Skip to content
Työntekijäkokemuksen rakentaminen

Työntekijä­kokemus

Sitoutuneet ja hyvinvoivat osaajat.

Positiivinen työntekijäkokemus luo menestyviä yrityksiä ja hyvinvoivia osaajia

Vahvojen työnantajabrändien ja onnistuneiden rekrytointien pohja luodaan organisaation sisällä. Työntekijäkokemus on tärkeä osa organisaation menestyksessä ja sitä tulee johtaa systemaattisesti. Työntekijäkokemuksen on tutkittu olevan yhteydessä organisaation tuottavuuteen, liikevaihtoon ja sitoutumiseen. Kun työntekijäkokemukseen panostetaan, vaikuttaa se myös osaajien yleiseen hyvinvointiin. Choice auttaa organisaatiotasi tunnistamaan työntekijäkokemuksenne vahvuudet ja heikkoudet sekä parantaa työntekijäkokemusta ja henkilöstön sitoutumista.

Työntekijäkokemuskartoitus palveluna

Työntekijöiden ääni kuuluviin

Henkilöstön sitouttaminen on jatkuva prosessi, joka ulottuu läpi koko työntekijän elinkaaren. Siksi sitouttaminen ei ole asia, minkä voi kerran tehdä ja sen jälkeen jättää omaan arvoonsa. Työntekijäkokemukseen tulee panostaa jatkuvasti. Paras tapa kehittää työntekijäkokemusta ovat määräajoin toteutettavat työntekijäkokemuskartoitukset, joiden avulla työntekijöiden ääni saadaan aidosti kuuluviin. Työntekijäkokemuskartoituksen tehtävänä on tunnistaa organisaation sisäisiä vahvuuksia ja löytää kehityskohtia, joita parantamalla työntekijäkokemus voidaan viedä uudelle tasolle. Samalla kartoitus antaa pohjan työnantajabrandityön aloittamiselle. 

Työntekijäkokemuskartoitus palveluna

Työntekijäkokemuskartoitus voidaan toteuttaa pelkkänä kyselynä tai kyselyn ja workshopien / haastatteluiden yhdistelmänä. Investoiminen laajempaan kartoitukseen kannattaa lähes poikkeuksetta. Molemmissa toteutustavoissa loppuraportin keskiössä ovat kehittämistoimenpiteet ja konkreettiset seuraavat vaiheet työntekijäkokemuksen parantamiseksi. Kartoituksen kokonaisuus muotoillaan asiakkaan tarpeen mukaan, mutta tyypillisesti kartoitus sisältää:

  • Työntekijäkokemuskyselyn
  • 1–3 osallistavaa workshopia osaajien kanssa
  • Kattavan ja visuaalisen raportin kyselyn ja workshopin tuloksista
  • Työntekijäkokemuksen kehityssuunnitelman
  • Konkreettisia konsepteja työn aloittamiseksi

 

Internal Employer Brand Index (IEBI)

Internal Employee Brand Index (IEBI) on mittari, joka arvioi yrityksen työnantajabrändin vahvuutta sisäisestä näkökulmasta. IEBI perustuu 16 keskeiseen attribuuttiin, jotka kattavat laajasti työntekijäkokemuksen osa-alueita sekä ulkoisia kilpailutekijöitä. 

Mittarin avulla yritykset voivat ymmärtää paremmin työntekijöidensä tarpeita, odotuksia ja kokemuksia työpaikasta. Tulokset auttavat suunnittelemaan toimenpiteitä yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi, työnantajabrändin vahvistamiseksi ja työntekijöiden sitouttamiseksi.

Tutkimus suositellaan toistettavaksi vähintään kerran vuodessa.

 

Laadukkaalla perehdytyksellä oikealle polulle

Työntekijäkokemuksen muodostuminen alkaa jo ennen hakemuksen lähettämistä. Osaajat muodostavat organisaatiosta ensivaikutelman jo hakuvaiheessa, mutta tärkeimmät askeleet sitouttamiseen otetaan organisaation sisällä. Ensimmäinen vaihe on laadukas perehdytys, joka kertoo osaajalle hänen tehneen oikean valinnan. Perehdytyksen tavoitteena on varmistaa osaajan substanssiosaaminen, mutta myös sitouttaa osaaja organisaation kulttuuriin ja toimintatapoihin. Onnistumisen ytimessä on perehdytyksen systemaattinen seuranta ja mittaaminen. 

Perehdytyksen muotoilu palveluna

Palvelumme räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Olivat haasteenne sitten yksittäisissä perehdytysprosessin vaiheissa tai koko prosessin muotoilussa, autamme sinua muotoilemaan osaajillesi parhaan mahdollisen perehdytysohjelman. Palvelu voi esimerkiksi sisältää:

  • Esihenkilöille ja/tai HR:lle suunnattuja perehdytyskoulutuksia
  • Perehdytyksen polun muotoilua
  • Perehdytykseen tarvittavia materiaaleja
  • Työkaluja perehdytyksen onnistumisen mittaamiseen
  • Perehdytyksen kontaktipisteiden määrittelyä

 

Choicen maksuton sparraus

Miten voimme auttaa sinua?

Voit varata maksuttoman sparrailun kanssamme. Kerromme mielellämme, mikä olisi meidän tapamme auttaa juuri teidän yritystänne.

Kaipaatko apua työntekijäkokemuksen kehittämisessä?