Skip to content

Oikea osaaja sitouttaa työyhteisöä ja houkuttelee asiakkaita

Työelämä on todellisessa murroksessa, ja työnantajien markkinat ovat hiljalleen muuttuneet osaajien markkinaksi. Kaikki organisaatiot haluavat löytää itselleen parhaat osaajat, mutta […]

Työelämä on todellisessa murroksessa, ja työnantajien markkinat ovat hiljalleen muuttuneet osaajien markkinaksi. Kaikki organisaatiot haluavat löytää itselleen parhaat osaajat, mutta sen sijaan tulisi miettiä, ketkä ovat juuri meille ne sopivimmat osaajat. Paras osaaja ei ole kaikille paras, joten yritysten tulisi tunnistaa, millainen osaaja sopii parhaiten juuri heidän yritykseensä. Oikean osaajan löytämiseen tulee nähdä myös vaivaa, sillä kun asiat on heti alussa tehty laadulla, voitetaan jokaisessa vaiheessa työsuhteen edetessä.

Oikea osaaja hyödyntää parhaan potentiaalinsa

Kun osaajan intressit, motivaatio ja toimintatavat kohtaavat organisaation muiden osaajien kanssa, on tämän helpompi päästä sisään organisaatioon ja kokea kuuluvansa työyhteisöön. Yhteiset merkitykselliseksi koetut asiat työkavereiden kesken myös lisäävät sitoutumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. On hyvä kuitenkin muistaa, että vaikka toimintatavat ja ambitiot eivät suoraan kohtaisikaan, jokainen osaaja rikastuttaa työyhteisöä omalla persoonallaan.

Kun oikea osaaja ja oikea organisaatio kohtaavat toisensa, voi osaajasta kuoriutua paras versio itsestään. Tähän vaikuttavat tietysti lukuisat tekijät, mutta ympäristöllä on suuri merkitys siihen, pystyykö henkilö hyödyntämään kokonaispotentiaaliansa ja puhkeamaan niin sanotusti kukkaan. Tällöin osaaja on lähtökohtaisesti valmiimpi sitoutumaan organisaatioon sekä antamaan yrityksen käyttöön oman tietotaitonsa ja osaamispääomansa. Parhaimmassa tapauksessa osaaja kokee yrityksen kuin omakseen ja on valmis tekemään parhaansa sen eteen.

Osaajan motivaatio on luonnollisesti korkeampi ja intohimo omaa työtänsä kohtaan kasvaa kun hän kokee olevansa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Aidosti motivoitunut työntekijä on organisaatiolle arvokas, sillä motivaatio on yksi suurimmista työn tehokkuuteen ja laatuun vaikuttavista tekijöistä. Myös tuottavuus ja työn tehokkuus kasvavat, mikä puolestaan laskee kustannuksia ja tehostaa arjen sujuvuutta. Kun työntekijä on motivoitunut, kokee työnsä merkitykselliseksi ja ympäristö tukee tämän mahdollisuutta onnistua, viihtyy hän todennäköisesti yrityksessä pidempään. Myös kuormituksen ja stressin määrä laskevat merkittävästi, mikä puolestaan parantaa työntekijän hyvinvointia ja vaikuttaa organisaatioon kustannustehokkaasti vähentäessä niin sanottuja piilokuluja.

 

”Paras osaaja ei ole kaikille paras.”

 

Työyhteisöä sitouttava ja asiakkaita houkutteleva osaaja

Oikea osaaja parantaa yhteisöllisyyttä, lisää työyhteisön hyvinvointia, motivoi ja kannustaa kollegoitaan sekä jakaa omaa osaamistaan toisille. Parhaimmillaan hän sitouttaa koko työyhteisöä ja lisää muiden työntekijöiden tyytyväisyyttä omaan työhönsä. Oikea osaaja voi olla jollekin osaajalle merkittävä syy siihen, että töihin on mukava tulla päivä toisensa jälkeen. Toisinaan sekä osaajasta että yrityksen muista työntekijöistä saattaa tuntua siltä kuin uusi osaaja olisi aina ollut osa työyhteisöä. 

Hyvä yhteishenki on organisaatiolle äärimmäisen tärkeää yhteistyön sujuvuuden, arjen tehokkuuden ja työhyvinvoinnin kannalta. Se heijastuu myös siihen, mitä työntekijät puhuvat yrityksestä yrityksen ulkopuolisille henkilöille, mikä puolestaan vaikuttaa merkittävästi muiden ihmisten mielikuviin kyseisestä yrityksestä. Puskaradion merkitystä työpaikan houkuttelevuuden arvioinnissa ei varmasti kukaan voi kiistää. 

Oikea osaaja voi siis vaikuttaa yrityksen asemointiin ja lisätä tämän houkuttelevuutta työmarkkinoilla, esimerkiksi lisätä yrityksen tunnettuutta. Se, mitä osaaja kertoo yrityksestä ja itsestään ulospäin, voi helposti päätyä potentiaalisten asiakkaiden silmille ja vaikuttaa heidän mielikuviin organisaatiosta. Parhaimmillaan osaaja tuo vanhoja tyytyväisiä asiakkaitaan yritykseen mukanaan, omalla henkilöbrändillään houkuttelee uusia asiakkaita kiinnostumaan yrityksestä tai puolestaan lisää yrityksen houkuttelevuutta työnantajamarkkinoilla. 

 

”Oikea osaaja voi vaikuttaa yrityksen asemointiin ja lisätä tämän houkuttelevuutta työmarkkinoilla.”

Syvempää suhdetta esihenkilön ja osaajan välillä

Oikeaa osaajaa on vaivattomampi johtaa, sillä yksilön tarpeiden tunnistaminen on usein vaivattomampaa ja yhteinen sävel esihenkilön ja osaajan välillä löytyy helpommin. Tällöin syntyy mahdollisuus syvempään ja merkityksellisempään suhteeseen, mikä palvelee molempia osapuolia. Kun henkilön toiveet ja yrityksen tarjonta kohtaavat, esihenkilön ei tarvitse kamppailla sen kanssa, ettei yritys pysty tarjoamaan osaajalle hänen kaipaamaansa haastetta. Oikea osaaja kykenee myös ottamaan vastuuta ja omistajuutta enemmän, jolloin esihenkilölle jää enemmän aikaa myös muille tehtäville, kuten esimerkiksi kehitystyölle. 

Kuten aiemmin tuli ilmi, oikea osaaja vaikuttaa koko työyhteisöön positiivisesti, mikä puolestaan välillisesti vaikuttaa hyvällä tavalla myös muiden osaajien johtamiseen. Kun osaajat ovat tyytyväisiä ja saavat tehdä toivomaansa työtä, voi esihenkilökin taputtaa itseään olkapäälle onnistumisen merkkinä.

 

Osaajat ovat tärkeintä, mitä organisaatiolla on

Jos oikean osaajan löytämiseen ei nähdä vaivaa, virherekrytoinnin vaara kasvaa. Tämä puolestaan voi pahimmillaan johtaa asiakaskokemuksen laskuun, kustannusten nousuun, yhteishengen huononemiseen sekä osaajien irtisanoutumiseen. Työntekijän irtisanoutuessa menetetään aina tietopääomaa sekä ennen kaikkea se lisäarvo, jota kukin osaaja persoonallaan tuo yritykseen. Kannattaa siis nähdä vaivaa oikean osaajan löytämiseen ja sitouttamiseen. Osaajat kun ovat tärkeintä, mitä organisaatiolla on.

 

Me Choicella autamme yritystänne löytämään juuri teille oikeat osaajat. Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu