Työtodistus – jäänne dinosaurusten ajalta vai kilpailuetu tiukassa rekrytointitilanteessa?

Yleinen

Milloin viimeksi olet antanut, pyytänyt tai saanut työtodistuksen? Tätä pohditiin Kauppalehden artikkelissa, johon toimittaja haastatteli Choice:n suorahakukonsulttia Hannu Pelliä. Hannulla on takanaan yli 500 toimeksiantoa alalta, joten työtodistuksen saamisen ja antamisen erilaiset käytännöt ovat Hannulle varsin tuttuja. 

Yhdessäkään rekrytoinnissa, jossa olen ollut mukana, työtodistusta ei ole vaadittu työllistävän yrityksen toimesta osana rekrytointiprosessia. Jos joku on kuitenkin liittynyt mukaan työtodistukset, tutustun niihin aina. 

Lisäksi on tärkeää muistaa, että julkisella puolella työtodistuksia tarvitaan kokemuslisien maksamista varten. Työtodistuksella on siis edelleen roolinsa työnhaku- ja valintaprosessissa, ja työtodistuksessa olevaa tietoa saatetaan todella tarvita myöhemmin. 

Kuten Hannu kommentoi Kauppalehden artikkelissa, moni työntekijä kertoo rekrytointiprosessin aikana, ettei ole saanut työtodistusta aiemmista työpaikoistaan. Syynä on useimmiten se, ettei työntekijä ole pyytänyt työtodistusta, eikä työnantaja ole sitä oma-aloitteisesti toimittanut. Työtodistuksen antaminen työntekijälle oma-aloitteisesti on mainio tapa luoda positiivista työnantajakuvaa. 

Käytännössä työtodistus on viimeinen tilaisuus luoda lähtijälle positiivista työnantajamielikuvaa. Vaiva sinänsä ei ole iso. 

Yhtä lailla on tärkeää reagoida työntekijän myöhempään pyyntöön työtodistuksesta. Se ettei työtodistusta ole pyydetty työsuhteen päättymisen yhteydessä ei tarkoita, että työnantaja voisi jättää työtodistuksen toimittamatta, kun sitä pyydetään. Työnhakijana ja työntekijänä on siis täysin ok pyytää todistusta vielä työsuhteen päättymisen jälkeen, ja työnantajan on velvollinen toimittamaan todistuksen 10 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. 

Suppea vai laaja työtodistus? 

Työtodistuksen voi saada joko suppeana tai laajana. Työntekijä itse voi myös valita, haluaako laajaan todistukseen sekä työsuhteen päättymisen syyn että arvolauselman vaiko vain toisen näistä. Arvolausemalla arkoitetaan työnantajan lausuntoa työntekijän suoriutumisesta työssä tai mahdollisia suosituksia. Lopulta työsopimuslaki määrittelee, mitä asioita työnantaja voi työtodistukseen laittaa. 
Tämä artikkeli on kirjoitettu suoahakukonsultti ja CCO Hannu Pellin 8.2. Kauppalehdessä julkaistun haastattelun pohjalta.

Voit lukea koko artikkelin Kauppalehti-alustalla. Juttu on maksumuurin takana.