Skip to content

Hyvä työnantajalupaus tuo aitoa lisäarvoa

Työnantajalupaus on työnantajan työntekijöilleen antama arvolupaus. Toimiakseen sen täytyy erottua, houkutella ja perustua todellisuuteen. Parhaat työnantajalupaukset syntyvät yhteistyössä nykyisten työntekijöiden […]

Työnantajalupaus on työnantajan työntekijöilleen antama arvolupaus. Toimiakseen sen täytyy erottua, houkutella ja perustua todellisuuteen. Parhaat työnantajalupaukset syntyvät yhteistyössä nykyisten työntekijöiden kanssa.

Työnantajalupaus on työnantajakuvan ytimessä ja kuvastaa yrityksen tai muun organisaation arvoja ja periaatteita. Jos esimerkiksi yritys haluaa olla innovatiivinen edelläkävijä, se saattaa toimia kuten Google ja kehottaa työntekijöitä ja tiimejä käyttämään 20 prosenttia työajastaan sellaisiin projekteihin, jotka eivät lupaa välitöntä tuloa, mutta saattavat olla merkittäviä tulevaisuudessa. 

Työnantajalupaukseen viitataan usein EVP-lyhenteellä (Employer Value Proposition), ja myös pidempää ja kuvaavampaa käännöstä työnantajan arvolupauksesta näkee käytettävän. Työnantajalupauksen tulisi antaa jonkinlainen käsitys siitä, mitä työntekijällä on lupa odottaa organisaatiossa työskentelyltä.

 

Parhaat työnantajalupaukset syntyvät yhteistyössä nykyisten työntekijöiden kanssa.

 

Viesti avoimesti sisäisesti ja ulospäin

Työnantajalupaus on myös viestinnän työkalu, sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Saman lupauksen pitää sopia niin nykyiselle työntekijälle kuin työnhakijallekin – tuleville työntekijöille ei voida luvata sellaista, mitä nykyinen henkilöstö ei pidä totena. Työnantajalupaus kannattaa kertoa kummallekin kohderyhmälle avoimesti ja selkeästi. 

Lupausta on tietenkin kunnioitettava, eikä pidä mennä tekemään sellaisia lupauksia, joita ei voi pitää. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lupaus voisi sisältää asioita, jotka ovat vielä työn alla. Tällaisen työnantajalupauksen tavoitteellinen luonne on viestittävä erityisen selvästi. Sen voi esittää myös kutsuna tulla mukaan olemaan osa uudenlaista työelämää: jos työnantaja antaa luvan käyttää jatkossa 20 prosenttia työajasta lupaaviin tulevaisuuden projekteihin, on myös työntekijän asia huolehtia, että lupaus voi toteutua.

Työnantajalupausta voi verrata asiakas- tai palvelulupaukseen, mutta erona on kohderyhmä: työnantajalupaus tehdään ennen kaikkea nykyisille ja tuleville työntekijöille. Tosin vastuullisuuden kasvattaessa suosiotaan myös asiakkaita saattaa kiinnostaa työntekijöiden kohtelu entistä enemmän. Siitäkin syystä työnantajalupaus kannattaa laittaa verkkosivuille kaikkien näkyville, kuten esimerkiksi aikoinaan työoloista kritisoitu Lidl on tehnyt.

Hyvä lupaus syntyy yhteistyössä työntekijöiden kanssa

Työnantajalupaus viestii työntekijöille, mitä asioita työnantaja haluaa edistää ja millaisena työnantajana se haluaa tulla nähdyksi. Tärkeintä on, että työnantajalupaus on aito. Sellaista on käytännössä mahdotonta tehdä kulmahuoneessa työntekijöitä osallistamatta. Jos lupaus toteutuu työpaikalla jo nyt, täytyy nykyisten työntekijöiden allekirjoittaa se sellaisenaan. Jos kyseessä on pyrkimys, täytyy nykyisten työntekijöiden vähintäänkin olla nähnyt keinot, joilla tavoitteeseen aktiivisesti pyritään.

Arvolupauksen muotoiluun on siis käytännössä pakko osallistaa työntekijöitä esimerkiksi kyselyn tai työpajan keinoin. He tietävät, millaista yrityksessä oikeasti on työskennellä. Useimmiten työntekijäsi edustavat kohderyhmää, josta olet rekrytoimassa, ja ymmärtävät sen motivaattoreita. Työntekijöiden kanssa työstäessä työnantajalupauksesi muotoutuu kielelle, jota työntekijät puhuvat ja arvostavat. Työntekijöiltä kannattaa myös kysyä evidenssejä siitä, kuinka luvatut asiat työssä toteutuvat. 

 

Pahin virhe on tehdä tyhjiä lupauksia houkuttelevuuden nimissä. 

Lupauksen pitäisi kertoa, mitä erityistä yritys tarjoaa työntekijälle. Ylätason jargonin sijaan lupaus kannattaa muotoilla spesifiksi, sillä korulauseet “työntekijöiden arvostamisesta” eivät tarkoita yhtään mitään. Hyvä lupaus on sellainen, että sen rikkomisesta voi jäädä selkeästi kiinni.

Hyvä työnantajalupaus on tietenkin houkutteleva ja tarjoaa jotain sellaista, mitä alan kaikki yritykset eivät tarjoa. Tämä vaatii perehtymistä kilpailijoiden lupauksiin, sillä usein yrityksessä kuvitellaan olevan ainutlaatuisempia kuin todellisuudessa ollaankaan. Pahin virhe on tehdä tyhjiä lupauksia houkuttelevuuden nimissä. 

Lisäksi täytyy varmistaa, että työnantajalupaus on yhteydessä strategiaan. Monia osaajia houkuttelee nykyisin merkityksellinen työ vastuullisissa projekteissa, mutta sellainen voidaan luvata vain, jos vastuullisuus on aidosti organisaation strategiassa.

Työnantajalupauksen tulisi siis perustua todellisuuteen, tuoda lisäarvoa, erottua ja olla yhteydessä strategiaan. Ja se pitäisi muotoilla työntekijöitä osallistaen. Kuulostiko vaativalta? Ei hätää, apu on lähellä. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Ville-Mikko Korkka

CEO

Tutustu