Urasivujen ABC

Rekrytointimarkkinointi

Urasivut ovat rekrytointimarkkinoinnin kotipesä, jonka täytyy olla kunnossa. Toimivat sivut puhuttelevat kävijää ja tarjoavat oikealle hakijalle samaistumisen mahdollisuuksia. Viesti on uskottavampi, jos sitä kertovat organisaationne työntekijät. Lue ohjeemme onnistuneeseen urasivuun!

Ohjaa suoraan urasivuille

On aivan eri asia arvioida yritystä mahdollisena kumppanina kuin tulevana työnantajana. Potentiaalinen asiakkaanne arvioi ensisijaisesti referenssejänne ja kyvykkyyttänne, kun taas potentiaalinen työntekijänne haluaa tietää organisaationne arjesta. Niinpä työnhakuun liittyvissä asioissa vierailija pitäisi ohjata suoraan urasivullenne, jonka täytyy toimia itsenäisenä kokonaisuutenaan sellaisellekin, joka ei yrityssivuunne ole tutustunut. Hakijan täytyy pystyä urasivujen avulla päättämään, onko yritys potentiaalinen työpaikka hänelle. 

Huolehdithan, että urasivunne ovat helposti löydettävissä. Niiden etsiminen ei saa olla salapoliisintyötä, joten urasivua ei kannata piilottaa alasivujen alle. Ei myöskään riitä, että urasivu löytyy emoyhtiön sivuilta, jos työpaikka on tytäryhtiössä. Huomioithan, että suuri osa kävijöistä surffaa sivuillesi mobiililaitteella. Sivujen tulee latautua nopeasti ja olla käyttäjäystävällisiä.

Puhu työntekijälle, älä sijoittajalle

Jos yrityksenne on hyvin tunnettu, ei sen tunnusluvuista ja toiminnasta ole välttämättä tarpeen kertoa urasivuilla ollenkaan. Tarvittaessa voit ohjata kävijän lukemaan lisää yrityksen sivuilta. Tuntemattomammankin yrityksen kohdalla urasivuilla pitäisi tarjota ennen kaikkea tietoa yrityksen kulttuurista, toimintaympäristöstä ja tiimeistä. Potentiaalinen hakija haluaa tietää, minkälaisia hänen tulevat kollegansa olisivat. Sivuilla kannattaa avata tekijöiden arkea ja toimitiloja (jos sellaisissa käydään). Työpaikan vaihtoa miettivälle kannattaa tarjota mahdollisuus peilata, voisiko arki organisaatiossanne olla hänen näköistään ja palkitsevaa. 

Kilpailijoiden urasivuja ei kannata tuijottaa liikaa, sillä teidän rekrytointimarkkinoinnin sisältönne pitää olla aidosti teidän näköistänne. Video on erinomainen tapa viestiä urasivulla, sillä hyvin tehdyillä videoilla yrityksen kulttuuri tulee esiin myös ikään kuin rivien välistä. Kuvapankkikuvat ja -videot kannattaa unohtaa.

Tee yhteydenotto helpoksi

Jos rekryilmoituksessanne on kerrottu työtehtävistä ja -ympäristöstä kattavasti, voi joissain tapauksissa olla järkevää ohjata kävijä suoraan hakemuksen jättämiseen. Vaikka tarjoamasi työpaikka vaatisi myöhemmässä vaiheessa tiukkaakin testausta, ei ensimmäisen vaiheen kiinnostuksen ilmaisemista kannata tehdä vaikeaksi. Monilla aloilla on huutava työvoimapula ja toisilla taas taistellaan parhaista osaajista, joten töiden hakeminen kannattaa tehdä helpoksi. Pitkät kyselyt urasivuilla kannattaa unohtaa. 

Urasivuillasi kävijä kannattaa ohjata ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Voit tarjota mahdollisuuden laittaa WhatsAppia tai kirjoittaa chattiin. Tiettynä päivänä oleva soittoaika ei ole paras mahdollinen vaihtoehto, jos haet työntekijöitä, jotka ovat jo työelämässä. Sen sijaan voit pyytää sivuillasi kävijää jättämään yhteystietonsa ja olla itse yhteydessä heihin. Jos tarjoat sivuillasi vain yhteystietosi, pahimmillaan persoonattoman sähköpostiosoitteen, ei työnhakijalle muodostu selkeää kuvaa siitä, mitä yhteydenoton jälkeen tapahtuu.  

Kun sivujenne vierailija ilmaisee kiinnostuksensa yritystänne kohtaan, se ei saa jäädä huomiotta. Urasivuillanne on hyvä avata, miten ja millä aikataululla rekrytointiprosessi etenee. Hyvä rekrytointijärjestelmä auttaa huolehtimaan, että kaikki hakijat tietävät, missä rekryprosessissa mennään. 

Avaa arvolupauksesi

Tiedäthän, mitkä ovat erottautumis- ja houkuttelutekijänne? Entä arvolupauksenne työntekijöille? Käyväthän nämä ilmi urasivuiltanne ja ylipäätään rekrytointimarkkinoinnistanne? 

Erottautumis- ja houkuttelutekijöiden täytyy ehdottomasti olla totta ja perustua todelliseen arkeen organisaatiossanne. Arvolupauksennekaan ei voi olla vain strategiapäivässä keksitty lausahdus, josta  on teetetty huoneentaulu. Uusi työntekijänne huomaa jo ensimmäisenä päivänään, jos hänelle on valehdeltu. Moni suhtautuu lupauksiin ymmärrettävän skeptisesti, etenkin jos ne ovat aivan samat kuin kaikilla muillakin alan toimijoilla. Silloin on syytäkin epäillä, ettei urasivujen tekijä tiedä organisaation todellisia vahvuuksia. 

Tuo ihmiset esille

Saat vakuutta urasivujesi lupauksille, kun annat nykyisten työntekijöittesi kertoa eduista ja arvoista omin sanoin. Lainaukset, haastattelut ja erityisesti videot, joilla ihmiset kertovat omin sanoin työpaikan arjesta, ilmapiiristä ja kulttuurista, ovat uskottavampia kuin organisaation suulla kerrotut sanat. Oikea hakija pystyy samaistumaan nykyisten työntekijöittesi kertomaan, ja haluaa liittyä joukkoon.

Voit tuoda esille myös työntekijöittesi uratarinoita ja pyytää heitä kertomaan, miten he ovat organisaatiossasi kehittyneet. Ja jos hyvää kerrottavaa riittää, aiheita voi jatkaa esimerkiksi työn ja vapaa-ajan tai työn ja perhe-elämän yhdistämiseen. Tuomalla ihmiset ja heidän tarinansa esille vahvistat samalla myös sisäistä työnantajabrändiä.

Jää kävijän sydämeen

Usein urasivuilla puhutaan yleisesti yrityksestä, mutta unohdetaan avata, millaisia tiimejä ja rooleja talon sisältä löytyy. Jos kävijälle ei juuri nyt ole sopivaa avointa paikkaa, hänen pitäisi kuitenkin pystyä tunnistamaan, millaisia mahdollisuuksia juuri hänen osaamiselleen voisi tulevaisuudessa olla tulossa. 

Vaikkei urasivuillasi vieraillut hakisi työpaikkaa nyt, olet askeleen muita edellä, jos onnistut jättämään hänelle positiivisen mielikuvan. Siihen tarvitset samaistumisen kokemuksen. Tiedäthän, mitä kohderyhmänne kaipaa? Onko se esimerkiksi merkityksellisyyttä? Tai kenties innovatiivista työympäristöä? Jos pystyt vastaamaan näihin tarpeisiin, varmista, että se käy urasivuiltanne esille.

Ota tavoitteeksesi jättää jokaiselle urasivullanne vierailleelle positiivinen muistijälki!

Kaipaatko apua urasivujen kehittämisessä? Ota yhteyttä!

Matias Ketola

CEO | Co-founder