Skip to content

Onnistunut myyjärekrytointi nojasi asiakkaan yrityskulttuuriin

Faros & Comilla oli akuutti tarve toteuttaa kesällä korvaushaku myyjän rooliin. Choice tiimi täytti tavoitteet tehokkaasti.

Case Faros & Comin rekrytointi

Faros & Com on tukee yksilöiden ja yritysten kasvua pedagogisesti suunniteltujen Growth Learning -palveluiden avulla. Yrityksen tavoite on luoda voittavia oppimiskokemuksia, jotka yhdistävät ja sitouttavat yksilöt ja yritykset toisiinsa.

faros-com

Lähtötilanne ja tavoitteet 

Asiakkaallamme Faros & Comilla oli akuutti tarve toteuttaa kesän korvilla korvaushaku myyjän positioon. Rooli ei ollut rekrytoinnin näkökulmasta helpoin, sillä se sisälsi tavoitteellista uusasiakashankintaa, joka on työnkuvana yleisesti melko haastava. Choice aloitti B2B-myyntiin erikoistununeen asiakkuuspäällikön rekrytoinnin. Oikean osaajan lisäksi haluttiin välittää asiakkaan yrityksestä oikeaa mielikuvaa hakijoille sekä tavoittaa oikeita osaajakohderyhmiä rerkrytointimarkkinoinnin avulla.

Työnantajakuvalähtöinen rekrytointi

Rekrytointi toteutettiin hybridi-mallilla, eli roolista julkaistiin työpaikkailmoitus, minkä lisäksi tehtiin kontaktitointityötä LinkedInissä lähestymällä potentiaalisia kandidaatteja. Ilmoitus julkaistiin asiakkaan oman sivuston lisäksi Choicen kanavissa, LinkedInissä ja Duunitorissa.  Choice laati ilmoituksen lisäksi kampanjasivun ja käynnisti mainoskampanjan tavoittamaan sopivat kohdeyleisöt. 

Alkukartoituksessa asiakkaan kanssa Choice ja toimitusjohtaja Juhana Lamberg keskustelivat siitä, millainen työnantaja Faros & Com on. Kartoitimme yhdessä, millä tavalla heitä tunnetaan osaajien keskuudessa, ja mikä yleensä saa osaajat kiinnostumaan heistä. Asiakas antoi paljon arvokasta taustatietoa heidän organisaatiostaan, ja keskustelimme myös yrityksen houkuttelutekijöistä. Totesimme, että yrityksen yhteishenki tulee välittyä ilmoituksessa ja position markkinoinnissa, joten se otettiin ensisijaisesti ilmoituksen sisällöntuotannossa huomioon. Choice kertoi asiakkaalle hakijalähtöisestä rekrytoinnista, ja siitä, mitä lisäarvoa se sekä hakijalle että organisaatiolle, ja koko rekrytointiprosessille tuottaa. Asiakkaan ja Choicen välille syntyi laadukas yhteistyö hyvän keskustelun kautta.

Lopputulos

Hakemuksia tuli positioon paljon ja niiden laatu oli erittäin hyvä. Markkinointikampanja onnistui tavoittamaan oikeita kohderyhmiä, ja ilmoitus vastasi organisaation kulttuuria ja viesti toivottua tunnelmaa. Lopputuloksena syntyi houkutteleva kokonaisuus joka keräsi kiitosta ja hyvää palautetta hakijoilta. Moni innostui kommentoimaan, että ilmoituksesta välittyi organisaation hyvä henki ja yhteisöllisyys, joka houkutteli erityisesti laittamaan hakemusta. Oikea osaaja löytyi ilmoitushaun kautta.  

Toimitusjohtaja Juhana Lamberg:

“Yhteistyö oli sujuvaa ja prosessi eteni vauhdikkaasti. Sain tukea ja vastauksia aina kun oli tarvetta. Choice osasi myös esittää tärkeitä ja kiperiäkin kysymyksiä alkukartoituksessa ja haastoi meitä kertomaan, miksi juuri meille kannattaisi tulla töihin. Myös rekrytoitu osaaja on kehunut tapahtunutta prosessia.”

“Kampanjasivu jonka Choice suunnitteli, oli mainio. Sivu kertoi loistavasti yrityksestämme, meidän yrityskulttuurista ja tehtävästä, ja se todella erottui edukseen. Saimme hyödynnettyä omia kuvia sivulla ja sitä oli helppo jakaa niin somekanavissa kuin sähköpostitise. Aiemmin olimme julkaisseet ilmoitukset LinkedInissä. Myös oma henkilöstö innostui kehumaan kampanjaa ja miten se välitti meidän kulttuuria.”

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu