Skip to content

Miten rekrytoida hakijalähtöisesti? – Huomioi vähintään nämä asiat

Alalla kuulee puhuttavan paljon modernista rekrytoinnista, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Rekrytointi ei ole enää pelkästään sopivimpien osaajien etsimistä ja […]

Alalla kuulee puhuttavan paljon modernista rekrytoinnista, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? Rekrytointi ei ole enää pelkästään sopivimpien osaajien etsimistä ja avoimen paikan ilmoittelua somessa, vaan se on myös paljon muuta. Nykyaikainen tapa rekrytoida kattaa kaiken hakija- ja työnantajakuvalähtöisyydestä digimarkkinoinnin hyödyntämiseen ja aidosti houkutteleviin työpaikkailmoituksiin. Kyseessä on siis laaja käsite, joka tarkoittaa montaa eri asiaa, mutta jota kaikki yritykset eivät ole vielä omaksuneet.

Hakijalähtöinen rekrytointi edistää liiketoimintaa

Hakijalähtöisyys on yksi tärkeimmistä modernin rekrytoinnin piirteistä. Hakijakokemukseen panostaminen ei ole mitään nice to have -tyyppistä “puuhastelua”, vaan liiketoiminnan menestystä edistävä strateginen päätös. Se on keino pienentää rekrytoinnin yksikkökustannusta ja löytää oikeat osaajat mahdollistamaan organisaationne menestys sekä mahdollisuus vahvistaa yrityksenne työnantajakuvaa. Huolimattomasti toteutetut rekrytoinnit ovat hukkaan heitettyä rahaa –  ja kuka nyt haluaisi heittää rahaa hukkaan? Hakijaa tulisi kohdella kuin asiakasta, sillä ikinä ei voi tietää, missä tienne vielä kohtaavat. Yrityksenne rekrytointiprosessissa mukana ollut hakija saattaa joskus olla teidän tuleva asiakas, joten älä jätä huonoa makua suuhun rekrytoinnissa ja menetä potentiaalista asiakasta sen takia. 

Jos haluatte rekrytoida hakijalähtöisesti ja onnistua rekrytoinneissanne mahdollisimman hyvin, huomioikaa vähintään seuraavat asiat. 

 

Hakijakokemukseen panostaminen ei ole mitään nice to have -tyyppistä ”puuhastelua”, vaan liiketoiminnan menestystä edistävä strateginen päätös.

 

 

 

Viesti hakijalähtöisesti

Aktiivinen ja informatiivinen viestintä on hakijalähtöisessä rekrytoinnissa kaiken A ja O. Epätietoisuus on yksi pahimmista “red flageista”, joita voitte hakijalle antaa, joten ghostaamiselle on rekrytoinnissa nollatoleranssi. Viestinnän tulisi siis olla mahdollisimman säännöllistä ja läpinäkyvää rekrytointiprosessin jokaisessa vaiheessa, jotta hakija tietää koko ajan, missä prosessin osalta mennään. Vaikka mitään uutta tietoa ei olisi annettavana, myös siitä tulisi viestiä hakijalle. Harvoin voitte olla liikaa yhteydessä hakijaan, vaan päinvastoin. Informatiivinen viestintä lisää luottamusta yritystänne kohtaan ja viestii hakijalle, että välitätte hänestä aidosti. 

Ei kiitos -viestit ovat oleellinen osa hakijalähtöistä viestintää. Mitä personoidummin pystytte hakijalle kertomaan, miksi häntä ei valittu kyseiseen tehtävään tai miksi joku toinen henkilö valittiin, sen vahvemmin jäätte hakijan mieleen ja erotutte kilpailijoistanne. Palautteen antaminen hakijalle ennen kuin hän ehtii sitä kysyä, antaa hakijalle kättä pidempää seuraavia työnhakuja varten ja voi mahdollisesti muuttaa pettymyksen positiiviseksi kokemukseksi.

 

Työpaikkailmoitukset hakija edellä

Työpaikkailmoituksen tai suorahaussa kandidaatille annettavan informaation ei tulisi ainoastaan olla tietopaketti tehtävän sisällöstä, vastuualueista ja haettavaan henkilöön kohdistuvista odotuksista, vaan sen tulisi kertoa myös mm. teidän yrityskulttuurista, arvoista ja tiimistä mahdollisimman konkreettisesti ja aidosti. Tällöin hakija voi puntaroida, voisiko kyseinen työpaikka sopia hänelle ja vastaako yrityksen arvomaailma hänen omaansa. Kädenlämpöiset lupaukset näköalapaikasta ja ja kilpailukykyisestä palkasta eivät kerro hakijalle riittävästi eivätkä auta häntä muodostamaan todellista käsitystä teistä työnantajana. Kuinka rekrytoisit hakijalähtöisesti, josset viesti osaajalle riittävästi?

“Ei laiteta sitä ilmoitukselle, koska sitten ei saada yhtä paljon hakemuksia” on tuttu lausahdus rekrytointien parissa työskenteleville asiantuntijoillemme. Oleellisten tietojen poisjättäminen ilmoitukselta ison hakijamäärän toivossa ei tuota tuloksia vaan pahimmillaan vie turhaa aikaa sekä rekrytoivalta taholta että hakijalta molemmilta. Positiivisesti karsiva ilmoitus tuo selkeästi esiin, millaista osaamista, kokemusta ja persoonaa ollaan etsimässä ja antaa hakijalle mahdollisuuden pohtia, onko kyseinen työpaikka häntä varten. Myös palkka-avoimuus on oleellinen osa positiivisesti karsivaa ja hakijalähtöistä ilmoitusta. 

 

Kädenlämpöiset lupaukset näköalapaikasta ja kilpailukykyisestä palkasta eivät kerro hakijalle mitään.

Hakijalähtöinen prosessi

Kankea ja epäselvä rekrytointiprosessi karkottaa hakijat kuin tuhka tuuleen, kun taas ketterä ja läpinäkyvä prosessi pitää hakijat tyytyväisinä. Kun hakijat ovat tyytyväisiä, yrityksellä on suurempi mahdollisuus löytää oikeat osaajat juuri heille. Prosessin kaikkien vaiheiden tulisi olla selkeitä ja läpinäkyviä hakijoille, ja heidän tulisi edetä prosessissa ketterästi. On myös hyvä puntaroida, tuovatko kaikki prosessin vaiheet aitoa lisäarvoa palkkauspäätöksen tueksi vai ainoastaan pitkittävät päätöksen syntymistä. Kokemukset rekrytointiprosessista jäävät hakijoiden mieleen pitkiksi ajoiksi, joten he muistavat teidät vielä useamman vuoden kuluttua – joko myönteisessä tai kielteisessä valossa. Ette varmaan halua hakijoiden muistavan teitä kankeana organisaationa, jolta vastausta päätöksestä sai kirjaimellisesti kaivella kunnes viesti “Teitä ei valitettavasti valittu tällä kertaa” kilahti sähköpostiin viikkojen hiljaisuuden kuluttua? Siksi hakijakokemukseen panostaminen kannattaa. 

Sanonta “Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee myös rekrytoinnissa. Suunnittelulla taklataan prosessin venyminen kohtuuttoman pitkäksi ja varmistetaan, että kaikki osapuolet ovat tietoisia prosessin etenemisestä. Tällöin myös hakija on tietoinen siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mitä hän voi prosessilta odottaa. Etukäteen on hyvä miettiä ainakin prosessin vaiheet ja aikataulu, siihen osallistuvat henkilöt sekä päätöksentekijät. Mitä tarkemmin rekrytointiprosessi ja sen vaiheet ovat suunniteltu etukäteen, sitä paremmat mahdollisuudet rekrytoivalla taholla on onnistua rekrytoinnissa ja mahdollistaa hakijalle positiivinen hakijakokemus.

Hakijakokemuksen merkitys ja yhteys liiketoimintaan on jo tunnistettu monessa yrityksessä, joten todennäköisesti kilpailijanne ovat jo ehtineet omaksua hakijalähtöisyyden osaksi heidän rekrytointiprosessiaan. Älkää jääkö kelkasta! Jos kaipaatte apua hakijalähtöiseen rekrytointiin, me voimme auttaa!

 

Heräsikö kysyttävää tai kaipaatko apua osaajien houkutteluun, rekrytointiin tai sitouttamiseen? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu