Skip to content

Mitä Employer Branding on? Yleisimmät kysymykset ja vastaukset – Osa 1

Employer Branding, työnantajakuvatyö, työnantajamielikuva ja työnantajabrändi. Mitä eroa näillä on? Työnantajamielikuva, eli työnantajakuva on osaajien käsitys organisaatiosta työnantajana. Työnantajakuvatyö on […]

Employer Branding, työnantajakuvatyö, työnantajamielikuva ja työnantajabrändi. Mitä eroa näillä on?

Työnantajamielikuva, eli työnantajakuva on osaajien käsitys organisaatiosta työnantajana. Työnantajakuvatyö on aktiivista vaikuttamista työnantajamielikuvaan, mikä sisältää työntekijäkokemuksen ja siitä viestimisen ulkoisesti. Employer branding kuvaa aktiivista työtä työnantajabrändin eteen, ja on yleisimmin tunnettu käsite sen globaaliuden vuoksi. 

Työnantajabrändi perustuu samoihin bränditeorioihin kuin kuluttaja- ja henkilöbränditkin, erona vain konteksti – työnantajuus. Brändillä on aina jokin arvo, joka koostuu muun muassa brändin markkina-asemasta, asemoinnista kilpailijoihin, tunnettuudesta sekä kohderyhmien tunteista, odotuksista ja suhteesta brändiin. Brändin kehittäminen on strategista ja pitkäjänteistä työtä.

Käytännön ero puheessa ei ole käsitteiden välillä merkittävä, eikä niiden sävyeroista kannata ottaa itselleen stressiä. Oleellista on se, miten asioista puhumme, ja mitä teemme niiden eteen.

Minkälaisia ongelmia työnantajakuvatyöllä voidaan ratkaista?

Työnantajakuvatyön tulee aina lähteä tavoitteista käsin. Usein työllä haetaankin ratkaisua johonkin organisaation ongelmaan. Useimmin haasteet ovat työnantajan tunnettuuden saralla, eli osaajat eivät tiedä yrityksen olemassaolosta tai osaa yhdistää yritystä omaan urapolkuunsa. Työnantajakuvatyöllä voidaan myös pyrkiä muuttamaan vääriä mielikuvia, jotka saattavat perustua yrityksen historiaan, eivätkä kuvaa enää nykypäivää. Työnantajaorganisaatio saattaa olla hyvinkin tunnettu, mutta ei herätä vahvoja mielikuvia tai tunteita osaajissa tai hakijoissa. Jälkimmäinen tulee usein ilmi rekrytointiprosessissa.

Jos kilpailu osaajista on kovaa, työnantajakuvatyö on paras tapa lähteä erottautumaan kilpailijoista. Joskus ongelma on niinkin positiivinen, että organisaatiossa on mahtava kulttuuri, loistava ilmapiiri ja motivoitunut työyhteisö, mutta asioista ei viestitä lainkaan ulospäin. Silloin ratkaisu on yksinkertainen – tehdään organisaation arki näkyväksi markkinointiviestinnällä.

Voiko Employer Branding -työtä tehdä väärin?

Kyllä ja ei. Oleellinen ero on siinä, yritätkö vaikuttaa pelkkään työnantajakuvaan ilman, että otat huomioon osaajien työntekijäkokemuksen. Skenaario on käytännössä sama kuin markkinoisi ruisleipää sämpylänä. Kaikki työ työnantakuvanne eteen on itsessään positiivista, mutta mikäli ohitat työntekijöidesi aidon kokemuksen, on iso riski että vaikutat ristiriitaisella viestillä työnantajakuvaanne negatiivisesti. Väärän mielikuvan vuoksi organisaatiosta kiinnostuneet osaajat saattaa pettyä organisaation todellisuuteen, mikä aiheuttaa organisaatiossa vaihtuvuutta.

Vahva työnantajabrändi on aito ja realistinen viesti organisaation työntekijäkokemuksesta. Pysymällä totuudessa, et voi tehdä työnantajakuvatyötä merkittävästi väärin. Se on kuitenkin vain työnantajakuvatyön bare minimum – erottuvan ja vetovoimaisen työnantajabrändin rakentaminen vaatii systemaattista perehtymistä myös kohderyhmien tarpeisiin ja kiinnostuksiin.

Onko Employer Branding vain yrityksen etu?

Työnantajakuvatyö palvelee sekä organisaatiota että sen osaajia. Työnantajakuvatyön avulla yrityksen osaajien ääni tulee kuuluviin, ja työnantaja oppii mitä yrityksen osaajat arvostavat yrityksessä. Lisäksi osaajat pääsevät vaikuttamaan tuleviin rekrytointi- ja henkilöstöstrategioihin kertomalla millaiset kollegat ja osaaminen heidän tavoitteitaan tukee parhaiten. Osaajien osallistaminen on kaikille osapuolille positiivinen kokemus, joka lisää johdon ja osaajien välistä vuorovaikutusta jatkossakin.

Kun työnantajakuvaa viestitään ulospäin, on osaajamarkkinoilla parempi näkyvyys siitä, millaisia työyhteisöjä ja -organisaatioita alalla on. Jokaisella osaajalla on täten paremmat mahdollisuudet löytää itselleen parhaiten sopivan työnantaja, joka sekä tukee osaajan henkilökohtaisia uratavoitteita että on kulttuurillisesti hänelle sopiva.

 

Onko Employer Branding jotain suurta ja ihmeellistä?

Ei ollenkaan. Employer Branding on suhteellisen uusi ilmiö, joskin yleistymässä kovaa vauhtia. Termiin liittyy vielä paljon vääriä mielikuvia ja uskomuksia, vaikka kyse on hyvin yksinkertaisesta asiasta – työntekijäkokemuksen viestimisestä. Pienetkin teot työnantajakuvan eteen ovat kotiinpäin, eikä niiden tarvitse olla isoja ja dramaattisia ollakseen oikeita. Tärkeintä on työn säännöllisyys ja jatkuvuus.

Mikäli kaipaat apua työnantajakuvatyöhön, sen suunnitteluun tai kehittämiseen – älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Choicella on moniammatillinen tiimi ja vankkaa kokemusta niin rekrytoinneista kuin työnantajakuvatyöstä, ja aito halu auttaa asiakkaitamme.

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu