Wilma Vilen tulee kehittämään Choice HR:n hakijakokemusta

Choicen arki

Wilma Vilen aloitti Choicella viime viikolla. Jututimme Wilmaa muutamista rekrytoinnin ja rekrytointimarkkinoinnin keskeisistä aiheista.

Kerro hieman taustastasi ja osaamisestasi?

Omat juureni ovat b2b-myynnin puolelta, josta loikkasin suoraan rekrytoinnin syvään päähän. Olin ollut alalla noin kuukauden ajan, kun rekrytoin ensimmäisen työntekijän asiakkaalleni. Tämän jälkeen vauhti on vain kiihtynyt ja olen työllistänyt keskimäärin + 100 ammattilaista vuodessa lukuisille eri toimialoille ja eri tasoisiin tehtäviin. Eri alojen hakijamarkkinat sekä rekrytoinnin trendit ovatkin tulleet matkan varrella hyvin tutuiksi. Laadukas hakijakokemus on minulle sydämen asia ja panostan laatuun kaikessa mitä teen. Osaamiseni kiteytyisi ehkä moderniin rekrytointiin sekä kaikkeen mikä liittyy hakijakokemukseen. Näyttönä tuloksekkaasta työstä olen kahdesti ollut finaalikolmikossa vuoden rekrytoijaksi Rekrygaalassa. Lisäksi olen saanut tunnustusta todella korkeasta NPS-tuloksestani, jolla on mitattu asiakkaiden sekä kauttani työllistyneiden henkilöiden tyytyväisyyttä.

Miten sinä ja Choice kohtasitte?

Olin törmännyt Choiceen somessa monesti ja arvomaailma sekä tekemisen meininki herätti välittömästi kiinnostukseni. Keskusteltuani Matiaksen kanssa tuntui kuin olisin löytänyt kotiin.

Mikä sinua erityisesti kiehtoo työnantajamarkkinoinnin ja rekrytoinnin rajapinnassa?

Sen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Jo ensimmäisen viikon aikana olen saanut todistaa millaisia ihmeitä saadaan aikaan, kun nämä kaksi asiaa yhdistetään. Odotan niin innolla, että pääsen työskentelemään näiden rajapinnassa. Asiakkaat saavat aidosti heidän näköisiä hakijoita ja hakijat löytävät aidosti heille sopivia työtehtäviä. Lisäarvon tuottaminen näiden rajapinnassa omaa mielestäni valtavan potentiaalin!

Millaisia oppeja ja osaamista tuot Choicelle?

Tuon mukanani vankkaa ymmärrystä hakijakokemuksesta sekä sen kehittämisestä. Omassa roolissani ole oppinut toimimaan tehokkaasti toimeksiantajan ja hakijan välimaastossa, keskittyen viemään prosesseja läpi tavalla, joka palvelee kaikkia osapuolia. Osaan ajatella rekrytointia vahvasti hakijoiden näkökulmasta ja nostaa esille siihen vaikuttavia tekijöitä. Satojen prosessien kautta olen oppinut kiinnittämään huomiota oikeisiin asioihin, kasvattamaan ymmärrystä työmarkkinoista ja viemään tätä tietoa myös rekrytoiville asiakkailleni. 

Miksi yritysten kannattaa panostaa hakijakokemukseen ja rekrytointimarkkinointiin?

Rekrytointimarkkinointi tuo yritykset näkyviin ja on yksi tärkeä osa työnantajamielikuvan rakentamisessa. Oikein kohdennettu rekrytointimarkkinointi auttaa hakijoita löytämään kiinnostavat paikat ja aktivoi myös passiivisia hakijoita mukaan prosesseihin. Näkyvyyden kautta, joka on kohdennettu, tullaan oikeiden hakijoiden tietoisuuteen ja herätetään heidän kiinnostus. Parhaimmillaan avoimet paikat löytävät työnhakijat, ilman että heidän täytyy leikkiä salapoliisia ja kahlata kaikki kanavia sattumalta löytääkseen avoimen paikan. Monelle tulee työnhaussa uupumus siitä, että paikkoja on niin monessa eri kanavassa ja niiden oikeiden paikkojen löytäminen on todella työlästä. Rekrytointimarkkinointi helpottaa työnhakijoiden arkea ja tuo paikat heidän luokseen, jolloin hakijakokemus on alusta asti positiivinen. 

Hakijakokemus on työnantajamielikuvan vahvistamista sekä rakentamista ja onkin äärimmäisen kriittisessä roolissa sen suhteen, miten hakijat kokevat yrityksen. Jokainen hakija on sanansaattaja ja usein he laittavat puskaradion soimaan somen ja verkostojen kautta. Pahimmillaan yritys joutuu mustalle listalle, jos hakijakokemus on ollut huono, eikä hakija hae enää uudelleen kyseiseen yritykseen. Yhden hakijan menettäminen ei välttämättä yrityksen näkökulmasta tunnu vielä suurelta asialta, mutta kun hakija levittää sanomaa huonoista kokemuksistaan, laittaa usein verkostokin vahvaan harkintaan, haluaako kokea samaa. Hyvä kokemus taas vahvistaa positiivista mielikuvaa yrityksestä ja usein saa hakijat hakemaan yritykseen uudelleen, vaikka eivät olisi ensimmäisellä kerralla tulleet valituiksi paikkaan. Hakijakokemuksella sitoutetaan hakijoita yritykseen sekä itse rekrytointiprosessiin. Kokemus rekrytoinnista on usein todella sensitiivinen hakijoille, joten sen luomat tunteet kantavat todella pitkälle. Tästä hyvä esimerkki on se, että tänä vuonna sain LinkedIn postaukseen kommentin hakijalta, joka oli ollut prosessissa vuonna 2017. Hän oli kaivanut vanhat sähköpostinsa esiin varmistuakseen, koska haastattelu kanssani oli ollut, ja tuli näidenkin vuosien jälkeen kehumaan positiivista fiilistään, joka hänelle oli kohtaamisestamme jäänyt. Hakijakokemuksen vaikutukset jäävät siis aidosti elämään ja niitä mielikuvia on todella vaikea muuttaa myöhemmin. Varmasti jokainen pystyy nimeämään jonkun yrityksen, minne ei koskaan hakisi, koska hakijakokemus on ollut negatiivinen. Toisaalta moni pystyy varmasti muistamaan myös kokemuksen, jolloin ei tullut valituksi, mutta voisi silti suositella yritystä kaikille, sillä kokemus oli ollut niin onnistunut.

Yksi hakija ja varsinkin koko hakijakokemus vaikuttaa todella moneen asiaan ja on kriittinen sen kannalta ketä yrityksiin hakee nyt ja tulevaisuudessa. Mikäli haluaa saada parhaat tekijät itselleen, niin kannattaa ehdottomasti panostaa hakijakokemukseen.

Toimialalla puhutaan paljon rekrytoinnin ja markkinoinnin lähentymisestä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Työnhaun kentällä ilmoittelu on pirstoutunutta ja on todella monia paikkoja, joista löytää avoimia paikkoja. Työnhakijan tulisi olla kunnon etsivä, jotta varmasti löytäisi kaikki itseään kiinnostavat paikat ajoissa. Työnantajan tahtotila taas on löytää ne parhaat tekijät ja tässä ratkaisu on ehdottomasti rekrytoinnin ja markkinoinnin saumaton yhteistyö. Laadukkaalla markkinoinnilla tavoitetaan juuri oikea kohderyhmä ja sitä kautta yrityksen mahdollisuus tavoittaa oikeat tekijät konkretisoituu. Toki myös hakijan kannalta helppous, kun aidosti kiinnostavat paikat ¨löytävät¨ hänet laadukkaan ja optimoidun markkinoinnin kautta.

Miten alkutaipaleesi Choicella on sujunut?

Niin mahtava ja asiantunteva porukka, joka otti mut ilolla vastaan. On ollut vauhdikas viikko ja nyt jo sellainen olo, kuin olisin aina ollut osa Choicea. Olen päässyt heti tosi toimiin ja tuli heti sellainen olo, että osaamistani arvostetaan ja siihen luotetaan. Tämä on ollut mahtava aloitus yhteiselle matkalle!

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää tuleville asiakkaillesi ja kumppaneillesi?

Olen todella innoissani siitä, että pääsen kokonaisvaltaisesti auttamaan teitä aina houkuttelusta rekrytointiin sekä valittujen henkilöiden sitouttamiseen. Choicen työkalupakin avulla saamme yhdessä houkuteltua juuri teidän näköiset hakijat, löydämme parhaat tekijät teille ja vahvistamme yrityksenne työnantajamielikuvaa. Pääsen jakamaan osaamistani myös rekrytointiin liittyvien koulutusten merkeissä, jotta teillä on varmasti viimeisin tieto käytössänne. Lisäksi takaan, että minulla on teille annettavaa, mikäli haluatte viedä yrityksenne hakijakokemuksen täysin uudelle tasolle. Ilo olla avuksi kaikessa tässä!

Ystävällisin terveisin

Wilma Vilen

Head of Recruitment