Skip to content

Onnistu kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa

Kesätyöntekijöitä rekrytoitaessa on erityisen tärkeää panostaa laadukkaaseen hakijakokemukseen ja vastuulliseen rekrytointiprosessiin. Kesätyöntekijät ovat äärettömän tärkeitä yrityksellenne myös tulevaisuutta ajatellen, sillä […]

Kesätyöntekijöitä rekrytoitaessa on erityisen tärkeää panostaa laadukkaaseen hakijakokemukseen ja vastuulliseen rekrytointiprosessiin. Kesätyöntekijät ovat äärettömän tärkeitä yrityksellenne myös tulevaisuutta ajatellen, sillä he ovat tulevaisuuden asiantuntijoita, jotka joskus etsivät vakituista työpaikkaa mahdollisesti juuri teidän yrityksestänne. Tarjoamalla nuorille miellyttävän ja laadukkaan kesätyökokemuksen, joka saattaa olla heidän ensimmäinen kosketuksensa työelämään, kannustat heitä työntekoon ja autat heitä pääsemään alkuun urallansa. 

Tee työpaikkailmoituksestanne selkeä ja informatiivinen

Työpaikkailmoitus on usein hakijan ensikosketus yrityksenne kulttuuriin. Tee työpaikkailmoituksesta brändinne näköinen, puhu yrityksenne äänensävyllä ja käytä oman henkilöstönne kuvia sekä videoita. Kuvapankkikuvat harvoin tuovat lisäarvoa. 

Työpaikkailmoituksen tulee olla mahdollisimman selkeä ja helposti lähestyttävä. Ota huomioon, että monet kesätyöntekijät hakevat ensimmäistä työpaikkaansa, joten tee ilmoituksesta yksinkertainen ja informatiivinen. Kerro selkeästi, mitä odotatte hakemukselta, esimerkiksi “Hakemuksessa odotamme näkevämme X ja Y asioita..”, jolloin ensimmäisiä kertoja hakevan on helpompi tunnistaa juuri ne asiat, joista hänen toivotaan kertovan hakemuksessaan. Tiedäthän, että ylimitoitetut vaatimukset karsivat hyviä hakijoita? Ilmoituksessa kannattaa pitkien vaatimuslistojen sijaan kertoa, mitä tarjoatte uudelle työntekijälle ja miksi hakea juuri teille. Tarkasta ilmoitus lopuksi kriittisin silmin; onhan hyötyjä enemmän kuin vaatimuksia, ja saahan mahdollisesti ensi kertaa hakeva osaaja käsityksen, millaisesta roolista on aidosti kyse ja mitä tämä mahdollisuus voisi hänelle tarjota?

Tasa-arvo asioiden huomioiminen niin ilmoituksessa kuin koko rekrytointiprosessissa on tärkeä osa vastuullista työnantajuutta. Jo yksittäiset sanavalinnat kertovat paljon yrityksenne arvomaailmasta ja tasa-arvon toteutumisesta yrityksenne sisällä.

Yllä mainittujen lisäksi, tee myös hakemisesta mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa. Pitkien hakulomakkeiden täyttäminen on hakijalle työlästä ja aikaa vievää. Kysy hakulomakkeessa vain aidosti haun kannalta välttämättömät asiat.

Lue myös: Moderni rekrytointi luo hyvää hakijakokemusta

 

 

 

Ylimitoitetut vaatimukset karsivat hyviä hakijoita.


Pidä haastattelu keskustelevana ja panosta läpinäkyvään rekrytointiprosessiin

Haastattelu on monelle nuorelle uusi ja jännittävä tilanne, joten mieti millaisen kuvan haluat heille yrityksestänne antaa. Tässä on oiva mahdollisuus luoda nuorelle positiivinen kuva yrityksestänne ja työelämästä ylipäätään. Haastattelu on kahden kauppaa, ja haastattelutilanteen tulee antaa molemmille osapuolille yhtä paljon. Pidä siis haastattelu mahdollisimman keskustelevana kiperien kysymysten sijaan. Kysy haastattelussa vain työn kannalta relevantteja kysymyksiä ja kartoita hakijan odotukset kyseistä roolia ja yritystänne kohtaan. Tehtäväsi on mahdollistaa myös hakijalle riittävät tiedot arvioida, vastaako kyseinen rooli hänen odotuksiaan ja toiveitaan.

Hyvään hakijakokemukseen kuuluu olennaisena osana läpinäkyvyys jokaisessa rekrytointiprosessin vaiheessa. Kerro haastattelussa työnhakijalle, miten prosessi etenee, montako vaihetta prosessi sisältää ja milloin hakijoille ilmoitetaan etenemisestä. Tämä sitouttaa hakijoita, etenkin sellaisia keillä on monta hakuprosessia käynnissä samanaikaisesti, jolloin he voivat tehdä päätöksiä myös muiden paikkojen suhteen. 

Panosta laadukkaaseen ei kiitos -viestintään, mikä vaikuttaa kriittisesti hakijan mielikuvaan yrityksestänne työnantajana. Vaikka hakija ei etenisi hakuprosessissa pidemmälle, hänelle voi jäädä hyvinkin positiivinen mielikuva yrityksestänne onnistuneen ei kiitos- viestin ansiosta. Ei kiitos- viestin olisi hyvä olla mahdollisuuksien mukaan personoitu, ja siinä kannattaa tuoda esille relevantteja perusteluja päätökselle, mahdollisuus palautteenantoon sekä mahdollisesti vinkkejä hakijalle tulevaa työnhakua varten. Ei kiitos -vastauskaan ei usein ärsytä niin paljon antoisien keskustelujen jälkeen, kun hakija ei epäile tuhlanneensa aikaansa väärään rooliin tai yritykseen.

 

Haastattelutilanteen tulee antaa molemmille osapuolille yhtä paljon.

Jää mieleen laadukkaalla perehdytyksellä

Perehdytyksen merkitystä ei voida liikaa korostaa. Laadukkaalla perehdytyksellä takaat nuorelle onnistuneen kesätyökokemuksen ja sitoutat häntä yritykseenne. Perehdytyksen tulisi antaa uudelle työntekijälle tarvittavat tiedot ja taidot työn hoitamiseen, auttaa uutta työntekijää sopeutumaan organisaation kulttuuriin ja työyhteisöön sekä vähentää virheitä ja auttaa saamaan onnistumisen kokemuksia. Hyvä perehdytys myös usein parantaa organisaation mainetta hyvän työntekijäkokemuksen kautta. 

Suunnittele perehdytysprosessi jo etukäteen valmiiksi ja mieti tärkeimmät kartoituspisteet sekä mittarit perehdytyksen onnistumiselle. Suunnittele, ketkä vastaavat perehdytyksestä ja mikä on kenenkin vastuulla. Muista myös, että kulttuuriin perehdyttäminen on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin esimerkiksi yleisten toimintatapojen ja työnkuvan perehdyttäminen. 

Vinkki: Nimeä kesätyöntekijälle oma mentori tai kummi, joka tukee perehdytyksessä ja jonka puoleen voi kääntyä kaikissa tilanteissa. Näin varmistetaan, että opit päätyvät arkeen ja on useampia tahoja, keiltä kysyä apua. Oma mentori luo myös turvan ja yhteenkuuluvuuden tunnetta uudelle kesätyöntekijälle. 

Kaipaatko apua kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu