Skip to content

Antti Kirjavainen, CEO, Redo Oy: "Konsernin muissa maissa on herätty benchmarkkaamaan Suomen työnantajakuvan kehittämistä."

Recoverin ja Choicen yhteistyö alkoi joulukuussa 2020, kun Recoverille tuli tarve löytää uusia osaajia kasvunsa tueksi. Recover lähti etsimään rekrytointikumppania, mutta löysi kokonaisvaltaisen työel

Antti Kirjavainen, CEO, Redo Oy: "Konsernin muissa maissa herätty benchmarkkaamaan Suomen työnantajakuvan kehittämistä."

Redon (entinen Recover Nordic Finland) ja Choicen yhteistyö alkoi joulukuussa 2020, kun heille tuli tarve löytää uusia osaajia kasvunsa tueksi. Redo lähti etsimään rekrytointikumppania, mutta löysi kokonaisvaltaisen työelämäkumppanin, Choicen.

Työnantajakuvan kehittäminen alkaa yhtiön sisältä

Kokonaisvaltaisena EB-, rekrytointi- ja työyhteisön kehittämiskumppanina Choice pystyi auttamaan Redoa niin sisäisissä identiteetin kehittämisprojekteissa, Employer branding -strategian luonnissa, rekrytointimarkkinoinnissa sekä toteuttamalla suorakuja sekä rekrytointeja inhouse-palvelumallilla Recoverin bränditunnettuutta jatkuvasti vahvistaen. Artikkelia varten haastattelimme toimitusjohtaja Antti Kirjavaista, joka on ollut alusta asti työnantajakuvan kehittämisen moottori ja mahdollista.

"Yhteistyömme alussa Choicen asiantuntija oivallutti meitä, että ulkoisen työnantajakuvan kehittämisen tulee alkaa yhtiön sisältä, sillä kulttuuri, johtaminen ja yhtiön tapa toimia joko edistävät tai ehkäisevät rekrytointien onnistumista. Choicelta tehtiin heti selväksi, että mitä paremmin aluejohto ja esihenkilöt saadaan sitoutettua mukaan yhteiseen tavoitteeseen, sitä varmemmin onnistumme jatkossa rekrytoinneissa ja työnantajakuvan rakentamisessa."

"Choicelaiset korostivat jatkuvasti, että nykyiset työntekijät ovat tärkeitä vaikuttajia, kun tulevaisuuden osaajat vertailevat meitä ja muita työmarkkinoilla. Otimme siis askeleen taaksepäin alkuperäiseen suunnitelmaamme peilaten ja aloitimme EB-kampanjoinnin sijaan sisäisen kulttuurin kiteytys- ja viestintäprojektin. Olimmehan hetki sitten käyneet läpi useamman yrityksen yhteenliittämisprosessin, joten kriittiseksi kysymykseksi nousi, miten eri yhtiöistä Redolaisiksi muuntautuneet työntekijämme kokivat Redolaisuuden ja kuinka he olivat sitoutuneet toimimaan Redon työkulttuuria ja arvoja todeksi eläen", kertoo toimitusjohtaja Antti Kirjavainen Choice-yhteistyön aloituksesta.

 

Yhteistyömme on ollut erittäin onnistunutta, sillä myös konsernin muissa maissa on herätty bechmarkkaamaan Suomessa tapahtuvaa työnantajakuvan kehittämistä.

A. Kirjavainen

One Recover - yhteinen tarinamme

Autoimme Choicen tiimillä asiakasta konseptoimaan sisäisen kehittämishankkeen niin sisällöllisesti kuin viestinnällisesti ja konseptiksi muodostui ”One Recover - yhteinen tarinamme. Tämän tarinaan muotoiluun osallistettiin kaikki henkilöstöryhmät toimistosta kentälle, ja työskentele tapahtui täysin virtuaalisesti fasilitoituina pienryhmäworkshoppeina. Fasilitoinnista vastasi Choicen työyhteisön asiantuntijan sekä työnantajakuvan kehittäjä. Nykyään Recover tunnetaan Suomessakin nimellä Redo Oy, mutta sama strategiaon kantanut läpi viime vuodet.

Konkreettisia lopputuloksia projektista ovat olleet muunmuassa:

  • työkulttuuriopas

  • arvo- ja kulttuurimateriaalit toimistoille

  • työkulttuuria avaavat perehdytysmateriaalit

  • työkulttuurin ja One Recover -hankkeen jalkautusohjelma

  • sisäiset tapahtumat henkilöstölle

  • esihenkilöiden sparraaminen

  • pulse/emotional experience -mittaukset.

  • Suunnitelmallinen ja jatkuva viestintä sähköisine kyselyineen, yksilöhaastatteluineen ja johtoryhmäsparrauksineen mm. fasilitoiduissa työpajoissa. 

"One Recover -hanke konkretisoi yhtiömme muutosmatkan ja oli vaivaton viestiä niin johdolle kuin koko Suomen laajuiselle organisaatiollemme, mutta myös konsernijohtoon Ruotsiin. Lopputuloksena syntynyt työkulttuurin käsikirja taas oli erittäin konkreettinen kehys tulevalle EB-projektille, joka alkoi sisäisen identiteettiprojektin loppuvaiheessa ja on osa jatkuvaa yhteistyötämme tälläkin hetkellä", Kirjavainen avaa työnantajakuvan kehittämiseen liittyvää yhteistyötä ja sen etenemistä.


redon henkilöstöjohtaja kehittää työnantajakuvaa

Työkulttuuria muotoillaan osaajaymmärrykseen perustuen

Yhtiöllä on sydän, sielu, kulttuuri ja arvomaailma olipa sitä systemaattisesti johdettu ja viestitty tai ei. Redolla yhtiön johto oli todella sitoutunut muutosmatkaan ja ymmärsi, että yhtiön menestykseen vaikuttaa olennaisesti nykyisten ja tulevaisuuden osaajien kyvykkyys, luottamuksen ilmapiiri ja vuorovaikutus. Identiteettihankkeella haluttiin tukea kaikkia näitä näkökulmia ja jokainen teema läpikäytiin Choicen ammattilaisten fasilitoimien työpajojen sisällöissä. Redolaisten omakohtaiset kokemukset ja tarinat toimivat työpajatyöskentelyn selkärankana sen jälkeen, kun tavoitteet ja raamit oli ensin työstetty johtoryhmän kanssa. 

"Yhteistyömme on ollut erittäin onnistunutta, sillä myös konsernin muissa maissa on herätty benchmarkkaamaan Suomessa tapahtuvaa työnantajakuvan kehittämistä", Kirjavainen toteaa. 

"Myös asiakkaiden palaute on ollut kannustavaa. Kun asiakkaat ovat huomanneet sisäisen ja ulkoisen muutoksen, voimme luottaa siihen, että näin on todella tapahtunut. Parasta palautetta onnistumisesta on juuri nämä konkreettiset, todennetut muutokset arjessa", Kirjavainen jatkaa. 

Identiteettityöstä kohdennettuun työnantajamarkkinointiin ja rekrytointiin

Vaikka sisäinen kulttuuri- ja identiteettityö vaatii jatkuvaa iteroimista, tällä hetkellä Redossa keskitytään myös uusien rekrytointien toteuttamiseen. Sisäisen ja ulkoisen työnantajakuvan kehittäminen tapahtuukin käsi kädessä. Tällä hetkellä yhtiössä keskitytään Employer branding -työn lisäksi Employee Experienceen sekä osaajien sitouttamiseen monikanavaisen viestinnän keinoin. Kaikki tapahtuu Redon omissa markkinointikanavissa ja rekrytointijärjestelmässä. 

Vaikka ulkoinen työelämäkumppani on merkittävä investointi, lähestyn asiaa niin, että kuinka iso kustannus olisikaan jättää kriittiset asiat tekemättä?

A. Kirjavainen

Kumppanuus perustuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön

Choicen palvelulupaus on, että olemme juuri sopiva kumppani, joka vahvistaa asiakkaansa työnantaja-arvoa juuri sopivin keinoin. Jotta työnantaja-arvoa voidaan vahvistaa, tulee Choicen olla todella sisällä asiakkaansa liiketoiminnassa, kasvutarpeissa, toimialassa, kiinnostavissa osaajakohderyhmissä ja kulttuurisessa tavassa toimia. Redon kanssa sopiva kumppanuus tarkoittaa keskittämistä ja sen tuomia ajansäästö-, substanssiosaamis- ja kustannushyötyjä. 

"Vaikka työelämäkumppani on meille merkittävä investointi taloudellisessa mielessä tarkasteltuna, lähestyn asiaa itse niin, että kuinka iso kustannus olisikaan jättää nämä kriittiset asiat tekemättä tai huomioida ne vain osittain? Sille vasta hintaa tuleekin, ettei panostaisi työyhteisön kehittämiseen, kannustavaan kulttuuriin ja hakijaystävälliseen rekrytointiin."

"Choice on pystynyt osoittamaan meille yhteistyömme hyödyt numeerisesti, joten yhteistyömme on ollut enemmänkin strateginen valinta. Odotan innolla tulevia luovia lähestymistapoja, miten houkuttelemme ja sitoutamme jatkossakin parhaat osaajat ja kasvatamme jatkuvasti työnantaja-arvoamme kilpaillussa työmarkkinassa. Choice on meidän ensisijainen kumppanimme työelämäpalveluissa, ja yhteistyömme on kaikin puolin innostavaa ja tuloksellista", Kirjavainen kiteyttää. 

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu