Skip to content

Aki Hakkarainen, Rejlers Industry Oy: ”En suosittele Choicea kilpailijoillemme.”

Kauppalehti selvitti, mistä työpaikkailmoituksista suomalaiset ovat kiinnostuneimpia. Kärkisijan sai Rejlers Finland, jonka Industry -yksikköä Choice palveli.

Aki Hakkarainen, Rejlers Finland Oy: ”En suosittele Choicea kilpailijoillemme.”

Rejlersin toimialajohtaja Aki Hakkarainen vetää Rejlers Teollisuuden liiketoimintaa, jossa rekrytointi on nyt keskittynyt löytämään ”kultahippuja”. Aki kertoo mihin tarpeeseen Choicen palveluita hyödynnettiin, mitä ongelmia Choicen kanssa ratkaistiin, sekä yhteistyöstä kanssamme.

Rejlers Finland on Pohjoismaiden suurimpia ja nopeimmin kasvavia teknisen alan asiantuntijaorganisaatioita. Työntekijöiden löytäminen ja sitouttaminen ovat tärkeä osa Rejlersin kasvua ja kehittymistä. Choice suunnitteli Rejlersin teollisuuden toimialalle EB-konseptin ja sen monikanavaiset sovellukset sekä useita rekrytointeja.

Rejlersin teollisuuden toimialajohtaja Aki Hakkarainen vetää Rejlersin Teollisuuden liiketoimintaa.

"Meidän rekrytoinnin tärkein tehtävä on löytää 'kultahippuja', mikä on paitsi mielenkiintoista mutta myös vaativaa työtä. Juuri tähän tarvitsimme kumppania: luomaan systemaattiselle työskentelylle ensin raamit ja sitten toteuttamaan sitä käytännössä", Hakkarainen kiteyttää.

Choice avasi rohkeasti silmiämme siitä, mihin ja miksi kannattaa keskittyä, kun meillä  oli valtava tarve uusille osaajille toimeksiantojen lisääntyessä ja projektien kasvaessa.  - Aki Hakkarainen

Työnantajakuva ei tukenut rekrytointeja optimaalisella tavalla

Choicen ja Rejlers Teollisuuden yhteistyö käynnistyi mielenkiintoisessa vaiheessa. 

”Meillä oli valtava tarve uusille osaajille toimeksiantojen lisääntyessä ja projektien kasvaessa. Me teollisuuden toimialayksikössä mietimme, tukeeko vallitseva työnantajamielikuva rekrytointejamme ja saammeko oikeasti kiinni juuri ne halutuimmat teollisuuden osaajat, joita myös monet muut etsivät. Tiedostimme, että meillä Teollisuudessa oli tunnettuushaaste mutta ratkaisua emme heti itse keksineet. Tässä vaiheessa kuvioon astui Choice", Hakkarainen avaa yhteistyön aloitusta.

Rejlers Teollisuus ei ollut teollisuuden alan kilpailijoihin nähden riittävän tunnettu työnantaja, ja se näkyi myös työnhakijoiden valinnoissa. Vahvistusta tälle ajatukselle oli saatu myös hakijoiden kanssa käydyistä keskusteluista.

Rejlersin oma osaava viestintätiimi vastaa sisäisestä ja ulkoisesta näkyvyydestämme, mutta meille yhdessä tuli tunne, että ulkoinen kumppani voisi auttaa meitä asioiden priorisoinnissa sekä nostaa tärkeä asiat puolueettomasti myös sisäiseen keskusteluun. Yrityskuvamme ei tukenut rekrytointia ja tarvitsimme vahvistusta medianäkyvyyteen. Oli selkeä tunnettuusongelma.

 

Rejlers Teollisuus oli tunnistanut, että näkyvyyttä ja toistoja työnantajamarkkinoinnissa tarvittaisiin systemaattisesti enemmän, mutta ensin oli syytä luoda tähän suunnitelma ja sitouttaa myös oma henkilökunta mukaan projektiin. 

”Tavoitteemme oli pystyä myös mittaamaan toimenpiteiden vaikutuksia, jotta pystyisimme jatkossa toteamaan, mikä on järkevää tekemistä osaajamarkkinoinnissa ja mikä ei. Choice ulkoisena kumppanina avasi rohkeasti meidän silmiämme siitä, mihin ja miksi kannattaa keskittyä, ja mitkä ovat vähemmän tärkeitä asioita kehitysprosessissamme. ”

Näkyvyys ja huomioarvo nostettiin uudelle tasolle

Yhteistyö Choicen ammattilaisten kanssa paransi Rejlers Industryn kilpailuasetelmia työmarkkinoilla ja valituissa kohderyhmissä merkittävästi. Yhteistyön tulokset pystyttiin konkretisoimaan paitsi numeerisesti myös palautteena projektin aikana ja hakijoiden kommentteina uudistusprojektin jälkeen.

Yllätyimme kuinka paljon tuloksia jo pelkästään somemarkkinoinnilla oikeissa kanavissa, oikeilla viesteillä ja oikein kohdennettuna voi saada aikaiseksi. On positiivista, kuinka paljon markkinoinnilla pystyttiin vaikuttamaan, kunhan asiaan käytettiin aikaa ja ajatusta", Hakkarainen kiteyttää.

Konkreettisesti tulokset näkyivät muunmuassa kontaktimäärissä, verkkosivukävijöiden määrässä ja sitä kautta myös konversioiden parantumisena. 

Positiiviset fiilikset ruokkivat meitä jatkamaan prosessissa eteenpäin ja suunnittelutyön arvo konkretisoi käytäntöön asti. Tuli sellainen onnistunut tunne, että ei tätä työtä ole syyttä suotta tehty, mikä taas ruokki kokeilemaan uusia tekniikoita!

 

Choicen työ Rejlers Teollisuuden eteen on saanut positiivista palautetta useasta suunnasta.

"Saimme teollisuuden yksikössä sekä kilpailijoilta että asiakkailtamme palautetta, että meidän verkkopresenssimme on noussut vuoden sisällä aivan eri tasolle kuin aiemmin. Rejlers yrityksenä on herättänyt paljon kiinnostusta. Olimme muunmuassa Kauppalehden kiinnostavimmat työnantajat -listauksessa sijoilla yksi ja neljä, ja uskon yhteistyöllä Choicen kanssa olleen merkittävä vaikutus tähän saavutukseen." Hakkarainen iloitsee.

Kauppalehden artikkelin voit lukea täältä.

Tunnettuutta ja sopivia hakijoita

Aki Hakkarainen kertoo myös, että pian Employer Branding -uudistusprojektin ja jalkautusten aloittamisen jälkeen Rejlers alkoi hyödyntää myös Choicen rekrytointipalveluja. 

”Teimme tehokkaasti laadukkaita palkkauspäätöksiä ja hakijamäärät nousivat selkeästi, samoin kuin urasivujen kävijämäärät ja aktivaatiotaso. Ilmoitukset jaeltiin monikanavaisesti, mikä näkyi myös tuloksissa. Kasvaneesta hakijamäärästä löytyi paljon todella laadukkaita hakijoita. Tämä sopii rekrytointipolitiikkaamme, sillä mielellämme palkkaamme enemmänkin osaajia, kuin mitä alunperin olemme ehkä ajatelleet. Liiketoimintamme menestys perustuu osaajiin ja osaamispääomaan, eikä koneisiin tai laitteisiin, joten rekrytoinneissa onnistuminen on meille kriittistä. Rekrytoinnit Choicen kautta jatkuvat edelleen ja yhteistyömme kehittyy koko ajan.”

Rejlers Teollisuudella ollaan erityisen tyytyväisiä siitä, että osaajamarkkinointi on tavoittanut erityisen vaikeasti tavoitettavien osaajien kohderyhmät, eli heidät, jotka eivät ole harkinneetkaan työpaikan vaihtamista. 

”Jatkuvalla EB-markkinoinnilla taktisten kampanjoiden välillä ja lisäksi pidämme yllä jatkuvaa kiinnostusta meitä kohtaan ja tähtäämme siihen, että osaajat alkavat lähestyä meitä. Vetovoimatekijämme työnantaja on nyt kirkastettu eri kohderyhmillemme, mikä on avain menestymiseen."

Choicen yhteistyön myötä Rejlersillä on aloitettu myös laajempi sisäinen hanke siitä, miten asioita tulisi tehdä jatkossakin, jotta myös sisäinen yhteistyö kukoistaa ja tekeminen on tehokasta.

Selkeän somenäkyvyyden lisäksi meillä lähti yhteistyön myötä käyntiin sisäinen keskustelu siitä, miten asioita voidaan tehdä eri tavalla ja miten somenäkyvyyteen panostetaan jatkossakin.

Yhteiset tavoitteet onnistumisen takeena

Rejlersiläiset ovat kuvanneet yhteistyötä Choicen kanssa avoimeksi ja proaktiiviseksi. Asiakkaan organisaation avainhenkilöt osallistettiin työskentelyyn alusta asti, asioita ratkottiin yhdessä ja kaikkien yhteinen tavoite oli viedä liiketoimintaa yhdessä eteenpäin. 

”Saimme paljon näkemyksiä ja ehdotuksia, miten asiat voisi toteuttaa eri tavalla! Emme voineet olla huomaamatta, kuinka paljon Choicelaisilla oli Employer Brandingistä ja hakijaystävällisistä rekrytoinneista kokemusta. Aito tarve ajoi meitä yhdessä eteenpäin, ja molemmille osapuolille oli täysin selvää, mihin yhdessä keskitytään", Hakkarainen kertoo työskentelystä.

Näkemyksellisyydestä Choicelaiset saivat erityisen paljon kiitosta, kuten sopeuttamiskyvystä yllättäviin muutoksiin.

"Yhdessä löysimme parhaat ratkaisut matkan varrella esille nousseisiin haasteisiin. Onnistumisemme johtuu yksinkertaisesti saumattomasta yhteistyöstä ja jaetuista tavoitteista. Meille jäi positiivinen kokonaiskuva yhteistyöstä!"

Rejlers Industryn porukkaa suosittelee Choicea etenkin niille yrityksille, joiden työnantajakuvaa ja työnantajabrändin asemointia tulee kehittää ja aloittaa tai buustata monikanavaista digimarkkinointia halutuissa kohderyhmissä mutta myös bränditasolla. 

"Meidän näkemyksen mukaan Choicella on vahvaa osaamista alalla ja osaaminen kattaa sekä EB:n että rekrytointipuolen."

"Kilpailijoillemme en tietenkään suosittele Choicea", Hakkarainen lausuu pilke silmäkulmassa.

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu