmilla jokainen päivä on erilainen ja työarki monipuolista ja vaihtelevaa. Työyhteisössä jokainen saa olla oma, persoonallinen itsensä omine mielenkiinnonkohteineen ja unelmineen myös työn ulkopuolella.

Konseptin viestimisessä käytettiin monikanavaista lähestymistapaa, jossa hyödynnettiin eri viestintäalustoja ja maksullisia medioita. Videot, joissa ihmiset kertoivat työstään ja harrastuksistaan, loivat aitoa ja elämänmakuista kuvaa yrityksestä ja niiden avulla vaikutettiin mielikuviin. Kuvissa havainnollistettiin, miten jokainen työntekijä on ihminen, joka koostuu erilaisista harrastuksista ja intohimoista.

Konseptin lisäksi luotiin erityinen tapa jakaa tietoa mielenkiintoisista uramahdollisuuksista interaktiivisella kampanjalla “Suomen nopein työhaastattelu”, jossa kohderyhmät saivat omilla valinnoilla navigoida mainoksessa saaden tietoa ja ehdotuksia juuri tälle sopivasta työstä asiakasyrityksessä. 

Yhteistyön tulokset

Yhteistyön myötä asiakas onnistui vahvistamaan työnantajabrändiään ja haastamaan myyntityön myyttejä. Potentiaalisten työnhakijoiden keskuudessa onnistuttiin kampanjoiden avulla vahvistamaan työnantajakuvaa sekä tukemaan rekrytointien onnistumista. Hakijoilla oli positiiviset mielikuvat asiakasyrityksestä, mikä tuli ilmi rekrytoinnissa.

Kampanjat toivat runsaasti sekä kävijöitä yrityksen verkkosivuille että suoria yhteydenottoja ja hakemuksia. Blogit ja onnistumistarinat puolestaan tavoittivat uutta lukijakuntaa.

Rekrytoinnissa nähtiin positiivisia tuloksia, ja yhteistyö tuki selviytymistä haastavasta työmarkkinatilanteesta. Systemaattinen ja suunnitelmallinen lähestymistapa monikanavaisuuden avulla tehosti liikennettä yrityksen verkkosivuilla ja houkutteli potentiaalisia hakijoita. Rekrytointitavoitteisiin päästiin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Urasivuliikenne kasvoi 90 % ja kasvuhakkerointimenetelmin mainonnan kautta saapunut liikenne peräti 300 % aloitusvuodesta. Tavoitteiden saavuttaminen sekä laadullisesti että määrällisesti osoitti, että yhteistyö oli menestyksellistä ja tuotti merkittäviä tuloksia asiakkaalle.

Marianne Viinikka, HR Director, Sector Alarm :

“Yhteistyössä opittiin paljon uutta, ja tulokset olivat selkeästi nähtävissä. Kumppanuus Choicen kanssa osoittautui hedelmälliseksi, ja heidän asiantuntemuksensa auttoi saavuttamaan nopeita tuloksia.”

Voimmeko olla avuksi? Pyydä näkemys tai tarjous. 

Kiinnostuitko yhteistyöstä tai haluatko ymmärtää enemmän työnantajakuvalähtöisestä rekrytoinnista? Jätäthän yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä kahden arkipäivän sisällä. Akuuteissa osaajatarpeissa kannattaa soittaa suoraan ammattilaisimme. Yhteystiedot löydät täältä. 

Tutustu myös

 • Henkilöstövuokraus ratkaisu määräaikaiseen rekrytointitarpeeseen – Case Sulava

  Sulavalla oli tarve määräaikaiseen vanhempainvapaan sijaisuuteen markkinoinnin asiantuntijan rooliin. He kartoittivat eri vaihtoehtoja rekrytoinnin ulkoistamisesta sen hoitamiseen itse ja päätyivät lopulta henkilöstövuokraukseen Choicen kautta.
 • Antti Kirjavainen, CEO, Recover Nordic Finland: ”Konsernin muissa maissa on herätty benchmarkkaamaan Suomen tekemistä.”

  Recoverin ja Choicen yhteistyö alkoi joulukuussa 2020, kun Recoverille tuli tarve löytää uusia osaajia kasvunsa tueksi. Recover lähti etsimään rekrytointikumppania, mutta löysi kokonaisvaltaisen työelämäkumppanin, Choicen. 
 • Työntekijöiden ääni osaksi strategiaa – Case HögforsGST

  HögforsGST:n strategiassa oli tunnistettu kriittisiä profiileja rekrytointiin liittyen. Onnistuakseen tulevissa rekrytoinnissa, asiakkaamme halusi lähteä luomaan pohjaa työnantajakuvatyölle herättääkseen kiinnostusta heille oikeiden osaajien keskuudessa.
 • Aki Hakkarainen, Rejlers Finland Oy: ”En suosittele Choicea kilpailijoillemme.”

  Rejlers Finland on Pohjoismaiden suurimpia ja nopeimmin kasvavia teknisen alan asiantuntijaorganisaatioita. Työntekijät ovat tärkeä osa Rejlersin kasvua ja kehittymistä. Choice toteutti vuonna 2021 Rejlersille EB-konseptoinnin ja rekrytointeja.
 • Elise Wuokko, Human Resources Specialist, Talenom Oyj: ”Choice on kumppani, joka on kuin työkaveri.”

  Talenom lähti yhteistyöhön Choicen kanssa löytääkseen potentiaaliset osaajat tiiminsä. Choicen ja Talenomin yhteistyö koostuu rekrytointien tukemisesta taktisen rekrytointimarkkinoinnin keinoin sekä systemaattisesta työnantajamielikuvan kehittämisestä sisällöntuotannon ja digimarkkinoinnin avulla.