Skip to content

Kannattaako palkka-avoimuus rekrytoinnissa?

Lyhyesti todettuna – kannattaa. Jos kuitenkin kaipaat perusteluja ja näkökulmia väittämälle, jatka lukemista. Palkka-avoimuus on olennainen osa hakijalähtöistä rekrytointia. Kuten […]

Lyhyesti todettuna – kannattaa. Jos kuitenkin kaipaat perusteluja ja näkökulmia väittämälle, jatka lukemista.

Palkka-avoimuus on olennainen osa hakijalähtöistä rekrytointia. Kuten monessa muussakin asiassa, avoimuus tekee rekrytoinnista reilua ja läpinäkyvää molemmille osapuolille. Aihe on Suomessa vielä lapsenkengissä, joten kertomalla palkan työpaikkailmoituksessa, on toistaiseksi mahdollista olla jopa edelläkävijä ja saada näin erityistä huomiota omalle työpaikkailmoitukselleen.

”Emme kerro palkkaa ilmoituksessa, koska emme halua vain palkan perässä saapuvia hakijoita”

Vaikka työpaikan vaihtoon liittyvissä keskusteluissa korostuu nykyään pehmeämmät arvot, ei pelkällä merkityksellisellä työllä, mielenkiintoisella roolilla tai ylivertaisella työyhteisöllä makseta laskuja. Työpaikkaa vaihtaessa palkka ei usein ole ainoa, tai edes tärkein, päätökseen vaikuttava tekijä. Sen painoarvoa vaakakupissa ei pidä kuitenkaan vähätellä. Jos ilmoituksessa esitetty palkka ja osaajan nykyinen tai toiveissa oleva palkkataso ovat täysin eri linjassa, ei osaaja luultavimmin ole oikea henkilö kyseiseen positioon. Kun palkka kerrotaan suoraan työpaikkailmoituksessa, säästetään siis sekä osaajan että rekrytoijan aikaa – eli tuotetaan parempaa hakijakokemusta ja tehokkaampia rekrytointiprosesseja.

 


“Emme voi määrittää palkkaa etukäteen, koska siihen vaikuttaa rekrytoitavan henkilön kokemus”

Tarkkaa euromäärää voi olla toisinaan hankala määritellä, koska rooli ja työnkuva saattaa useinkin muotoutua vasta sopivan henkilön löydyttyä. Lähes aina palkkahaitari on kuitenkin mahdollista ilmoittaa, ja tarvittaessa se voi olla laajakin. Yleisenä vastalauseena palkkahaitarin näkyväksi tuomiselle esitetään pelko, että kaikki kandidaatit asettavat palkkatoiveensa automaattisesti haitarin yläpäähän. Mikäli rooli on kuvattu riittävän kattavasti ja palkkahaitarin yhteyteen on avattu läpinäkyvästi kriteerit haitarille asettautumiselle, osaavat hakijat meidän kokemuksen mukaan arvioida oman positionsa haitarilla yleensä varsin realistisesti, eikä näin ollen huoli ole aiheellinen.

 

Vinkki

Voit täydentää palkkahaitaria esimerkiksi näin: Lopulliseen palkkaan vaikuttaa henkilön kokonaisosaaminen, aikaisempi kokemus vastaavista tehtävistä sekä koulutus.

Mikäli euromääristä puhuminen syystä tai toisesta ei ole lainkaan mahdollista, ei palkkaa aiheena kannata sivuuttaa kokonaan tai tukeutua “kilpailukykyinen palkkaus” -tyylisiin kuluneisiin fraaseihin, jotka jättävät jälkeensä todellisuudessa enemmän kysymysmerkkejä kuin informaatiota tai houkuttelevuutta roolia kohtaan. Ilmoituksessa voi esimerkiksi avata mistä asioista palkka koostuu ja millaiset tekijät lopulliseen palkkaan vaikuttavat.

Vinkki

Sano sen sijaan näin: Palkkaus muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, joka määräytyy kokemuksen ja osaamisesi mukaan, sekä bonuksesta, jonka kertymiseen vaikuttaa koko tiimin onnistuminen.

“Haluamme kandidaatin kertovan oman palkkatoiveensa ensin”

Usein syy palkkatoiveen pyytämiseen hakemuksen yhteydessä on halu karsia hakijoita tai saada käsitys hakijan palkkatoiveesta heti alkuvaiheessa. Hakijan näkökulmasta pelkän ilmoitustekstin perusteella voi olla hyvin haastavaa saada kirkas käsitys työnkuvasta ja vastuista. Ilman näitä tietoja palkkatoiveen määrittäminen voi olla todellakin hankalaa, joka puolestaan vaikeuttaa hakemista ja vaikuttaa negatiivisesti hakijakokemukseen. Palkan perusteella karsiminen on yhtälailla mahdollista olemalla avoin tehtävään suunnitellusta palkkatasosta, sillä henkilö, jonka odotuksia esitetty palkkataso ei vastaa, jättää usein hakematta tehtävää.

Jos palkkaa tai palkkahaitaria ei ole esitetty ilmoituksessa, kannattaa aihe nostaa esiin viimeistään heti ensimmäisessä keskustelussa potentiaalisten hakijoiden kanssa – keskustelun jättäminen viimeiselle haastattelukierrokselle tai jopa sopimuksen yhteyteen aiheuttaa pahimmillaan kandidaatin vetäytymisen ja tarpeen koko rekrytointiprosessin käynnistämiseen uudelleen. Näissä tilanteissa kannattaa kiinnittää huomiota tyyliin, jolla palkkakeskustelu avataan. Sen sijaan, että hakijalta tivataan tarkkaa palkkatoivetta, voi sen sijaan kysyä, mitä ajatuksia ja odotuksia hakijalla on palkkauksesta. Aina parempi, jos keskustelua voi alustaa kertomalla, minkälaista palkkahaarukkaa tehtävään on mietitty. Tällä tavoin hakijan on mukavampi kertoa omista odotuksistaan.

Lue myös: Moderni rekrytointi luo hyvää hakijakokemusta

 

Miksi siis kannustamme palkka-avoimuuteen rekrytoinneissa?

  1. Luot parempaa hakijakokemusta
  2. Tehostat rekrytointiprosessia 
  3. Teet rekrytoinnista reilua ja läpinäkyvää
  4. Voit erottua eduksesi useista rekrytoivista yrityksistä – ainakin toistaiseksi

Me Choicella uskomme, että ilmapiiri palkasta puhumiseen ja palkan kertominen jo työpaikkailmoituksissa tulee kehittymään avoimempaan suuntaan. Keskustelu aiheen tiimoilta käy kuumana ja tuloksia hyödyistä on jo nähtävissä edelläkävijäyrityksissä. Rekrytoinnin ammattilaisina, meillä on mahdollisuus muuttaa rekrytointeja modernimpaan ja hakijalähtöisempään suuntaan kannustamalla rekrytoivia yrityksiä palkka-avoimuuteen ja tuoden esiin sen hyötyjä.

Kaipaatko apua hakijalähtöiseen rekrytointiin?

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä! Meillä on moniammatillinen tiimi ja vankkaa kokemusta niin rekrytoinneista kuin työnantajakuvatyöstä, ja aito halu auttaa asiakkaitamme.

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu