Skip to content

Miten vauhdittaa rekrytointeja markkinoinnin avulla?

Mikäli yrityksenne haluaa löytää tarvitsemaansa osaamista markkinoilta, on uskallettava kertoa omasta olemassaolostaan. Potentiaaliselle kohderyhmälle täytyy kertoa avoimesta mahdollisuudesta, jota yrityksenne […]

Mikäli yrityksenne haluaa löytää tarvitsemaansa osaamista markkinoilta, on uskallettava kertoa omasta olemassaolostaan. Potentiaaliselle kohderyhmälle täytyy kertoa avoimesta mahdollisuudesta, jota yrityksenne tarjoaa, jotta he osaavat hakea kyseistä paikkaa. Vaikka työpaikkailmoituksenne olisi sisällöllisesti erinomainen, se valuu hukkaan, jos kohderyhmänne ei löydä sitä. Pelkkä työpaikkailmoitusten julkaiseminen ei enää riitä vaan yritysten täytyy houkutella oikeat osaajat kiinnostumaan avoimesta paikasta. Passiivisten työnhakijoiden tavoittaminen on noussut yhä keskeisemmäksi asiaksi osaajapulan keskellä ja heidät voidaan tavoittaa hyvin suunnitellun markkinoinnin keinoin.

Rekrytointimarkkinoinnin avulla annetaan potentiaaliselle hakijalle myös mahdollisuus kurkistaa yrityksen työntekijöihin ja arkeen, ja sitä kautta pohtia voisiko kyseinen rooli ja yritys olla häntä varten. Kun asioista viestitään ulospäin avoimesti ja rehellisesti, potentiaalisille hakijoille syntyy käsitys, millaista kyseisessä työpaikassa ja roolissa olisi työskennellä. Siten hakija saa riittävät tiedot pohtia, voisiko kyseinen positio sopia juuri hänelle. Kun kerrottu viesti ja luodut mielikuvat edustavat aidosti yritystä työnantajana, työntekijät löytävät työympäristön ja roolin, jossa aidosti viihtyvät ja yritys etsimäänsä osaamista sekä kulttuuriin sopivan henkilön

Pitkällä aikavälillä systemaattinen ja rehellinen rekrytointimarkkinointi auttaa myös työnantajakuvan vahvistamisessa, mikä puolestaan helpottaa rekrytointeja tulevaisuudessa.

Urasivut

Urasivut ovat rekrytointimarkkinoinnin kotipesä. Niiden tulisi puhutella kävijää ja auttaa tätä arvioimaan, voisiko kyseinen yritys olla hänelle potentiaalinen. Urasivuilla kannattaa tuoda esille avoimien työpaikkailmoitusten lisäksi muun muassa yrityksen kulttuuria, arvoja, nykyistä henkilöstöä sekä vetovoima- ja erottautumistekijöitä työnantajana. Näitä asioita voi tuoda esille esimerkiksi kuvien, videoiden ja blogien muodossa.

Muistathan, että urasivujen etsiminen ei saa olla salapoliisintyötä, vaan urasivut tulee olla helposti löydettävissä yrityksenne verkkosivuilta. Urasivut kannattaa toteuttaa hakukoneoptimoidusti, jotta ne ovat mahdollisimman helposti löydettävissä myös hakukoneesta etsittäessä.

Ota tavoitteeksesi jättää jokaiselle urasivullanne vierailleelle positiivinen muistijälki. Vaikka urasivuillasi vieraillut henkilö ei hakisi työpaikkaa nyt, olet askeleen muita edellä, jos onnistut jättämään hänelle positiivisen mielikuvan. Tällöin hän todennäköisesti muistaa teidät vielä silloinkin, kun työnhaku tulee ajankohtaiseksi.

 

 

 

Vaikka työpaikkailmoituksenne olisi sisällöllisesti erinomainen, se valuu hukkaan, jos kohderyhmänne ei löydä sitä.


Sosiaalisen median kanavat

Yhä useammin hakijan ensikohtaaminen yritykseenne tapahtuu digitaalisissa kanavissa. Orgaaninen some eli sosiaalisen median julkaisut ovat oiva tapa tavoittaa potentiaalista kohderyhmää ja vieläpä ilmaiseksi. Yrityksen sosiaalisen median kanavissa, kuten LinkedInissä ja Instagramissa jakamat julkaisut yrityksen kulttuurista, arvoista ja nykyisistä osaajista lisäävät tietoisuutta ja kasvattavat tunnettuutta yrityksestänne työnantajana. Myös avoimista paikoista kannattaa viestiä sosiaalisessa mediassa, jotta niihin törmäävät potentiaaliset hakijat tulevat tietoisiksi avoimista mahdollisuuksista.

 

Työntekijöiden ääni

Viestisi on aina uskottavampi kun sitä kertovat nykyiset työntekijäsi. Hakijan on helpompi samaistua nykyisten työntekijöittesi kuin yrityksenne itsenne kertomaan viestiin. Lainaukset, haastattelut ja erityisesti videot, joilla ihmiset kertovat omin sanoin työpaikan arjesta, ilmapiiristä ja kulttuurista, ovat uskottavampia kuin organisaation suulla kerrotut asiat. Voit tuoda esille esimerkiksi työntekijöidesi uratarinoita ja pyytää heitä kertomaan, miten he ovat organisaatiossasi viihtyneet ja kehittyneet. Tuomalla ihmiset ja heidän tarinansa esille vahvistat samalla myös sisäistä työnantajabrändiä.

Kannustakaa työntekijöitänne kertomaan omille verkostoilleen, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, miten he ovat viihtyneet kyseisessä työpaikassa ja millaisia avoimia mahdollisuuksia teillä on tarjolla. Tätä kutsutaan työntekijälähettilyydeksi ja sen avulla voidaan tavoittaa moninkertainen määrä ihmisiä verrattuna organisaation kanaviin. Mitä enemmän organisaatiosta on hyvää sanottavaa, sitä helpompi myös työntekijöiden on viestiä siitä ulospäin. Paras kannustin työntekijälähettilyyteen on siis innostava organisaatiokulttuuri.

Uskottavin viesti on nykyisen henkilöstön kertoma.

Maksettu mainonta

Perinteisten työnhaku portaalien lisäksi työpaikkailmoitusta kannattaa mainostaa maksetun mainonnan keinoin. Tämän avulla voidaan tavoittaa etenkin passiiviset työnhakijat, jotka eivät aktiivisesti etsi töitä eivätkä muutoin päätyisi kyseisille alustoille. Väärä tai liian kapea kanavavalinta saattaa jättää ison osan kohderyhmääsi ulkopuolelle. 

Maksetulla mainonnalla tavoitat kohderyhmäsi helposti kohdentamalla mainokset juuri heidän näkyville tarkkojen kohdennusmahdollisuuksien ansiosta. Myös rahallinen panostus auttaa tavoittamaan potentiaaliset hakijat lisääntyneen näkyvyyden ansiosta. Lopulta kyse on kuitenkin pienistä summista oikeiden osaajien löytämiseksi.

Uskottavin viesti on usein nykyisen henkilöstön kertoma. Kaikki, mitä hakija lukee, kuulee tai keskustelee matkan varrella on markkinointia ja viestintää. Muistathan siis huolehtia nykyisten osaajien työntekijäkokemuksesta, sillä se vaikuttaa myös suuresti tuleviin rekrytointeihin ja yrityksenne työnantajakuvaan.

Heräsikö kysyttävää tai kaipaatko apua rekrytointi- tai työnantajakuvamarkkinoinnissa? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu